Завдання регулювання

ID Завдання Проблеми Група завдань Реформа Сектори Строки НПА Документ Спадкування від пріоритету Спадкування від завдання
1Створення ефективної інституційної системи запобігання і протидії корупціїОновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
2Створення Національного антикорупційного бюро України для виявлення і розслідування корупційних злочинів вищих посадових осібОновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
3Створення національного агентства з питань запобігання корупції - для впровадження інструментів попередження корупції та здійснення контролю за доброчесною поведінкою службовців (правил щодо конфлікту інтересів, декларування майна тощо)Оновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
4Суттєве зменшення корупції в Україні, зменшення втрат державного бюджету та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій України у міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупціїОновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
5Реалізація нової Антикорупційної стратегії та успішне впровадження нових антикорупційних механізмівОновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
6Декларування майнового стану публічних службовців, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка доброчесності службовців та моніторинг їхнього способу життяОновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
7Докорінна реформа системи політичного фінансуванняОновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
8Забезпечення державою доступу до інформації у формі "відкритих даних"Оновлення влади та антикорупційна реформаОновлення влади та антикорупційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
9Реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судомСудова реформа Судова реформа Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
10Забезпечення функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людиниСудова реформа Судова реформа Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
11Невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади в УкраїніСудова реформа Судова реформа Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
12Системні зміни в законодавствіСудова реформа Судова реформа Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
13Прийняття нової Конституції України та на основі відповідних конституційних змін - нових законів, що стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутівСудова реформа Судова реформа Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
14Відхід від централізованої моделі управління в державіДецентралізація та реформа державного управління ДецентралізаціяПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
15Реалізація принципу фінансової самодостатності місцевого самоврядуванняДецентралізація та реформа державного управління ДецентралізаціяПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
16Забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в УкраїніДецентралізація та реформа державного управління ДецентралізаціяПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
17Реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності і повсюдності місцевого самоврядуванняДецентралізація та реформа державного управління ДецентралізаціяПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
18Створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні викликиДецентралізація та реформа державного управлінняРеформа державного управлінняПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
19Побудова прозорої системи державного управління та забезпечення її ефективностіДецентралізація та реформа державного управлінняРеформа державного управлінняПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
20Створення професійного інституту державної службиДецентралізація та реформа державного управлінняРеформа державного управлінняПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
21Застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування)Децентралізація та реформа державного управлінняРеформа державного управлінняПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
22Cтворення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестиційДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництвоПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
23Забезпечення ефективного захисту права приватної власності, у тому числі судовими органамиДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
24Забезпечення надання послуг для громадян та бізнесу в електронному виглядіДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництвоПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
25Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуваннюДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Енергетика, Контроль і наглядПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
26Запровадження стимулюючих механізмів інвестиційної діяльності, виходячи із найкращої світової практикиДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництвоПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
27Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та кредиторів, захисту економічної конкуренціїДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництвоПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
28Підвищення ефективності ринку праціДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництвоПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
29Розширення та спрощення доступу українських товарів на ринки держав - членів Європейського СоюзуДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництвоПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
30Приведення системи технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогамиДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництвоПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
31Завершення реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю харчових продуктівДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваЕнергетика, Контроль і наглядПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
32Скорочення кількості органів державного нагляду (контролю)Дерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваЕнергетика, Контроль і наглядПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
33Скасування регуляторних актів, які ускладнюють ведення підприємницької діяльностіДерегуляція та розвиток підприємництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Енергетика, Контроль і наглядПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
34Коригування завдань та функцій правоохоронних органів, упровадження нових засад проходження служби нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посяганьРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
35Формування системи забезпечення правопорядку максимально прозорої та дружньої для суспільстваРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
36Проведення ґрунтовної децентралізації та впровадження дієвих механізмів громадського контролю за органами правопорядкуРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
37Забезпечення пріоритетності принципу законності у роботі правоохоронних органівРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
38Функціональні та організаційні перетворення у системі Міністерства внутрішніх справ УкраїниРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
39Чітке розмежування політичного управління та професійного керівництва у сфері правопорядку, як це передбачено Європейським кодексом поліцейської етикиРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
40Віднесення до МВС лише функції формування політикиРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
41 Створення Національної поліції - окремого центрального органу виконавчої влади у системі Міністерства внутрішніх справ України, що здійснюватиме реалізацію політикиРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
42Створення нової системи атестації персоналу органів правопорядкуРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
43Забезпечення прозорої системи конкурсного добору осіб на посадиРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
44Зміна підходів до підготовки працівників правоохоронних органівРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
45Підвищення обороноздатності державиРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
46Централізація закупівель, оптимізація системи логістичного забезпеченняРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
47Оновлення доктринальних та концептуальних підходів до забезпечення національної безпекиРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
48Створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) за провідної ролі Ради національної безпеки і оборони УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
49Залучення іноземних інвестицій та формування ефективної моделі державно-приватного партнерстваРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
50Запровадження кластерного принципу ротації кадрів, перегляд кваліфікаційних вимог та забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна переатестація кадрівРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
51Формуванні нових органів управління у сфері забезпечення національної безпекиРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
52Реформування Збройних Сил України та інших військових формувань України відповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної операціїРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
53Повне оновлення структури, починаючи від органів управління і закінчуючи штатними розписами частин та підрозділівРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
54Оптимізація всіх систем та норм забезпеченняРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
55Впровадження нових зразків озброєння та військової технікиРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
56Перегляд тактики і стратегії з урахуванням вимог сучасностіРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
57Функціональна оптимізація (скорочення дублюючих і зайвих структур)Реформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
58Розвиток оборонно-промислового комплексу для максимального задоволення потреб арміїРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
59Створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських державРеформа системи охорони здоров'я Реформа системи охорони здоров'я Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
60Створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони здоров'яРеформа системи охорони здоров'я Реформа системи охорони здоров'я Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
61Надання адресної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населенняРеформа системи охорони здоров'я Реформа системи охорони здоров'я Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
62Забезпечення вільного вибору постачальників медичних послуг належної якостіРеформа системи охорони здоров'я Реформа системи охорони здоров'я Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
63Підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров'яРеформа системи охорони здоров'я Реформа системи охорони здоров'я Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
64Побудова податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих бюджетівПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
65Перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючоїПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
66Зменшення кількості податків та їх розміруПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
67Спрощення порядку розрахунку і сплати податків, впровадження електронних сервісів для платників податківПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
68Забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податківПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
69Впровадження контролю за видатками фізичних осібПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
70Удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворенняПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
71Формування системи податкового контролю залежно від ступеня ризику в діяльності платників податківПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
72Зменшення податкового навантаження на заробітну плату з метою її детінізаціїПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
73Удосконалення адміністрування податку на додану вартістьПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
74Удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків як юридичними, так і фізичними особамиПодаткова реформаПодаткова реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
75Забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологійПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Будівництво, ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
76Реорганізація публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакету Європейського СоюзуПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
77Інтеграція енергосистеми України з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-EПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
78Відмова від перехресного субсидування та державного дотуванняПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
79Повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на енергію та паливо, зокрема перегляд механізму формування балансу енергоресурсівПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
80Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонуванняПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
81Запровадження прозорих конкурентних правил розробки та використання родовищ енергоносіївПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
82Залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор УкраїниПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
83Залучення іноземних інвестицій для модернізації Єдиної газотранспортної системи УкраїниПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
84Залучення іноземних інвестицій для модернізації електрогенеруючих потужностей та електромережПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
85Реформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
86Залучення стратегічних інвесторівПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
87Приватизація перспективних вугледобувних підприємствПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
88Ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємствПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
89Забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти, природного газу, вугілля, ядерного паливаПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
90Нарощування видобутку вітчизняних енергоносіївПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
91Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року)Програма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
92Забезпечення (впровадження) 100 відсотків обов'язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів (енергії та палива)Програма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
93Перехід до використання енергоефективних технологій та обладнанняПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Будівництво, ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
94Залучення енерго сервісних компанійПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
95Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
96Реалізація проектів з використанням альтернативних джерел енергіїПрограма енергонезалежності, Реформа енергетикиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
97Реформа сільського господарства та рибальстваРеформа сільського господарства та рибальстваРеформа сільського господарстваПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
98Реформа освітиРеформа освітиРеформа освітиПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
99Реформа управління державною власністюРеформа управління державною власністюРеформа управління державною власністюПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
100Реформа фінансового секторуРеформа фінансового секторуРеформа фінансового секторуПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
101Конституційна реформаКонституційна реформаКонституційна реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
102Реформа виборчого законодавстваРеформа виборчого законодавстваВиборча реформаПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
103Реформа у сфері здійснення державних закупівельРеформа у сфері здійснення державних закупівельРеформа державних закупівельПро Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"2020НіНі
104Проведення відкритого конкурсного відбору на посаду директора згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»Створення та забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюроОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
105Встановлення оплати праці директора та працівників НАБ на рівні, що забезпечить незалежність їхньої діяльностіСтворення та забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюроОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
106Передбачення у Державному бюджеті України на 31.12.2015 видатків, необхідних для утворення та ефективної діяльності НАБСтворення та забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюроОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
107Запровадження механізмів стимулювання співпраці громадян із слідством, що проводиться НАБСтворення та забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюроОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
108Внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», зокрема, з метою конкретизації кваліфікаційних вимог до працівників,процедури проведення конкурсу на зайняття посад, підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, обмеження щодо прийняття на роботу в НАБ осіб, які протягом останніх п’яти років працювали в антикорупційних департаментах Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, визначення розміру оплати праці працівниківСтворення та забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюроОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
109Внесення змін до нового Закону України “Про прокуратуру” щодо прокурорів, які відряджаються до НАБСтворення та забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюроОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
110Визначення порядку взаємодії НАБ з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу УкраїниСтворення та забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюроОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
111Забезпечення проведення відкритого конкурсного відбору на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції згідно із Законом України «Про запобігання корупції»Створення та забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупціїОновлення влади та антикорупційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
112Передбачення у Державному бюджеті України на 31.12.2015 видатків, необхідних для утворення та ефективної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі на створення електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняСтворення та забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупціїОновлення влади та антикорупційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
113Запровадження проведення щорічного зовнішнього антикорупційного аудиту органів державної владиСтворення та забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупціїОновлення влади та антикорупційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
114Прийняття закону про порядок проведення перевірки на доброчесність та необхідних підзаконних актівЗапровадження процедури перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняОновлення влади та антикорупційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
115Зниження мінімальної межі декларування видатків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняЗапровадження процедури перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняОновлення влади та антикорупційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
116Ліквідація корупційних схем у державному секторіЛіквідація корупційних схем у державному секторіОновлення влади та антикорупційна реформаБудівництвоПостійноУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
117Внесення до законодавства України комплексних змін з метою забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)Забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампанійОновлення влади та антикорупційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
118Внесення змін до законодавчих актів України, що передбачають обов’язкове оприлюднення органами влади наборів даних, придатних для подальшої автоматизованої обробки, зокрема стосовно суспільно важливої інформації (інформації про державні закупівлі, декларацій про майно і доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного реєстру об'єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо)Запровадження стандартів “відкритих даних”Оновлення влади та антикорупційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
119Внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» з метою забезпечення в Інтернеті вільного доступу до інформації про земельні ділянки, у тому числі про власників прав на нихЗабезпечення вільного доступу до інформації про земельні ділянкиОновлення влади та антикорупційна реформаБудівництво30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
120Забезпечення виконання положення законодавства щодо доступу через мережу Інтернет до інформації про об’єкти прав на нерухомість та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осібЗабезпечення вільного доступу до інформації про земельні ділянкиОновлення влади та антикорупційна реформаБудівництво30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
121Внесення змін до законодавчих актів України щодо утворення (визначення) незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформаціїВнесення змін до законодавчих актів України щодо утворення (визначення) незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформаціїОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
122Законодавче встановлення заборони органам державної влади та органам місцевого самоврядування вимагати від фізичних та юридичних осіб інформацію, якою держава вже володіє або яку ці особи надавали ранішеЗаконодавче встановлення заборони органам державної влади та органам місцевого самоврядування вимагати від фізичних та юридичних осіб інформацію, якою держава вже володіє або яку ці особи надавали ранішеОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
123Забезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
124Формування Верховного Суду України і Конституційного Суду України з визнаних фахівців у галузі права за визначеними законом критеріями з урахуванням публічного обговорення кандидатурЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
125Запровадження критеріїв доброчесності, відповідність яким буде обов’язковою умовою для зайняття посади суддіЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
126Забезпечення повного декларування доходів і витрат суддів, членів Вищої ради юстиції, органів добору та притягнення до відповідальності суддів, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб у якнайширшому сенсіЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
127Встановлення одним із ключових критеріїв для зайняття посади судді відповідності витрат кандидата на посаду судді та членів його сім’ї їхнім доходамЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
128Забезпечення добору кандидатів на посаду судді виключно з числа осіб з високими професійними та моральними якостямиЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
129Удосконалення процедур проведення відбіркового та кваліфікаційного іспитів, спеціальної перевірки кандидатів на посади суддів з метою виключення будь-яких корупційних впливівЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
130Регулярне оцінювання діяльності суддів відповідно до визначених законом процедур та об’єктивних критеріївЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
131Запровадження зайняття вакантної посади судді в будь-якому суді, у тому числі в порядку переведення, тільки на конкурсній основіЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
132Запровадження механізму впливу на кар’єру судді рішень Європейського суду з прав людини, якими встановлено порушення Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з рішеннями цього суддіЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
133Забезпечення участі громадськості у процедурі добору кандидатів на посаду суддіЗабезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддіСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
134Забезпечення формування Вищої ради юстицій та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа авторитетних фахівців у галузі права, які мають бездоганну репутацію, на підставі прозорого відборуУдосконалення діяльності Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
135Більшість у складі таких органів мають займати судді або судді у відставці, призначені за участю суддівУдосконалення діяльності Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
136Законом буде встановлено порядок скликання з’їздів суддів, адвокатів, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установУдосконалення діяльності Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
137Зменшення кількості рівнів суддівського самоврядування, усунення дублювання повноважень органів суддівського самоврядуванняЗменшення кількості рівнів суддівського самоврядування, усунення дублювання повноважень органів суддівського самоврядуванняСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
138Чітке законодавче визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, розширення переліку дисциплінарних стягненьЧітке законодавче визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, розширення переліку дисциплінарних стягненьСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
139Уніфікація порядку дисциплінарного провадження щодо судді базовим закономЧітке законодавче визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, розширення переліку дисциплінарних стягненьСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
140Розширення переліку підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, посилення етичної складовоїЧітке законодавче визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, розширення переліку дисциплінарних стягненьСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
141Удосконалення процедури оскарження суддею рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальностіЧітке законодавче визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, розширення переліку дисциплінарних стягненьСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
142Удосконалення процесуального законодавстваУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
143Запровадження механізму, за якого суд не зможе повернути особі звернення через неналежність до підсудностіУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
144Удосконалення процедури оскарження судових рішень, Верховний Суд отримає ефективні повноваження для формування послідовної судової практикиУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
145Максимальна уніфікація процесуальних норм різних видів судочинстваУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
146Запровадження дієвих механізмів забезпечення реалізації принципів юридичної (правової) визначеності (зокрема, обмеження застосування інституту перегляду рішення за нововиявленими обставинами, направлення справи на новий розгляд), гласності і відкритості судового процесу, змагальності (роль судді як арбітра, а не слідчого), рівностіУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
147Приведення навантаження на суддів у відповідність з обґрунтованими нормативамиУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
148Запровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність суду з метою функціонування електронного правосуддя та удосконалення системи автоматизованого розподілу справУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
149Запровадження ефективних правових механізмів дотримання строків розгляду справ у судахУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
150Забезпечення виконання положень закону щодо запровадження суду присяжних у кримінальних справахУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
151Встановлення механізму перегляду вироків у кримінальних справах, за якими особи були засуджені без належної доказової базиУдосконалення процесуального законодавстваСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
152Забезпечення реального виконання судових рішеньЗабезпечення реального виконання судових рішеньСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
153Здійснення ефективного судового контролю за виконанням судових рішеньЗабезпечення реального виконання судових рішеньСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
154Встановлення принципу залежності розміру винагороди від фактичного виконання судових рішень та строків їх виконанняЗабезпечення реального виконання судових рішеньСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
155Запровадження додаткових стимулів для добровільного виконання судових рішень, посилення відповідальності за невиконання судових рішеньЗабезпечення реального виконання судових рішеньСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
156Роль адвокатів у функціонуванні системи правосуддяРоль адвокатів у функціонуванні системи правосуддяСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
157Адвокатура отримає якісне і незалежне від зовнішніх впливів професійне самоврядування, будуть запроваджені ефективні механізми притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальностіРоль адвокатів у функціонуванні системи правосуддяСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
158Захист від обвинувачення у кримінальному провадженні здійснюватиметься виключно особами, які отримали право на заняття адвокатською діяльністю, та/або родичами обвинуваченого, законні представники отримають відповідний процесуальний статусРоль адвокатів у функціонуванні системи правосуддяСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
159Вчинення корупційних правопорушень стане однією з підстав для позбавлення права на заняття адвокатською діяльністюРоль адвокатів у функціонуванні системи правосуддяСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
160Гарантії професійної діяльності адвокатів будуть посилені, будуть забезпечені рівні права прокурорів та адвокатів у судовому процесіРоль адвокатів у функціонуванні системи правосуддяСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
161Буде забезпечено інституційний розвиток системи надання правової допомоги у кримінальному, цивільному і адміністративному судочинстві, посилено правову обізнаність населенняРоль адвокатів у функціонуванні системи правосуддяСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
162Демократичні процеси реформування прокуратуриДемократичні процеси реформування прокуратуриСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
163Забезпечення практичної реалізації нового Закону України «Про прокуратуру»Демократичні процеси реформування прокуратуриСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
164Визначення як підстави для безумовного звільнення прокурора з посади невідповідності витрат прокурора, членів його сім’ї та пов’язаних осіб їхнім доходамДемократичні процеси реформування прокуратуриСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
165Внесення змін до Конституції УкраїниВнесення змін до Конституції УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
166Підвищення вимог до кандидатів на посаду судді, зокрема щодо віку і досвідуВнесення змін до Конституції УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
167Система судів стане простішою, а мережу судів визначатиме законВнесення змін до Конституції УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
168Обмеження недоторканності суддів – судді матимуть тільки функціональний імунітетВнесення змін до Конституції УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
169Оновлення суддівського корпусу шляхом внесення змін до розділу XV «Перехідні положення»Внесення змін до Конституції УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
170Виключення розділу VII «Прокуратура», врегулювання статусу прокуратури окремою статтею у розділі VIIІ «Правосуддя», обмеживши її компетенцію лише сферою кримінальної юстиціїВнесення змін до Конституції УкраїниСудова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
171Утворення, шляхом внесення змін до Конституції, єдиного незалежного від політичного впливу органу, що відповідатиме за призначення, кар’єру та звільнення суддів, у складі якого більшість становитимуть судді, обрані суддями, а решту – авторитетні правники, висунуті правничою і правозахисною спільнотою####Судова реформа 30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
172Децентралізація та реформа місцевого самоврядуванняДецентралізація та реформа місцевого самоврядуванняДецентралізаціян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
173Ефективний розподіл повноважень (компетенцій)Ефективний розподіл повноважень (компетенцій)Децентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
174Надання органам місцевого самоврядування базового рівня реальних повноважень на основі принципу субсидіарності, що забезпечить ефективне і максимально наближене до громадянина надання публічних послугЕфективний розподіл повноважень (компетенцій)Децентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
175Визначення переліку повноважень органів місцевого самоврядування районного та обласного рівнів за результатами публічного обговорення, створення районними та обласними радами власних виконавчих органівЕфективний розподіл повноважень (компетенцій)Децентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
176Встановлення повних і виключних повноважень органів місцевого самоврядування. Такі повноваження не можуть скасовуватися чи обмежуватися органами державної влади будь-якого рівня, якщо це не передбачено закономЕфективний розподіл повноважень (компетенцій)Децентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
177Запровадження прозорих механізмів адміністративного нагляду органів державної влади за органами місцевого самоврядування, які не суперечитимуть принципам Європейської хартії місцевого самоврядування і не блокуватимуть діяльність органів місцевого самоврядування у разі виникнення спірних питаньЕфективний розподіл повноважень (компетенцій)Децентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
178Законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумівЕфективний розподіл повноважень (компетенцій)Децентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
179Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
