Перелік вимог

Назва
Дотримання обов'язкових вимог до набуття у власність або оренду приміщення
Дотримання кваліфікаційних вимог до працівників медичного закладу
Забезпечення відповідності приміщення кабінету сімейного лікаря санітарним вимогам
Дотримання санітарних вимог до приміщення, території та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу
Дотримання вимог щодо правил пожежної безпеки до приміщення та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу
Дотримання вимог до правил охорони праці у дошкільному навчальному закладі
Дотримання вимог до працівників дошкільного навчального закладу
Дотримання вимог щодо організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
Дотримання вимог щодо медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі
Дотримання санітарних вимог до приміщення та матеріально-технічної бази міні-пекарні
Дотримання вимог до харчових продуктів
Дотримання вимог до працівників закладів сфери надання послуг харчування
Дотримання обов'язкових вимог щодо отримання права власності або користування транспортним засобом
Дотримання вимог до транспортного засобу автомобільного перевізника
Дотримання вимог до приміщення та матеріально-технічної бази автомобільного перевізника
Дотримання інших вимог до закладів ресторанного господарства
Дотримання вимог до приміщення та матеріально-технічної бази закладу ресторанного господарства
Дотримання вимог до заявника державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Дотримання інших вимог до отримувача ліцензії з медичної практики
Дотримання вимог по кваліфікації до працівників деревообробної промисловості
Дотримання вимог до території підприємства, виробничих будівель і споруд в деревообробній промисловості
Дотримання вимог до кваліфікації працівників автомобільного перевізника (таксі)
Дотримання обов'язкових вимог щодо оренди або отримання у власність паркінгу або паркомісця
Укладення договору на створення телекомунікаційної мережі
Укладення договору на розбудову телекомунікаційної мережі
Укладення договору на користування телекомунікаційною мережею
Укладання договору на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційної мережі
Дотримання вимог щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж
Дотримання технологічних вимог до операторів телекомунікацій
Дотримання кваліфікаційних вимог до операторів, провайдерів телекомунікацій
Укладення договору оренди виробничих приміщень
Дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з внутрішніх перевезеннь пасажирів на таксі (самостійний автомобільний перевізник)
Дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з внутрішніх перевезеннь пасажирів на таксі (автомобільний перевізник)
Дотримання вимог до правил пожежної безпеки до приміщення об'єкту роздрібної торгівлі
Дотримання інших вимог до роботи об'єкту роздрібної торгівлі
Дотримання санітарних та інших вимог до приміщення автомийки
Дотримання вимог до правил пожежної безпеки до приміщення автомийки
Дотримання інших вимог до роботи автомийки
Дотримання кваліфікаційних та інших вимог до працівників об'єкту роздрібної торгівлі
Дотримання санітарних вимог до приміщення та матеріально-технічної бази об'єкту роздрібної торгівлі
Дотримання вимог до правил охорони праці на підприємстві
Дотримання вимог до правил охорони праці на об'єкті роздрібної торгівлі
Дотримання вимог щодо правил пожежної безпеки на підприємстві
Дотримання вимог правил приймання стічних вод у комунальні та відомчі системи каналізації населеного пункту
Вимоги щодо придбання реєстратора розрахункових операцій (РРО)
Вимоги до відведення стічних вод підприємств
Вимоги до сертифікованого товарного складу
Дотримання вимог щодо правил пожежної безпеки до курсів іноземних мов
Вимоги до персоналу курсів іноземних мов
Дотримання санітарних вимог до приміщення, облаштування та обладнання салону краси
Дотримання кваліфікаційних та санітарних вимог до персоналу салону краси
Дотримання вимог до правил охорони праці у салоні краси
Дотримання інших вимог до роботи салону краси
Дотримання вимог до правил пожежної безпеки у салоні краси
Укладення договору із землевпорядною організацією
Погодження меж земельної ділянки із суміжними землевласниками та землекористувачами
Вимоги до переведення приміщення з житлового у нежитловий фонд
Вимоги до договору оренди водного об’єкта
Вимоги щодо проведення геодезичних робіт для визначення меж земельної ділянки
Дотримання рекомендацій щодо садивного матеріалу
Дотримання вимог до провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва електричної енергії
Вимоги щодо укладення договору на розроблення робочого проекту землеустрою
Вимоги щодо затвердження робочого проекту землеустрою
Вимоги до організації будівництва меліоративних систем для садівництва (системи поливу)
Санітарні вимоги до приміщення готелю
Вимоги до працівників готелю
Інші вимоги до діяльності готелю
Санітарні вимоги до приміщення та матеріально-технічної бази стоматологічного кабінету
Дотримання вимог до правил охорони праці стоматологічного кабінету
Вимоги до категорії готелів
Вимоги до стрільбища
Дотримання обов'язкових вимог до придбання зброї
Дотримання обов'язкових вимог до обліку зброї
Дотримання вимог до працівників стрільбища
Дотримання інших вимог до діяльності стрільбища
Дотримання санітарних та інших вимог до приміщення фітнес-центру
Дотримання вимог до працівників фітнес-центру
Дотримання санітарних та інших вимог до приміщення аптеки у місті
Дотримання санітарних та інших вимог до приміщення аптеки у селищі або селищі міського типу
Дотримання санітарних та інших вимог до приміщення аптеки у селі
Дотримання кваліфікаційних вимог до працівників аптеки
Дотримання правил та вимог з охорони праці у аптеці
Дотримання інших вимог до роботи аптеки
Дотримання вимог щодо правил пожежної безпеки у фітнес-центрі
Дотримання інших вимог до роботи тимчасової споруди
Дотримання обов'язкових вимог до розміщення малих архітектурних форм, затверджених місцевими Правилами благоустрою території населеного пункту
Дотримання вимог до розміщення та санітарних вимог до приміщення СТО
Дотримання вимог, визначених у Правилах надання послуг з технічного обслуговування транспортних засобів
Дотримання вимог до обладнання СТО
Дотримання вимог до працівників СТО
Дотримання інших вимог до СТО
Дотримання вимог законодавства при наданні послуг із здійснення енергосервісу для об'єктів державної або комунальної власності
Реєстрація фермерського господарства без створення юридичної особи
Реєстрація фермерського господарства із створенням юридичної особи
Вимоги до персоналу енергосервісної компанії
Дотримання обов'язкових вимог до приміщення (сховища) для зберігання зброї
Ветеринарно-санітарні вимоги до боєнь
Вимоги до правил пожежний безпеки в агропромисловому комплексі
Вимоги до охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба
Кадрові вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергії
Організаційні вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергії
Технологічні вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергі
Вимоги щодо укладання договору купівлі-продажу електричної енергії між Державним підприємством "Енергоринок" та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом
Дотримання вимог щодо укладання типового договору про постачання електричної енергії між постачальником та споживачем електричної енергії
Вимоги щодо укладання примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією
Вимоги щодо укладання Типового договору розподілу природного газу
Організаційні вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу
Технологічні вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу
Кадрові вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу
Істотні умови договору постачання природного газу
Вимоги щодо укладання Типового договору транспортування природного газу