Проблеми

ID Назва проблеми Вид проблеми Причина проблеми Природа проблеми Кількість завдань
1 Недостатня ефективність державного регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі транспорту 4
2 Недостатньо ефективні і безпечні транспортні перевезення 1
3 Високий рівень псування дорожнього покриття автомобільних доріг 4
5 Загроза життю/здоров'ю людини 0
6 Порушення права власності 0
7 Порушення прав споживачів, неякісна продукція та послуги 0
8 Соціальна незахищенність/Наявність громадян, що не забезпечені житлом 0
9 Спільний обмежений ресурс 0
10 Завдання шкоди довкіллю будівництвом Негативний зовнішній ефект 0
11 Порушення права власності на об'єкти будівництва 0
12 Порушення права власності на земельні ділянки, що використовуються для будівництва 0
13 Порушення права власності на будівельні матеріали 0
14 Забезпечення постійного і безперервного збалансування виробництва і споживання електричної енергії 0
15 Енергетична безпека 0
16 Підвищення ефективності енергетичної галузі та її подальший розвиток 0
17 Стале функціонування економіки 0
18 Потреба в забезпеченні доступної електричної енергії через конкуренцію 0
19 Стале функціонування економіки 1
20 Диверсифікація 0
21 Енергозалежність 1
22 Енергетична безпека 0
23 Потреба в наявності надійних та диверсифікованих джерел постачання ядерного палива 0
24 Неповний, поверховий аудит енергетичної галузі 1
25 Недостатньо захищена та надійна енергоструктура 1
26 Низька прозорість 1
27 Низька конкурентність 1
28 Мала кількість прямих інвестицій 1
29 Проблема гармонізації 2
30 Недостатньо якісне врахування соціальних та природних екстерналій 1
31 Енергетична експансія 1
32 Високий рівень забруднення атмосферного повітря під час використання транспортних засобів 1
33 Недостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажів 24
34 Недостатній рівень уніфікації вимог до перевізників 1
35 Недостатній рівень екологічності та енергоефективності транспортних засобів 1
36 Невідповідність вимогам законодавства ЄС 4
37 Недостатньо високі показники якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів в Україні 1
38 Недостатній рівень використання транзитного потенціалу держави 1
39 Невідповідність національних транзитних послуг (робіт) міжнародним стандартам 1
40 Недостатній швидкість переміщення транзитних вантажів 1
41 Недостатній обсяг транзитних перевезень пасажирів і вантажів 1
42 Забезпечення запланованого рівня регулярності перевезень 1
43 Недостатній захист інтересів перевізників і суб’єктів автостанційної діяльності при організації перевезень пасажирів 1
44 Високий ризик невідшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів 1
45 Високий рівень конфліктності між перевізником і організатором перевезень при здійснення перевезень через недостатню визначеність взаємних обов’язків 1
46 Висока кількість випадків невиконання перевізниками умов перевезень, визначених законодавством і організаторами перевезень 1
47 Недостатньо високі значення показників раціонального використання автобусів на маршрутах за видами сполучень, категорією, класом та рівнем комфортності 1
48 Високий ризик невідшкодування шкоди повітряними перевізниками 1
49 Незавершеність земельної реформи і частині розмежування земель різних форм власності 3
50 Попередження зловживань з боку державних органів і органів місцевого самоврядування, які мають право укладати договора оренди земельних ділянок державної і комунальної форм власності 1
51 Недостатній доступ до всіх економічних можливостей ринку оренди землі 5
52 Забюрократизована процедура реєстрації договорів оренди 1
53 Попередження негативного впливу від нераціонального використання земель 1
54 Відсутність достатньої підтримки добровільного об'єднання територіальних громад в країні з метою формування спроможних органів місцевого самоврядування до виконання наданих ним повноважень 1
55 Відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторі 1
56 Недостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), неможливість здійсення державної підтримки без відповідного нормативного обгрунтування 5
57 Не достатньо ефективна система управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій 0
58 Попередження можливого впливу ГМО на здоров'я людини і навколишнього природного середовища при здійсненні генетично-інженерної діяльності та поводженні з ГМО 0
59 Невикористання наявного значного ресурсного продовольчого потенціалу України 0
60 Дефіцит Державного бюджету України 0
61 Потреба держави в здійсненні державного замовлення в особливий період 0
62 Попередження обігу неякісної та небезпечної харчової продукції 0
63 Недосконалість системи логістики забійних пунктів живої худоби та птиці, інших складових ринкової інфраструктури для особистих селянських та середніх господарств 0
64 Відсутність достатнього доступу до оперативних даних стосовно ринку сільськогосподарської продукції 0
65 Попередження зловживання монопольним становищем 1
66 Попередження зловживання правами сторін договору оренди землі 2
67 Недостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторі 10
68 Надмірний регуляторний тиск держави на бізнес 3
69 Попередження загроз національній безпеці 1
70 Міжнародні зобов'язання 56
71 Обмежений доступ вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на зовнішні ринки збуту (особливо, малі і середні) 1
72 Недостатній рівень фінансування місцевих бюджетів 1
73 Низький рівень розвитку соціального захисту населення на селі 1
74 Попередження незоконної вирубки деревини 1

Додати проблему