180Забезпечення прийняття на першій сесії Верховної Ради восьмого скликання необхідних змін до Бюджетного і Податкового кодексів, інших законів, які забезпечать належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
181Наділення органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких встановлюється законом. Забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів на засадах децентралізації відповідно до нового Бюджетного та і Податкового кодексівНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
182Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та розширення доходної бази місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб’єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетівНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
183Забезпечення міста Києва належним фінансовим ресурсом для виконання столичних функційНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
184Забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачуєтьсяНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
185Надання права органам місцевого самоврядування обслуговувати місцеві бюджети за доходами і видатками спеціального фонду в банківських установах, обраних за відкритими процедурами закупівель. Встановлення чітких строків (до 5 днів) проходження платіжних доручень місцевих бюджетів у системі Державної казначейської служби та посилення відповідальності таких органів і їх посадових осіб за порушення строківНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
186Реформування податку на нерухомість відповідно до європейської практики (зарахування до місцевих бюджетів), надання органам місцевого самоврядування права визначати ставки та базу оподаткування з урахуванням соціально-економічного становища на відповідній території та граничних обмежень, визначених закономНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
187Запровадження горизонтальної системи вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, що дозволятиме не вилучати усі понадпланові доходи у заможних громад і водночас відійти від повного утримання менш заможних громад та стимулювати їх до розвиткуНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
188Запровадження формульних розрахунків галузевих трансфертів відповідно до оновлених стандартів надання послуг та фінансових нормативів їх забезпечення на одного отримувача послугиНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
189Спрощення механізмів доступу органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсівНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
190Забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов’язані з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктуриНалежне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізація30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
191Формування самодостатніх громадФормування самодостатніх громадДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
192Забезпечення принципу, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу місцевого самоврядування одного рівня, та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громадФормування самодостатніх громадДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
193Визначення критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин)Формування самодостатніх громадДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
194Запровадження зміни меж територіальних громад виключно з урахуванням попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громадФормування самодостатніх громадДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
195Територіальна організація влади на місцевому рівніТериторіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
196Внесення змін до Конституції України, що забезпечать правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації владиТериторіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
197Забезпечення деконцентрації та децентралізації повноважень згідно з Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та Європейською хартією місцевого самоврядування. Реорганізація місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типуТериторіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
198Реформування системи територіальних органів центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, усунення дублювання їх повноваженьТериторіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
199Забезпечення професійності та політичної нейтральності представництв виконавчої влади на місцях через прозорі конкурсні процедури добору керівників та посадових осіб цих органівТериторіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
200Удосконалення інструментів Державного фонду регіонального розвитку: спрямування всіх капітальних трансфертів у регіони лише через Державний фонд регіонального розвитку; забезпечення фінансування через цей фонд проектів розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад), а не об’єктів інфраструктури. Розподіл видатків Державного фонду регіонального розвитку між регіонами України передбачати як додаток до Державного бюджету УкраїниТериторіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
201Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства під час реалізації проектів розвиткуТериторіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізація31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
204Прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу»Реформа публічної службиРеформа державного управління31.12.2014Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
205Деполітизація та професіоналізація державної службиРеформа публічної службиРеформа державного управліннян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
206Введення нової прозорої класифікації посад державної служби, розвиток вищого корпусу державної службиРеформа публічної службиРеформа державного управліннян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
207Запровадження виключно конкурсного відбору на посади державної служби (усіх категорій)Реформа публічної службиРеформа державного управліннян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
208Перетворення підрозділів по роботі з кадрами в державних органах на HR-служби, які функціонально будуть координуватися державним органом з питань державної служби з такими функціями: реалізація кадрової політики, ведення статистики і HR- аналітики, ведення профілів державних службовців, участь в організації конкурсів на заміщення вакантних посад, оцінюванні державних службовців, проведення оцінки потреб у навчанні та формування відповідного замовленняРеформа публічної службиРеформа державного управліннян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
209Впровадження ефективних інструментів оцінювання державних службовців з урахуванням досягнення відповідних цільових показниківРеформа публічної службиРеформа державного управліннян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
210Запровадження програм розвитку персоналу, планування кар’єри та розвитку талантів, створення кадрового резерву, побудова ефективної системи професійного навчання державних службовців, у тому числі через залучення приватних надавачів послуг, впровадження інноваційних технологій, розширення повноважень та посилення відповідальності державних секретарів міністерств, керівників державних органів за якість таких послугРеформа публічної службиРеформа державного управліннян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
211Уніфікація розмірів заробітних плат державних службовців відповідно до категорій і залежно від рівня відповідальності, складності роботи та компетенцій, що вимагаються. Всі додаткові виплати здійснювати виключно на основі оцінки виконанняРеформа публічної службиРеформа державного управліннян/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
212Інституційне посилення системи управління державною службоюРеформа публічної службиРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
213Прийняття нової редакції Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», що ґрунтується на європейських принципах публічної службиРеформа публічної службиРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
214Здійснення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців, оптимізації витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядуванняРеформа публічної службиРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
215Реформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
216Внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та інших законодавчих актів України:Реформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
217Закріплення загальних принципів процесу прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, у тому числі з метою посилення відповідальності профільного міністраРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
218Запровадження посади Державного секретаря Кабінету Міністрів УкраїниРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
219Запровадження колегіальності та прозорості діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема, шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень Кабінету Міністрів України та підвищення ефективності роботи урядових комітетівРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
220Внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та інших законодавчих актів України:Реформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
221Запровадження інституту державних секретарів міністерствРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
222Скорочення політичних посад заступників міністраРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
223Укрупнення департаментів міністерств з посиленням відповідальності та розширенням повноважень їх керівників, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої владиРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
224Фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконанняРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
225Надання міністру виключних повноважень щодо внесення Кабінету Міністрів України пропозицій про призначення своїх заступників та керівників центральних органів виконавчої влади, що ним координуються, посилення його політичної відповідальності за реалізацію державної політики у відповідній сферіРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
226Надання керівнику центрального органу виконавчої влади повноважень з призначення своїх заступниківРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
227Запровадження системи аналізу, прогнозування та стратегічного планування державної політикиРеформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органівРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
228Прийняття закону, що врегулює процедуру притягнення Президента України до відповідальності в порядку імпічментуПрийняття закону, що врегулює процедуру притягнення Президента України до відповідальності в порядку імпічментуРеформа державного управління30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
229Електронне врядуванняЕлектронне врядуванняРеформа державного управління31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
230Розроблення та затвердження Державної концепції електронного врядування УкраїниЕлектронне врядуванняРеформа державного управління31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
231Прийняття пакета законів, що унормують порядок і послідовність створення систем електронного врядування на всіх рівнях органів державної владиЕлектронне врядуванняРеформа державного управління31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
232Реформування системи електронного цифрового підпису з метою забезпечення інтероперабельності, відповідності стандартам застосування електронного цифрового підпису в державах ЄСЕлектронне врядуванняРеформа державного управління31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
233Створення сприятливого для інвестицій середовищаСтворення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
234Забезпечення належного виконання усіма центральними органами виконавчої влади Закону України «Про основні засади регуляторної політики».Створення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
235Усунення надмірного регулювання господарської діяльності шляхом зменшення кількості документів дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних процедур, переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в УкраїніСтворення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
236Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією при складенні рейтингу «Doing Business», маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за сприятливістю умов для підприємницької діяльностіСтворення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
237Забезпечення ефективного захисту прав приватної власності, гармонізація із законодавством ЄС положень українського законодавства щодо захисту інвесторів (внутрішніх та іноземних) та кредиторівСтворення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
238Забезпечення протягом одного року заміни існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейськуСтворення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
239Концентрація в єдиному центральному органі виконавчої влади функцій з формування державної політики у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і зв’язкуСтворення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
240Забезпечення умов для розвитку телекомунікаційних мереж четвертого і п’ятого поколінь, створення та імплементація дорожньої карти впровадження загальнодержавного широкосмугового доступу до мережі ІнтернетСтворення сприятливого для інвестицій середовищаДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
241Реформи в антимонопольній сферіРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
242Забезпечення прозорості діяльності органів Антимонопольного комітету УкраїниРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
243Запровадження обов’язку опублікування рішень Антимонопольного комітету на його офіційному сайті; визначення порядку використання конфіденційної інформації; врегулювання питань доступу до не конфіденційної інформації у справах про порушення та у справах про концентраціюРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
244Нормативне закріплення принципів калькуляції штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про захист економічної конкуренціїРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
245Спрощення системи контролю за концентраціямиРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництваКонтроль і нагляд31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
246Підвищення вартісних показників, у разі досягнення яких необхідно отримувати дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію, та обов’язковість оцінки наявності (відсутності) впливу концентрації на конкуренцію в УкраїніРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
247Запровадження скороченої процедури оцінки концентраційРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
248Зменшення обсягу інформації, що подається до Антимонопольного комітету, яка не є необхідною для оцінки впливу концентрації на конкуренцію в УкраїніРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
249Встановлення обов’язку проведення попередніх консультацій для прийняття заяви до розглядуРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
250Забезпечення можливості участі заявників у засіданнях Антимонопольного комітету з приводу надання дозволів на концентрацію та узгоджені діїРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
251Визначення підходів до оцінки впливу угод між конкурентами (на горизонтальних ринках)Реформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
252Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренціїРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
253Встановлення строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітетуРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
254Закріплення необхідного обсягу прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітетуРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
255Врегулювання підстав і порядку проведення перевірок Антимонопольним комітетом та вирішення спорів у зв’язку з проведенням таких перевірокРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
256Врегулювання повноважень Антимонопольного комітету на різних етапах розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренціїРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
257Встановлення дисциплінарної відповідальності посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до вчинення порушення у вигляді антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролюРеформи в антимонопольній сферіДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
258Податкова реформаПодаткова реформаДерегуляція та розвиток підприємництва30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
259Реформа трудових відносинРеформа трудових відносинДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
260Прийняття Трудового кодексуРеформа трудових відносинДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
261Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїСприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
262Сприяння виходу на зовнішні ринки продукції з підвищеним вмістом доданої вартості та високотехнологічної продукції, а також включення українських компаній в глобальні та регіональні коопераційні проекти і програмиСприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
263Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄССприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
264Створення незалежних органів стандартизації та метрології відповідно до європейської практикиСприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
265Розроблення та впровадження технічних регламентів на основі директив Ради Європи на принципах «Нового підходу» до технічної гармонізації і стандартизації та «Глобального підходу» у сфері оцінювання відповідностіСприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
266Розроблення та затвердження визначених технічними регламентами державних стандартів, адаптованих до вимог ЄС, з метою приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарівСприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
267Запровадження системи регулювання та державного контролю за безпечністю харчової продукції «від лану до столу», реалізація системи НАССР на українських підприємствах відповідно до вимог ЄССприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
268Утворення спеціального органу страхування та фінансування експорту у формі експортно-кредитного агентства, що забезпечуватиме сприяння експансії українських експортерів на зовнішні ринкиСприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
269Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництва30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
270Скорочення кількості регуляторних та контрольних органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю), делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціямПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
271Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням судуПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
272Відмова від системи тотального обтяжливого контролю за всіма суб’єктами господарської діяльності на основі запровадження ризикоорієнтованої системи державного контролюПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
273Проведення комплексної інвентаризації чинної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва, скасування неактуальних нормативно-правових актівПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
274Скасування нормативно-правових актів (зокрема ДСанПіН) та актів, що використовуються для регулювання підприємницької діяльності, які не розміщені у вільному доступіПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
275Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контактів таких органів із суб’єктами підприємницької діяльності, що має забезпечувати автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення періодичності проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю), оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до конкретних видів підприємницької діяльностіПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
276Забезпечення конкуренції на ринку оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінкиПерехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
277Розширення кількості видів ділової діяльності, які можуть самостійно оцінювати себе на відповідність вимогам та прийнятим нормам, на заміну системи державного нагляду (контролю)Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
278Спрощення процедур у сфері будівництваСпрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництва31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
279Забезпечення 31.12.2016 зонування територій щонайменше в обласних центрах та продовження зонування на інших територіяхСпрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
280Удосконалення процедури приєднання до мереж суб’єктів природних монополій (електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення)Спрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
281Скорочення строків видачі дозвільних документів у сфері будівництва, встановлення вичерпного переліку підстав для повернення декларації про початок виконання будівельних робіт та дозволу на виконання будівельних робіт, декларації та сертифіката готовності об’єкта до експлуатації, а також передбачення для замовника будівництва можливості використання автономних систем інженерного забезпеченняСпрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
282Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (окрім земель сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на нихСпрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
283Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об’єкти незавершеного будівництваСпрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
284Реформування системи кримінальної юстиції (стосовно діяльності органів правопорядку)Реформування системи кримінальної юстиції (стосовно діяльності органів правопорядку)Реформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
285Утворення інституту детективів, які поєднають функції слідчих та оперативних працівниківРеформування системи кримінальної юстиції (стосовно діяльності органів правопорядку)Реформа правоохоронної системи31.03.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
286Розмежування оперативно-розшукової діяльності поза рамками кримінальних проваджень (контррозвідка Служби безпеки, розвідувальні органи, Управління державної охорони, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС) та у рамках кримінальних проваджень – гласних і негласних слідчих (розшукових) дійРеформування системи кримінальної юстиції (стосовно діяльності органів правопорядку)Реформа правоохоронної системи30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
287Формування нової системи МВСФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
288Міністерство внутрішніх справ – цивільний орган, що забезпечує формування державної політики у сферах протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, комплексного управління державним кордоном, протидії нелегальній міграції, цивільного захисту, пожежної безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям. Забезпечення інституційної спроможності МВС щодо формування державної політики у зазначених сферах шляхом створення профільних департаментівФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
289Утворення Національної поліції – центрального органу виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, з такою структурою: поліція громадської безпеки (єдина патрульна служба та служба дільничних інспекторів), кримінальна поліція (оперативно-слідчі органи), підрозділи поліції спеціального призначення (уніфіковані підрозділи швидкого реагування, вичерпний перелік функцій яких встановлюється законом), судова поліціяФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
291Удосконалення функціональної структури поліції, спрямоване на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції: ліквідація підрозділів транспортної міліції з передачею їх функцій територіальним органам Національної поліціїФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
292Удосконалення функціональної структури поліції, спрямоване на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції: ліквідація спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з покладенням їх функцій на підрозділи Державного бюро розслідувань; ліквідація ветеринарної міліції, що дублює функції ветеринарних та фітосанітарних службФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
293Удосконалення функціональної структури поліції, спрямоване на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції: ліквідація ДАІ та передача функцій забезпечення безпеки дорожнього руху єдиній патрульній службіФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
294Удосконалення функціональної структури поліції, спрямоване на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції: перегляд статусу міліції у справах дітей відповідно до вимог міжнародного права та демократичних стандартівФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
295Удосконалення функціональної структури поліції, спрямоване на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції: ліквідація Державної служби охорони МВСФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
296Створення нової системи атестації поліцейських з урахуванням міжнародного досвіду. Проведення повної переатестації поліцейських за новими критеріями, оновлення особового складу поліціїФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
297Забезпечення прозорої системи конкурсного добору на керівні посади (до рівня особового складу) в системі органів правопорядкуФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
298Законодавче встановлення чітких підстав та порядку звільнення посадових осіб з керівних посад органів правопорядкуФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
299Перехід до нової трирівневої системи підготовки поліцейських:Формування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
300Перехід до нової трирівневої системи підготовки поліцейських: кількамісячна загальна базова підготовка для комплектування початкових посад (створення чотирьох поліцейських шкіл для базової підготовки, затвердження навчальних програм для них з урахуванням досвіду США, Грузії та інших країн)Формування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
301Перехід до нової трирівневої системи підготовки поліцейських: спеціалізована підготовка для комплектування посад середнього керівного складу та спеціалізованих посад кримінальної міліції на базі вищої освіти рівня бакалавр (скорочення відомчих ВНЗ, утворення єдиної Академії поліції для цих потреб)Формування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
302Перехід до нової трирівневої системи підготовки поліцейських: підготовка Академією поліції магістрів для комплектування посад вищого складуФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
303Запровадження механізму прозорого конкурсного відбору осіб при призначенні на посади поліцейських всіх рівнів (крім найнижчих посад, що комплектуються особами, які успішно пройшли базову підготовку для служби в поліції)Формування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
304Впровадження ідентифікаційних жетонів для всіх працівників поліції, затвердження правил носіння ідентифікаційних жетонів на форменому одязі з метою можливості швидкої ідентифікації конкретної посадової особи поліціїФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
305Створення автоматизованої системи реєстрації затриманих осіб та спеціальних терміналів доступу громадськості до цієї системи з метою можливості швидкого визначення місцезнаходження затриманої особи родичами або іншими зацікавленими особами через такі терміналиФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
306Державна прикордонна служба – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері комплексного управління державним кордономФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
307Державна міграційна служба – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері протидії нелегальній міграції. Державна політика у сфері громадянства і внутрішньої міграції належить до відання Державної реєстраційної служби Міністерства юстиціїФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
308Державна служба з надзвичайних ситуацій – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки та захисту від надзвичайних ситуаційФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
309Національна гвардія – військове формування у системі МВС із функціями забезпечення правопорядку. Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та бойового досвіду, набутого у ході АТО (Програма розвитку Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та військової техніки)Формування нової системи МВСРеформа правоохоронної системи30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
310У подальшому – реформування Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби та утворення на їх базі єдиного органу – Державної служби міграційного контролю та прикордонної охорониФормування нової системи МВСРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
311Утворення Державного бюро розслідуваньУтворення Державного бюро розслідуваньРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
312Утворення Державного бюро розслідувань – органу, що реалізує державну політику у сфері протидії корупції (окрім питань, що належать до відання Національного антикорупційного бюро), у сфері протидії організованій злочинності, з правом досудового розслідування злочинів у зазначених сферах, а також досудового розслідування особливо тяжких злочинів та злочинів, вчинених працівниками органів правопорядку. До Державного бюро розслідувань переходять слідчі функції органів прокуратури і частково Служби безпеки УкраїниУтворення Державного бюро розслідуваньРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
313Встановити порядок призначення на посаду керівника Державного бюро розслідувань, аналогічний до порядку, передбаченого для призначення керівника Національного антикорупційного бюроУтворення Державного бюро розслідуваньРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
314Утворення муніципальної поліціїУтворення муніципальної поліціїРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
315Прийняття закону про муніципальну поліцію, що надасть право органам місцевого самоврядування утворювати за кошти місцевих бюджетів власні підрозділи правопорядку. Передача відповідних повноважень та функцій Поліції громадської безпеки органам муніципальної поліції з урахуванням принципу усунення дублювання повноваженьУтворення муніципальної поліціїРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
316Утворення Військової поліціїУтворення Військової поліціїРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
317Утворення на базі Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Військової поліції, визначення пріоритетними напрямами її діяльності запобігання і виявлення кримінальних правопорушень, надання їй права здійснювати досудове розслідування в умовах воєнного стану – всіх кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, а також всіх злочинів, вчинених військовослужбовцями безпосередньо у зоні ведення бойових дійУтворення Військової поліціїРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
318Військова поліція повинна мати статус військового формування із функціями забезпечення правопорядку та підпорядковуватися Начальнику Генерального штабу Збройних Сил УкраїниУтворення Військової поліціїРеформа правоохоронної системин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
319Реформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
320Розроблення та прийняття нових редакцій Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній обстановці довкола України. Серед іншого, визначити у Воєнній доктрині поняття «вірогідний противник» та чітко окреслити критерії визнання певної держави (групи держав) вірогідним противником. Розроблення та внесення змін до законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про основи національної безпеки України», серед іншого передбачивши скасування позаблокового статусу України, відновлення політичного курсу на інтеграцію до Євроатлантичного безпекового простору та набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору, а також як одну зі стратегічних цілей зовнішньої та внутрішньої політики – відновлення державного суверенітету України над територією Автономної Республіки КримРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2014Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
321Запровадження в державі системи стратегічного планування та прогнозування з метою запобігання загрозам національній безпеці та визначення порядку дій у кризових ситуаціях, яка об’єднає в єдиний комплекс заходи політичного, воєнного, економічного, інформаційного та іншого характеру. Покласти функції координації роботи такої системи на Апарат РНБО України, уточнивши його функції, структуру та завдання, та внести необхідні зміни до нормативної базиРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
322Реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей збройної агресії в сучасних умовах (системи мобілізації Збройних Сил та інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки). Внести необхідні зміни до законів України «Про оборону України» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», переглянути всі стратегічні мобілізаційні планиРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборони30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
323Створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки та розроблення і прийняття Концепції інформаційної безпекиРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборони30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
324Оптимізація структури розвідувальних органів України, зокрема з урахуванням Національної розвідувальної програми. Підвищення їхніх оперативних можливостей, серед іншого, шляхом оснащення сучасними засобами розвідки та оперативної технікиРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборони30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
325Розроблення та внесення змін до Закону України «Про очищення влади» з метою встановлення окремого механізму проведення заходів з очищення влади в розвідувальних органах, що забезпечить дотримання вимог Закону України «Про розвідувальні органи України» та мінімізує можливі загрози національній безпеці, що можуть виникнути при здійсненні таких заходівРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
