Деталізовані функції

IDНазваДіяОб'єктСпеціальнеТип
1контроює створення платіжних інструментівконтроює створенняплатіжних інструментівАдміністрування регулювання
2контроює створення систем автоматизації банківської діяльностіконтроює створеннясистемавтоматизації банківської діяльностіАдміністрування регулювання
3контроює створення засобів захисту банківської інформаціїконтроює створеннязасобівзахисту банківської інформаціїАдміністрування регулювання
4створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населеннюстворюєумовидля вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населеннюАдміністрування регулювання
5визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газувизначаєступінь кваліфікаціїспоживачів природного газуАдміністрування регулювання
6визначає військово-облікові спеціальності для призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складувизначаєвійськово-облікові спеціальностідля призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складуАдміністрування регулювання
7затверджує програму навчання догляду за дітьми, ураженими ВІЛ-інфекцією, для прийомних батьківзатверджуєпрограмунавчання догляду за дітьми, ураженими ВІЛ-інфекцією, для прийомних батьківАдміністрування регулювання
8аналізує стан розвитку ринків фінансових послуганалізує станрозвиткуринків фінансових послугАдміністрування регулювання
9аналізує тенденції розвитку ринків фінансових послуганалізує тенденціїрозвиткуринків фінансових послугАдміністрування регулювання
10розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері фінансових послугрозробляєпропозиціїщодо формування державної політики у сфері фінансових послугАдміністрування регулювання
11бере участь у формуванні, забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходівбере участь у формуванні, забезпеченні реалізаціїєдиної державної політикиу сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходівРегулювання
12бере участь у формуванні, реалізації державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язкубере участь у формуванні, реалізаціїдержавної політикиу сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язкуАдміністрування регулювання
13подає раді звіти про хід і результати виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядуванняподає радізвітипро хід і результати виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядуванняАдміністрування регулювання
14визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного вихованнявизначаєперспективита пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного вихованняАдміністрування регулювання
15визначає пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного вихованнявизначаєпріоритетні напрямирозвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного вихованняАдміністрування регулювання
16забезпечує стабільність грошової одиниці Українизабезпечуєстабільністьгрошової одиниці УкраїниАдміністрування регулювання
17здійснює внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституціїздійснює внесеннязміндо Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї КонституціїРегулювання
18вносить Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів, забезпечує її реалізаціювносить Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури Українипропозиціїщодо формування державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів, забезпечує її реалізаціюАдміністрування регулювання
19забезпечує державну незалежністьзабезпечуєдержавну незалежністьАдміністрування регулювання
20забезпечує національну безпекузабезпечуєнаціональну безпекуАдміністрування регулювання
21забезпечує правонаступництво державизабезпечуєправонаступництво державиАдміністрування регулювання
22забезпечує проведення державної економічної політики здійснює прогнозування та державне регулювання національної економікизабезпечує проведеннядержавної економічної політикиздійснює прогнозування та державне регулювання національної економікиАдміністрування регулювання
23забезпечує розроблення, виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвиткузабезпечує розроблення, виконаннязагальнодержавних програмекономічного та соціального розвиткуАдміністрування регулювання
24здійснює науково-методичний супровід розробки нормативно-правових актів щодо захисту людини та навколишнього природного середовища від дії іонізуючого випромінювання та рекомендацій, спрямованих на зменшення соціального, психологічного, екологічного та економічного збитків від її негативного впливуздійснюєнауково-методичний супровідрозробки нормативно-правових актів щодо захисту людини та навколишнього природного середовища від дії іонізуючого випромінювання та рекомендацій, спрямованих на зменшення соціального, психологічного, екологічного та економічного збитків від її негативного впливуАдміністрування регулювання
25дає висновок щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Кримдаєвисновокщодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки КримАдміністрування регулювання
26узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Україниузагальнюєпрактику застосування законодавстваз питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниРегулювання
27узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові внутрішніх справузагальнюєпрактику застосування законодавстваз питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові внутрішніх справРегулювання
28узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівліузагальнюєпрактику застосування законодавстваз питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівліРегулювання
29узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру освіти і наукиузагальнюєпрактику застосування законодавстваз питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру освіти і наукиРегулювання
30узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів Україниузагальнюєпрактику застосування законодавстваз питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові фінансівРегулювання