326Встановлення мінімального рівня видатків на оборону в розмірі не менше 3% обсягу ВВПРеформування системи забезпечення національної безпеки і оборониРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
327Реформування Збройних Сил УкраїниРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
328Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та бойового досвіду, набутого у ході АТО (Програма розвитку Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та військової технікиРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
329Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням критерію швидкості реагування на загрози та готовності до виконання завдань, оптимізація системи управління військами з урахуванням цих змінРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
330Затвердження нового військово-адміністративного поділу України. Відновлення військової інфраструктури, перегляд розташування місць постійної дислокації з’єднань та частин Збройних Сил (затвердження нового Плану дислокації Збройних Сил), зокрема, з метою постійної військової присутності на сході України. Формування на базі військових містечок системи автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин, з фондом службового житла та соціально-побутовою інфраструктурою для військовослужбовців та членів їхніх сімейРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
331Удосконалення системи мобілізації шляхом створення необхідної кількості військових комісаріатів, забезпечення належної чисельності їх працівників, а також створення на базі Єдиного державного реєстру як його складової з відповідним ступенем захищеності Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних осіб, ведення якого доручити Головному управлінню оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил УкраїниРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.03.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
332Поступовий перехід до стандартів НАТО (STANAG)Реформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2019Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
333Оптимізація та відповідне скорочення структури Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України з метою уникнення дублювання функцій (приведення структури Генерального штабу Збройних Сил України у відповідність із стандартами НАТО)Реформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
334Виведення з підпорядкування Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та включення її до складу Збройних Сил УкраїниРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
335Збільшення грошового утримання військовослужбовців шляхом підвищення посадових окладів та окладів за військовим званням. Підвищення престижності військової професії та мотивації до проходження військової службиРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
336Внесення змін до законодавства з метою запровадження механізму призначення військових комендантів територій, щойно звільнених з-під контролю ворожих збройних формувань, у ситуації, коли в державі не введено правовий режим воєнного стану, але на її території ведуться бойові діїРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
337Реформування та оптимізація системи військової освіти з урахуванням кращих практик держав – членів НАТО, у тому числі реформування системи освіти, що надається на кафедрах військової підготовки вищих навчальних закладівРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
338Оптимізація розвідки Збройних Сил України:Реформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
339На рівні оперативних командувань – формування комплектів оперативно- агентурної розвідки; формування комплектів мобільної радіоелектронної розвідки; створення в органах управління розвідкою відповідних підрозділів для управління органами оперативно-агентурної розвідки та радіоелектронної розвідкиРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
340Розгортання Регіонального центру радіоелектронної розвідки на сході УкраїниРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
341Запровадження дієвих механізмів фінансування будівництва житла для військовослужбовців (службового та постійного)Реформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
342Внесення змін до законів України «Про оборону України» та «Про правовий режим воєнного стану» з метою чіткішого визначення порядку підпорядкування утворених відповідно до закону військових формувань Генеральному штабу Збройних Сил України у разі введення правового режиму воєнного стануРеформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
343З метою формування ефективної системи територіальної оборони ліквідація Товариства сприяння обороні України та створення на його матеріальній базі військово-патріотичної організації «Українська військова організація», яка стане базою для формування та підготовки сил територіальної оборони. Прийняття Закону України «Про Українську військову організацію»Реформування Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
344Реформа оборонно-промислового комплексуРеформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
345Оптимізація системи фінансової діяльності Державного концерну «Укроборонпром» з метою забезпечення повернення більшості коштів від реалізації контрактів на виробництво та постачання озброєнь підприємствам-виробникам для забезпечення їх ефективного функціонування та розвиткуРеформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
346Утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу при Кабінеті Міністрів України як консультативно-дорадчого органу, покликаного забезпечувати експертно-аналітичну підтримку діяльності Уряду у сфері ОПКРеформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
347Розроблення Концепції імпортозаміщення та створення нових промислових потужностей, у тому числі ліцензійного виробництва критично важливих комплектуючих для забезпечення українських виробників елементною базою, яка не виробляється в УкраїніРеформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборони30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
348Організація співробітництва у галузі розробок озброєння та військової техніки з іноземними виробниками (держави ЄС, Південно-Східної Азії, Канада, США)Реформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
349Відновлення стратегічно важливих виробництв втрачених підприємств оборонно- промислового комплексу (Донецький казенний завод хімічних виробів, ДАХК «Топаз» тощо) на базі інших підприємствРеформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
350Відновлення припинених важливих програм розробки перспективних зразків озброєння та військової техніки, затвердження нових програм у цій сферіРеформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборони30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
351Запровадження механізмів розроблення та випробування продукції військового та спеціального призначення приватними розробниками за результатами тендерів, зокрема радіотехнічної продукції, що працює на частотних діапазонах, закріплених за військовими, а також спеціальної IT-продукції (з шифрування, дешифрування, прихованого зв’язку тощо) та засобів оперативної техніки. Внести необхідні зміни до нормативно-правової базиРеформа оборонно-промислового комплексуРеформа системи національної безпеки та оборони30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
352Оптимізація Національної гвардії УкраїниОптимізація Національної гвардії УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
353Перегляд розташування місць постійної дислокації з’єднань та частин Національної гвардії, зокрема з урахуванням збільшення чисельності та утворення нових формувань. Формування на базі військових містечок системи автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин, з фондом службового житла та соціально-побутовою інфраструктурою для військовослужбовців i членів їхніх сімейОптимізація Національної гвардії УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
354Приведення процедури призначення Командувача Національної гвардії України у відповідність із Конституцією УкраїниОптимізація Національної гвардії УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
355Оптимізація Служби безпеки УкраїниОптимізація Служби безпеки УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
356Розроблення та прийняття нової редакції Закону України «Про Службу безпеки України», зокрема з метою посилення контррозвідувальних повноваженьОптимізація Служби безпеки УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
357Статус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
358Формування та реалізація державної політики, спрямованої на фактичне повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу України, а також на відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областейСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
359Всебічна протидія діяльності окупаційних влад на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також незаконних терористичних угруповань, що діють на території Донецької і Луганської областейСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
360Подання міжнародних позовів проти Російської Федерації в інтересах держави Україна, підприємств державної та інших форм власності та громадян України, що постраждали від окупації Криму та військових дій на території Донецької і Луганської областейСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
361Забезпечення повного дотримання міжнародних норм і правил, встановлених щодо окупованих територійСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
362Здійснення заходів щодо стимулювання закріплення складу населення на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областейСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
363Забезпечення юридичного захисту законних інтересів кримськотатарського народу та громадян України інших національностей, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей (у тому числі тих, які тимчасово виїхали із зазначених територій)Статус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
364Реалізація цільових програм підтримки різних вікових, етнічних, соціальних та інших груп населення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областейСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
365Формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, які проживають на окупованих територіяхСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
366Формування та реалізація державної інформаційної політики, спрямованої на підтримку громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областейСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
367Вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій територіїСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
368Законодавче закріплення статусу вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово непідконтрольних органам влади України територій Луганської та Донецької областей, що гарантує переселенцям всю повноту громадянських прав у місцях тимчасового проживання та передбачає соціальні гарантії, що враховують особливості статусу цієї категорії громадянСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
369Включення народного депутата України Надії Савченко до складу Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи поза квотою депутатських фракційСтатус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територійРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
370Структурна реорганізація системи медичного обслуговуванняСтруктурна реорганізація системи медичного обслуговуванняРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
371Створення Центру реформ в системі охорони здоров’я, максимальне залучення до його функціонування представників громадянського суспільстваСтруктурна реорганізація системи медичного обслуговуванняРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
372Стимулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги: лікарі повинні мати відповідний рівень професійних знань та досвід, отримати прозорі механізми фінансової мотиваціїСтруктурна реорганізація системи медичного обслуговуванняРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
373Забезпечення реалізації принципу вільного вибору лікаря пацієнтом, рівних прав для медичних закладів усіх форм власності, розвитку лікарського самоврядуванняСтруктурна реорганізація системи медичного обслуговуванняРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
374Реорганізація структури Міністерства охорони здоров'я відповідно до європейських норм та принципів, позбавлення його невластивих функцій (закупівель, утримання медичних та освітніх закладів тощо)Структурна реорганізація системи медичного обслуговуванняРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
375Забезпечення державного замовлення на підготовку фахівців медичної галузіСтруктурна реорганізація системи медичного обслуговуванняРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
376Якісні та доступні медичні послугиЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
377Проведення інвентаризації та паспортизації медичних закладів, створення реєстрів: медичних працівників, медичних закладів, медичних препаратів з референтними цінами, медичного обладнання з референтними цінами, медичних протоколів. Запровадження ліцензування медичної діяльностіЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
378Створення єдиного простору медичних закладів всіх форм власності та підпорядкування. Розвиток телемедицини та охоплення широкосмуговим Інтернетом усіх медичних закладів. Запровадження єдиного інформаційного простору для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних, створення єдиного реєстру пацієнтів та їхніх медичних данихЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
379Запровадження для обов’язкового використання клінічних протоколів з переліком медичних послуг та розмежуванням рівнів надання медичної допомоги. Запровадження формул розрахунку вартості медичних послугЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
380Здійснення переходу на фінансування на основі подушного фінансового нормативу надання медичних послуг та закінченого випадку лікування на основі системи діагностичних груп (diagnosis-related group – DRG), а також заздалегідь встановлених тарифів у межах запланованих обсягів. Розроблення національного класифікатора DRGЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
381Запровадження надання інтегрованої медичної допомоги, сприяння добровільній інтеграції закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з можливістю подальшої спеціалізації лікарень – учасниць корпорації (медико-соціальні заклади, хоспіси тощо)Якісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
382Утвердження самоврядування та автономності медичних закладів шляхом надання статусу неприбуткових організацій закладам охорони здоров’я за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування, затвердження нових статутів, укладення договорів на медичне обслуговуванняЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
383Створення умов для вільного доступу постачальників усіх форм власності на ринок гарантованих державою медичних послуг. Запровадження спільних рамкових вимог та умов до постачальників усіх форм власності. Створення умов для закупівлі місцевими органами влади послуг у постачальників всіх форм власностіЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
384Поетапне запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (єдиний канал постачання медичних послуг) та розвиток добровільного страхуванняЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
385Затвердження Військової медичної доктриниЯкісні та доступні медичні послугиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
386Формування системи забезпечення і підтримки якості медичної допомогиФормування системи забезпечення і підтримки якості медичної допомогиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
387Забезпечення розроблення, затвердження відповідно до міжнародних вимог та запровадження стандартів медичної допомоги (клінічних протоколів) на основі науково-обґрунтованої медичної практики (доказової медицини), забезпечення їх систематичного переглядуФормування системи забезпечення і підтримки якості медичної допомогиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
388Запровадження системи контролю якості надання медичної допомоги для закладів охорони здоров'я. Залучення громадських організацій (об’єднань споживачів, пацієнтів, професійних (фахових) медичних організацій, медичних працівників) до оцінки якості надання медичної допомоги. Утворення Асоціації для контролю за впровадженням та дотриманням клінічних протоколів та захисту прав пацієнтівФормування системи забезпечення і підтримки якості медичної допомогиРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
389Здійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівніЗдійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівніРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
390Внесення змін до законодавства з метою забезпечення фізичної та економічної доступності основних лікарських засобівЗдійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівніРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
391Внесення змін до Національного переліку основних життєво важливих лікарських засобів та виробів медичного призначення з включенням до його складу доведено ефективних та безпечних препаратів. Національний перелік використовувати як базовий у рамках програми державних гарантій забезпечення населення медичною допомогою, при розробленні стандартів, протоколів лікування, клінічних керівництв. На основі Національного переліку розробити та запровадити формулярну систему медикаментозного забезпечення як організаційний та економічний інструмент постачання і використання ефективних лікарських засобівЗдійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівніРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
392Забезпечення професійної підготовки керівників органів та закладів охорони здоров’я у сфері менеджменту відповідно до сучасних вимогЗдійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівніРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
393Заборона реклами лікарських засобівЗдійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівніРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
394Реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів, що передбачає електронізацію закупівель, прямі закупівлі вакцин та лікарських засобів безпосередньо у виробника та інші методи. Визначити 31.12.2015 транзитним роком для здійснення реформи закупівель вакцин та лікарських засобів за кошти державного бюджету та провести закупівлі ліків та вакцин через Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із залученням фахівців Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)Здійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівніРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
395Здоровий спосіб життя та громадське здоров’яЗдоровий спосіб життя та громадське здоров’яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
396Забезпечення пріоритетності оздоровлення, фізичної культури. Популяризація здорового способу життя, культури здоров’я, ранньої діагностики хвороб. Заборона реклами тютюнових виробів та алкогольних напоївЗдоровий спосіб життя та громадське здоров’яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
397Використання інструменту соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життяЗдоровий спосіб життя та громадське здоров’яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
398Створення належної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом шляхом податкового стимулювання бізнесу та розвитку механізмів державно-приватного партнерстваЗдоровий спосіб життя та громадське здоров’яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
399Стимулювання розвитку екобезпечних технологій та посилення просвітницької діяльності серед населення щодо вимог екологічних норм і стандартівЗдоровий спосіб життя та громадське здоров’яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
400Розроблення та впровадження системи громадського здоров’я «Україна 80+» з метою збільшення тривалості життя громадян УкраїниЗдоровий спосіб життя та громадське здоров’яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
401Податкова реформаПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
402Зменшення до дев’яти кількості податків, які відповідатимуть своїй економічній сутності: податок на прибуток, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб, акцизний податок, рентний платіж, податок на нерухомість (в т.ч. на земельні ділянки), екологічний податок, єдиний податок (в т.ч. фіксований сільськогосподарський податок), митоПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
403Забезпечення скорочення витрат часу та коштів платників податків на нарахування та сплату податків шляхом скорочення кількості та обсягів податкової звітності, розширення можливостей безперешкодного дистанційного звітування та сплати податків (електронні сервіси)Податкова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
404Забезпечення прозорості та передбачуваності податкової системиПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
405Створення публічної бази наданих індивідуальних податкових консультацій(без зазначення платника)Податкова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
406Законодавче закріплення функції надання узагальнюючих податкових консультацій за Міністерством фінансівПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
407Запровадження інституту фінансової медіаціїПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
408Запровадження процедури апеляції на рівні експертної ради з питань оподаткування при Міністерстві фінансівПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
409Ліквідація корупційної складової в адмініструванні податків, у тому числі всіх видів плати за земельні ділянки та екологічного податкуПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
410Забезпечення відповідності процедур контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до принципів ОЕСР, маючи на увазі, зокрема, що такі процедури мають справляти мінімальний вплив на витрати часу та коштів суб’єктів підприємницької діяльності, без винятківПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
411Відмова від каральної моделі податкового контролюПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
412Підвищення вдвічі (з 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) значного розміру коштів фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів, єдиного соціального внеску та страхових внесків на пенсійне страхування для визначення наявності ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212 та 2121 Кримінального кодексу УкраїниПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
413Скасування штрафних фінансових санкцій для платників податків, які без оскарження податкового повідомлення-рішення сплатили донараховані платежіПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
414Виключення з дохідної частини Державного бюджету України надходжень від штрафів та пеніПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
415Надання можливості для досягнення податкового компромісу (податкової угоди) у 2014 році та проведення податкової амністії капіталів після реформування податкової системи шляхом одноразового добровільного декларування з 1 січня 2016 рокуПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
416Спрощення системи адміністрування у разі використання реєстраторів розрахункових операційПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
417Законодавче встановлення заборони на кримінальне переслідування особи за ухилення від сплати податків до остаточного узгодження податкових зобов'язаньПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
418Встановлення особистої фінансової відповідальності працівників податкових та митних органів за їхні незаконні дії або бездіяльність, що призвели до втрат суб’єктів підприємницької діяльностіПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
419Запровадження обов’язковості видачі податкового повідомлення-рішення у разі складання акту за результатами перевіркиПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
420Поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органиПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
421Ініціювання укладення договорів про уникнення подвійного оподаткування, зокрема з державами, які внесені до переліку офшорних зонПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
422Зменшення фіскального навантаження на фонд оплати праці, у тому числі розміру єдиного соціального внеску до 18 %, із застосуванням запобіжника у вигляді обов’язкового збереження розміру нарахувань та відрахувань з фонду оплати праці протягом року та поступовий перерозподіл фіскального навантаження на фонд оплати праці між роботодавцем та найманою особоюПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
423Забезпечення сплати податку з доходів фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачуєтьсяПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
424Істотне зменшення чисельності Державної фіскальної службиПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
425Модернізація податку на прибуток, зокрема, розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток виходячи із сформованого згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) або Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) фінансового результату у фінансовій звітностіПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
426Реформа податку на додану вартістьПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
427Забезпечення адміністрування податку на додану вартість із забезпеченням прав платників податку, вчасним його відшкодуваннямПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
428Встановлення гарантій відшкодування ПДВ, зокрема строків такого відшкодування та відповідальності податкового органу за їх недотриманняПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
429Скасування положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» під 31 липня 2014 року № 1621-VII щодо запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартістьПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
430Реформування системи адміністрування податкових накладнихПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
431Запровадження законодавчих умов та стимулів для деофшоризації економіки УкраїниПодаткова реформаПодаткова реформа30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
432Реорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
433Реформування газового та електроенергетичного ринків відповідно до вимог Третього енергетичного пакета для забезпечення ефективного відокремлення основних видів виробничої діяльностіРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
434Проведення комплексної реорганізації НАК «Нафтогаз України» та сертифікації оператора газотранспортної системи з метою відокремлення діяльності з видобування, транспортування, зберігання та постачання природного газу та забезпечення прозорого і безперешкодного доступу до газотранспортної інфраструктуриРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
435Забезпечення умов для залучення кваліфікованих інвесторів до управління активами газотранспортної системи та підземних сховищ газу, що передбачають збереження 100 % майна у державній власності та залучення іноземних інвестицій для комплексної модернізаціїРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
436Забезпечення відокремлення транспортування та розподілу природного газу від інших видів діяльності суб’єктів, що здійснюють діяльність на газовому ринкуРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
437Забезпечення відокремлення передачі та розподілу електроенергії від інших видів діяльності суб’єктів, що здійснюють діяльність на ринку електричної енергіїРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
438Гармонізація регуляторного середовища функціонування ринків природного газу та електричної енергії в Україні з європейськими нормами Третього енергетичного пакета. Зокрема, оновлення базового законодавства про газовий ринок, перехід на тарифну систему транспортування «вхід – вихід»Реорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
439Здійснення нормативно-правових і технологічних заходів щодо синхронізації енергетичної системи України з об'єднанням енергетичних систем країн ЄС ENTSO-EРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2020Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
440Удосконалення нормативно-правової бази і технічних передумов для створення майданчика з торгівлі природним газом (хаба) з метою більш ефективного використання газосховищ та іншої газотранспортної інфраструктури, а також поступового введення в практику спотових та ф’ючерсних операцій для визначення ринкової ціни на природний газ через прозорий механізм її формуванняРеорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
441Лібералізація електроенергетичного ринку шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками і споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», у тому числі щодо приведення у відповідність з вимогами Третього енергетичного пакета)Реорганізація ринків енергії та імплементація європейського законодавства у сфері енергетики відповідно до Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
442Поетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на природний газ та електричну енергіюПоетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на природний газ та електричну енергіюПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
443Поступова ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін і тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально вразливим верствам населенняПоетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на природний газ та електричну енергіюПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
444Законодавче запровадження мораторію на встановлення нових пільгових цін і тарифів для окремих галузей промисловості, споживачів електричної енергії та газуПоетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на природний газ та електричну енергіюПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
445Приведення відпускних цін на газ власного видобутку для державних газовидобувних компаній до економічно обґрунтованого рівня з покриттям необхідних інвестиційних витратПоетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на природний газ та електричну енергіюПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
446Забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
447Гарантування на рівні закону незалежного статусу регулятора у сфері енергетики відповідно до вимог Третього енергетичного пакета з метою забезпечення належного рівня прозорості на монопольних ринках та ефективного нагляду за дотриманням конкуренціїЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
448Впровадження стандартів Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI), законодавче закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартамиЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
449Впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвиткуЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
450Проведення інвентаризації договорів про спільну діяльність у нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній та здійснення комплексного аудиту використання державними і приватними нафтогазовидобувними підприємствами виданих спеціальних дозволів на користування надрами з метою анулювання тих спецдозволів, за якими не виконуються повною мірою зобов’язання в частині виконання програми робітЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
451Продаж відкликаних спеціальних дозволів на відкритих аукціонахЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
452Законодавче зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерних товариств до 50 % + 1 акціяЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2014Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
453Законодавче відкриття структури тарифів на природний газ, електроенергію, теплову енергію, їх транспортуванняЗабезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективностіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
454Приведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність з кращими світовими практикамиПриведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність з кращими світовими практикамиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
455Встановлення рівної для підприємств усіх форм власності плати за користування надрами під час видобутку газу на економічно обґрунтованому рівні, який забезпечить рентабельність діяльності галузіПриведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність з кращими світовими практикамиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
456Гарантування стабільності та незмінності фіскального режиму для галузі видобування вуглеводнів задля залучення значних довгострокових іноземних інвестицій згідно з Податковим кодексом УкраїниПриведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність з кращими світовими практикамиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
457Впровадження диференційної системи ставок плати за користування надрами для створення сприятливих умов видобутку вуглеводнів на виснажених родовищах, низькодебітних свердловинах і родовищах зі складними умовами розробки (на глибинах від 3000 до 5000 метрів), що дозволить розробляти комерційно непривабливі за існуючих умов покладиПриведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність з кращими світовими практикамиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2014Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
458Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
459Створення привабливого та зрозумілого для міжнародного інвестора базового законодавства, що передбачає:Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2014Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
460кодифікацію нормативно-правової бази у сфері надрокористування шляхом прийняття оновленої редакції Кодексу України про надра, що поєднає удосконалені норми законів «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про державну геологічну службу», Гірничого закону України, а також врегулювання на рівні закону порядку надання спеціальних дозволів та проведення аукціонів з їх продажуУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
461законодавче закріплення вичерпного переліку причин зупинення дії або анулювання спеціальних дозволів, а також першочергового права розвідника корисних копалин на їх видобутокУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
462спрощення умов надання земельних ділянок для проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт, облаштування та розробки родовищ, прокладання трубопровідних та електричних мережУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
463підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи)Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
464врахування особливостей розробки та видобутку нетрадиційних вуглеводневих покладівУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
465скасування преференції на отримання спецдозволів для підприємств з державною часткоюУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
466виключення вимог щодо обов’язковості для надрокористувачів проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрамиУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
467запровадження спрощеного онлайн-доступу до державної геоінформації в обсязі та цифровій якості, необхідних для виявлення комерційної зацікавленості приватних надрокористувачівУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
468удосконалення механізму державно-приватного партнерства в межах спільної діяльності та/або угод про розподіл продукціїУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
469Перехід до стимулюючого тарифоутворення у сфері транспортування та розподілу природного газу, передачі та постачання електричної енергії, а також транспортування і постачання теплової енергіїУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
470Забезпечення нормативно-правової бази для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку існуючих та створення нових елементів ядерно-паливного циклу в рамках дотримання міжнародного законодавства у ядерній сфері. Підвищення безпеки ядерних реакторів, продовження термінів їх експлуатації, будівництво реакторів нового покоління, будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну системуУдосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузьПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
471Реформа вугільної галузіРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
472Приватизація всіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»Реформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
473Ліквідація або консервація усіх шахт, які не вдалося приватизуватиРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2019Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
474Реалізація Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації). Щорічне, протягом п’яти років, збільшення обсягів державної підтримки на охорону праці, захист навколишнього природного середовища, реструктуризацію вугільної галузі та на соціальну підтримку працівників, які вивільняються, у межах, встановлених у підпункті 6.4.2 цього розділуРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
475Оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та скорочення 31.12.2020 державної підтримки до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу та захисту навколишнього природного середовища) шляхом розроблення та прийняття відповідного закону, що передбачатиме:Реформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
476заборону державної підтримки для модернізації / технічного переоснащення шахт, будівництва нових шахт та шахт, переданих в оренду і концесіюРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
477фіксацію щорічного загального обсягу державної підтримки вугільної галузі на п’ять років у розмірі, що не перевищує поточний рівень державної підтримки вугільних шахт, розташованих на контрольованій Україною території, передбачаючи щорічне зменшення (не менш як на 20 %) видатків на видобування вугілля та одночасне збільшення (не менш як на 20 %) обсягу видатків на охорону праці, захист навколишнього природного середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, які вивільняютьсяРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
478заборону, починаючи з 2021 року, всіх видів державної підтримки вугільної галузі, крім державної підтримки для цілей водовідливу та захисту навколишнього природного середовищаРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
479Лібералізація вугільного ринкуРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
480впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілляРеформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
481перехід на прямі договори продажу вугілля, ліквідація ДП «Вугілля України»Реформа вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
482Диверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанційДиверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанційПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
483Збільшення імпорту газу з ЄС шляхом розширення технічних можливостей постачання за напрямком європейського газотранспортного коридору «Північ – Південь»Диверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанційПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
484Диверсифікація постачальників палива для атомних електростанцій і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклуДиверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанційПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
485Поступове введення в дію вимоги про те, що річний обсяг імпорту природного газу, нафти, нафтопродуктів та вугілля в Україну з одного джерела не може перевищувати 30 %Диверсифікація джерел постачання імпортованих первинних джерел енергії та палива для атомних електростанційПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
486Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВПСтимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВППрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
487Затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період 31.12.2020Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВППрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
488Прийняття закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги директив ЄС щодо енергоефективностіСтимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВППрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
489Стимулювання залучення інвестицій у модернізацію об’єктів у сфері теплопостачання, створення виробничих потужностей з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, інших об’єктів з виробництва тепла з відновлюваних джерел енергіїСтимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВППрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
490Перегляд норм законодавства щодо стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлюваних джерел, реформа системи «зелених» тарифів та їх балансування (зменшення необґрунтовано завищених тарифів, підвищення недостатніх тарифів, перегляд місцевої складової відповідно до вимог СОТ)Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВППрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
491Удосконалення законодавства в частині стимулювання ширшого використання біометану (біогазу, доведеного до діючих стандартів на природний газ) як альтернативного джерела вуглеводнів, забезпечення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури виробників біометану з метою його транспортування, розподілу та постачання споживачамСтимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВППрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
492Законодавче створення сприятливих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу (шляхом проведення відповідної тарифної політики, скорочення бюрократичних процедур тощо)Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВППрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
493Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сферіПідвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сферіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
494Прийняття закону про енергетичну ефективність будівель, що реалізує вимоги директив ЄС щодо енергетичних характеристик будівель, у тому числі в частині встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії, запровадження механізмів енергетичної сертифікації будівель, визначення принципів державної підтримки заходів з енергоефективностіПідвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сферіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Будівництво, Енергетика30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
495Створення механізму державної підтримки заходів з енергоефективності у жилих будинках та на об’єктах бюджетної сфери, у тому числі шляхом спрямування на енергоефективність зекономлених коштів державного бюджету внаслідок зменшення споживання газу за рахунок здійснених інвестицій в енергоефективні заходи (револьверний механізм)Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сферіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Будівництво, Енергетика31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
496Залучення приватних інвестицій у підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності (шкіл, ВНЗ, лікарень тощо), у тому числі створення правових підстав для розвитку механізмів енергосервісного підряду на об’єктах бюджетної сфери, встановлення можливості укладання довгострокових договорів на продаж теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел, для бюджетних установПідвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сферіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
497Надання органам місцевого самоврядування повноважень із встановлення цін на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб’єктів виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва). Залишення за Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних джерел та встановлення цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва)Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сферіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
498Земельна реформаЗемельна реформа Реформа сільського господарства Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
499Завершення інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власностіНезавершеність земельної реформи і частині розмежування земель різних форм власностіЗемельна реформаРеформа сільського господарстваСільське господарство01.01.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
500Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власностіНезавершеність земельної реформи і частині розмежування земель різних форм власностіЗемельна реформаРеформа сільського господарстваСільське господарство30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
501Виключення із законодавства України норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності на конкурентних засадахПопередження зловживання монопольним становищемЗемельна реформаРеформа сільського господарства30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
502Удосконалення орендних відносин шляхомЗемельна реформаРеформа сільського господарстваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
503Удосконалення орендних відносин шляхом сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаряНедостатній доступ до всіх економічних можливостей ринку оренди землі Земельна реформаРеформа сільського господарстваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
504Удосконалення орендних відносин шляхом спрощення процедур реєстрації прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема, шляхом стимулювання нотаріального посвідчення сторонами договорів оренди земліПопередження зловживання правами сторін договору оренди землі Земельна реформаРеформа сільського господарстваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
505Удосконалення орендних відносин шляхом посилення відповідальності сторін договору оренди землі за невиконання умов договоруПопередження зловживання правами сторін договору оренди землі Земельна реформаРеформа сільського господарстваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
506Удосконалення орендних відносин шляхом законодавчого закріплення мінімального строку договору оренди земель сільськогосподарського призначення, стимулювання середньострокових та довгострокових орендних відносинНедостатній доступ до всіх економічних можливостей ринку оренди землі Земельна реформаРеформа сільського господарстваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
507Удосконалення орендних відносин шляхом проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, а також подальше її проведення не рідше одного разу на 10 роківЗемельна реформаРеформа сільського господарстваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
508Удосконалення орендних відносин шляхом встановлення обов’язковості сплати орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій форміНедостатній доступ до всіх економічних можливостей ринку оренди землі Земельна реформаРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
509Удосконалення орендних відносин шляхом визначення правового статусу і врегулювання порядку розпорядження землями колективної власності та відумерлої спадщиниЗемельна реформаРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
510Запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення, передбачивши можливість продажу прав оренди та їх заставуНедостатній доступ до всіх економічних можливостей ринку оренди землі Земельна реформаРеформа сільського господарстваСільське господарство30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
511Створення сприятливого регуляторного середовища для відновлення площ зрошуваних земель, зокрема шляхом запровадження поняття «єдиний зрошуваний земельний масив», чітке законодавче закріплення прав власності та користування зрошуваними системамиЗемельна реформаРеформа сільського господарстваСільське господарство30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
512Реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
513Збереження чинної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, визначеної Податковим кодексом України, і відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції сільськогосподарського виробництваНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство01.01.2018Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
514Розроблення нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництваРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство01.06.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
515Вдосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, забезпечення її прозорості (менша кількість програм, чітке і недвозначне формулювання вимог до заявників)Недостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
516Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської продукції, здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських ультур від ризику загибелі Недостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство31.06.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
517Забезпечення законодавчого врегулювання та практичне запровадження фінансових інструментів на ринках сільськогосподарської продукції (аграрні розписки, ф’ючерсні і форвардні контракти, у тому числі укладені на світових товарних та фондових біржах)Недостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство30.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
518Розвиток дрібних та сімейних фермерських господарств на засадах їх кооперації та об’єднанняНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
519Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам’яток культуриНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
520Сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та держав – стратегічних партнерів України (Європейський Союз, США, Китай) для реалізації проектів в агропромисловому комплексіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
521Продовження дерегуляції підприємницької діяльності в галузіРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
522удосконалення процедур отримання сільськогосподарськими підприємствами дозволів на водокористування, екологічних вимог до споруджуваних об’єктів тваринництва, лібералізація карантинного та фітосанітарного регулюванняНадмірний регуляторний тиск держави на бізнесРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
523спрощення процедури використання земель сільськогосподарського призначення для будівництва господарських будівель сільськогосподарського призначенняНадмірний регуляторний тиск держави на бізнесРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
524Формування конкурентних ринків послуг, зокрема з сертифікації та проведення лабораторних дослідженьНадмірний регуляторний тиск держави на бізнесРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
525Розроблення Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі з метою підвищення її ефективності, що передбачатиме, зокрема, збереження державного фінансування фундаментальних наукових досліджень і досліджень у сфері збереження навколишнього природного середовища, скорочення державного фінансування прикладних досліджень, приватизацію (із паюванням земель між працівниками та жителями прилеглих сільських населених пунктів) та ліквідацію неефективних підприємств, установ та організацій Національної академії аграрних наук УкраїниРеформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузьРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
526Сприяння міжнародній торгівліСприяння міжнародній торгівліРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
527Перехід від обмежень експорту до формування державного мобілізаційного продовольчого резерву для забезпечення національної безпекиПопередження загроз національній безпеціСприяння міжнародній торгівліРеформа сільського господарстваСільське господарство30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
528Зменшення витрат, пов’язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції, зокрема, скасування надмірних процедур обов’язкової реєстрації, сертифікації та надання дозвільних документів карантинних та ветеринарних сертифікатів), скорочення часу та витрат, пов’язаних із здійсненням встановлених процедур оцінки відповідності вимогам щодо безпеки споживання та фітосанітарним имогам квартал 2015 року).Міжнародні зобов'язанняСприяння міжнародній торгівліРеформа сільського господарстваСільське господарство31.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
529Гармонізація вітчизняного законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавством ЄСМіжнародні зобов'язанняСприяння міжнародній торгівліРеформа сільського господарстваСільське господарство30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
530Формування законодавчої бази для розвитку інфраструктури аграрного ринкуМіжнародні зобов'язанняСприяння міжнародній торгівліРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
531Сприяння просуванню вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на зовнішні ринки збуту, зокрема, їх участі у міжнародних виставкахОбмежений доступ вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на зовнішні ринки збуту (особливо, малі і середні)Сприяння міжнародній торгівліРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
532Сталий розвиток сільських територійСталий розвиток сільських територійРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
533Розроблення Концепції розвитку сільських територій, що передбачатиме, зокрема, стимулювання підприємницької активності, диверсифікацію зайнятості сільського населення (зелений (сільський) туризм, промисли і ремесла, послуги), механізми впливу громадського самоуправління та регіонального саморегулювання на соціально-економічні складові життєдіяльності громад і територійСталий розвиток сільських територійРеформа сільського господарстваСільське господарство31.03.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
534Законодавче забезпечення збільшення рівня фінансування місцевих бюджетів, зокрема, шляхом сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем здійснення підприємницької діяльності (розташування земельної ділянки), укладання соціальних угод між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування для фінансування розвитку сільської місцевості, передбачення відповідних коштів у складі фіксованого сільськогосподарського податкуНедостатній рівень фінансування місцевих бюджетівСталий розвиток сільських територійРеформа сільського господарстваСільське господарство30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
535Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»Низький рівень розвитку соціального захисту населення на селіСталий розвиток сільських територійРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
536Удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері володіння, розпорядження та використання земельних, лісових, водних та інших природних ресурсів, з метою посилення захисту суспільних інтересів і забезпечення місцевим громадам доступу до них як до активів локального розвиткуСталий розвиток сільських територійРеформа сільського господарстваСільське господарство30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
537Гармонізація вітчизняного законодавства із законодавством ЄС щодо забезпечення та стимулювання раціонального використання природних ресурсів, у тому числі земель сільськогосподарського призначення, зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє природне середовищеМіжнародні зобов'язанняСталий розвиток сільських територійРеформа сільського господарстваСільське господарство30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
538Реформування лісового господарстваРеформування лісового господарстваРеформа сільського господарстваСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
539Розділення функцій держави у сфері лісового господарства: функції формування державної політики та контрольні і господарські функції виконуватимуться різними органами владиРеформування лісового господарстваРеформа сільського господарстваСільське господарство30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
540Створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури, використавши досвід Польщі, Латвії та інших країн з успішним функціонуванням державних лісогосподарських підприємствРеформування лісового господарстваРеформа сільського господарстваСільське господарство31.03.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
541Розгляд питання доцільності запровадження експортного мита на необроблену деревину, вироблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловостіПопередження незоконної вирубки деревиниРеформування лісового господарстваРеформа сільського господарстваСільське господарство30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
542Сучасна наука та інноваціїСучасна наука та інноваціїРеформа освітиУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
543Якісна освіта і справедливий доступ до неїСучасна наука та інноваціїРеформа освітиУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
544Ухвалення нового Закону «Про освіту» з метою підвищення якості української освіти та забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти кожної дитини, незалежно від фізичних можливостей, соціального статусу та місця проживання родиниСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
545Зміна системи оплати праці педагогів із поступовим запровадженням стимулюючих доплат і кар’єрного просування для вчителів, які підтвердили свій професійний рівень під час незалежної атестаціїСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
546Запровадження державно-приватного партнерства для розвитку навчальних закладів різних організаційно-правових формСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
547Підвищення рівня вивчення англійської мови на всіх рівнях освіти. Участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освітиСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
548Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема через доступ до послуг піклування, родинного виховання, розширення спроможності дитячих садків всіх форм власності, доступності їх послугСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
549Запровадження здоров'язберігаючих технологій в освітіСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
550Створення на базі сільських шкіл соціально-культурних центрів місцевих громадСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
551Удосконалення мережі вищих навчальних закладівСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
552Підтримка освіти дорослих для розширення життєвих можливостей громадян та підвищення їх мобільності на ринку праціСучасна наука та інноваціїРеформа освіти31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
553Реформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
554Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизаціїРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
555Передача Фонду державного майна України повноважень із підготовки об'єктів до продажуРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
556Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсуРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
557Здійснення продажу інвестиційно привабливих об’єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об’єктів до продажу відповідно до кращих міжнародних практикРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
558Передача функцій з управління об’єктами державної власності (крім тих, що забезпечують виконання функцій міністерств і відомств) від центральних органів виконавчої влади із запровадженням холдингового управлінняРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
559Запровадження інституту незалежних директорівРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
560Обов’язкова корпоратизація всіх державних підприємств, крім казеннихРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
561Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна України на своєму офіційному порталі всіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов’язань за всіма об’єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизаціїРеформа управління державною власністю та приватизаціяРеформа управління державною власністюУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
562Запровадження ефективного наглядуЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
563Гармонізація вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС та посилення контролю за виконанням пруденційних вимог з подальшим підвищенням надійності учасників фондового ринкуЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
564Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність з директивами ЄСЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
565Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, що дасть змогу створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизить вплив кризових явищ на учасників фінансового ринкуЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
566Усунення можливостей ухилення від оподаткування через фінансові інструменти шляхом запровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів, їх виявлення та ліквідації, а також посилення регулювання діяльності фінансових установЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
567Приведення законодавства щодо процесів злиття і поглинання учасників фінансового ринку у відповідність з найкращими практиками Європейського Союзу, що дозволить прискорити процедури консолідації, спростити операційний та юридичний процеси консолідації і вирішити проблеми захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податківЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
568Забезпечення реалізації членства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Міжнародній організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та запровадження міжнародних стандартів і принципів у регулюванні українського фондового ринкуЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
569Посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, у тому числі шляхом передачі функцій щодо нагляду за бюро кредитних історій від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Національного банку УкраїниЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
570Впровадження регуляторами фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматіЗапровадження ефективного наглядуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
571Залучення інвестицій у надійні інструментиЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
572Лібералізація валютного регулювання та валютного контролю шляхом скасування застарілих регуляторних актів та усунення необґрунтованих обмежень щодо транскордонного руху капіталу, спрощення процедур для іноземних інвесторів щодо інвестування в Україні, репатріації доходів та для громадян України – щодо інвестування за кордономЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового сектору31.12.2016Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
573Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментамиЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
574Покращення корпоративного управлінняЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
575врегулювання питання участі в управлінні акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах у депозитарній системіЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
576створення умов для консолідації контролюючим акціонером, якому належить більше 95% акцій публічного акціонерного товариства, всіх акцій такого товариства шляхом запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія щодо продажу йому акцій міноритаріями (squeeze-out)Залучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
577удосконалення захисту міноритарних акціонерів шляхом запровадження інституту похідного позову та встановлення заборони на участь у прийнятті рішень про вчинення правочинів, стосовно яких є заінтересованість акціонерівЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
578забезпечення можливості визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами/учасниками шляхом укладання корпоративних угодЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
579оптимізація механізму участі міноритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариствомЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
580удосконалення регулювання товариств з обмеженою відповідальністю, зокрема шляхом запровадження ефективних практик корпоративного управління, що застосовуються в акціонерних товариствах, та розширення диспозитивності регулювання відносин між учасникамиЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
581удосконалення механізмів запобігання рейдерствуЗалучення інвестицій у надійні інструментиРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
582Розвиток інфраструктури фінансового секторуРозвиток інфраструктури фінансового секторуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
583Створення сучасної біржової інфраструктури із залученням провідних іноземних біржових операторів та удосконалення розрахункової інфраструктури, що зменшить ризики учасників та дозволить сконцентрувати торги валютою, деривативами, акціями, облігаціями та іншими фінансовими інструментами на біржовому ринкуРозвиток інфраструктури фінансового секторуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
584Удосконалення законодавства щодо функціонування товарного біржового ринку з метою забезпечення прозорого ціноутворення на товарних біржах та побудови системи ефективного нагляду за нимиРозвиток інфраструктури фінансового секторуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
585Створення механізмів для забезпечення здешевлення фінансування капітальних інвестицій національних виробниківРозвиток інфраструктури фінансового секторуРеформа фінансового секторуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
586Забезпечення публічного та відповідального процесу внесення змін до Конституції УкраїниЗабезпечення публічного та відповідального процесу внесення змін до Конституції УкраїниКонституційна реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
587ТСК має діяти на засадах відкритості, гласності, професіоналізму, науковості, колегіальності та незалежності у прийнятті рішеньЗабезпечення публічного та відповідального процесу внесення змін до Конституції УкраїниКонституційна реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
588До участі у роботі ТСК будуть залучені Президент України, члени Кабінету Міністрів України, експерти в галузі конституційного праваЗабезпечення публічного та відповідального процесу внесення змін до Конституції УкраїниКонституційна реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
589Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України готує узгоджений законопроект про внесення змін до Конституції України з урахуванням висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії)Забезпечення публічного та відповідального процесу внесення змін до Конституції УкраїниКонституційна реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
590Внесення змін до Конституції щодо судової реформиВнесення змін до Конституції щодо судової реформиКонституційна реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
591Підвищення вимог до кандидатів на посаду судді, зокрема щодо віку і досвідуВнесення змін до Конституції щодо судової реформиКонституційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
592Система судів стане простішою, а мережу судів визначатиме законВнесення змін до Конституції щодо судової реформиКонституційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
593Обмеження недоторканності суддів – судді матимуть тільки функціональний імунітетВнесення змін до Конституції щодо судової реформиКонституційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
594Оновлення суддівського корпусу шляхом внесення змін до розділу XV «Перехідні положення»Внесення змін до Конституції щодо судової реформиКонституційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
595виключення розділу VII «Прокуратура», врегулювання статусу прокуратури окремою статтею у розділі VIIІ «Правосуддя», обмеживши її компетенцію лише сферою кримінальної юстиціїВнесення змін до Конституції щодо судової реформиКонституційна реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
596Внесення змін до Конституції щодо децентралізації та реформи місцевого самоврядуванняВнесення змін до Конституції щодо децентралізації та реформи місцевого самоврядуванняКонституційна реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
597Внесення змін до Конституції України, що забезпечать правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації владиВнесення змін до Конституції щодо децентралізації та реформи місцевого самоврядуванняКонституційна реформа31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
598Забезпечення підзвітності і дієвості парламенту, стабільності партійної системи та можливості для ротації політичних елітЗабезпечення підзвітності і дієвості парламенту, стабільності партійної системи та можливості для ротації політичних елітВиборча реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
599Відмова від змішаної (пропорційно-мажоритарної) виборчої системи та запровадження пропорційної виборчої системи виборів до Верховної Ради України, за якої виборці матимуть можливість голосувати за конкретних кандидатів у багатомандатних виборчих округах (пропорційна система з відкритими списками)Забезпечення підзвітності і дієвості парламенту, стабільності партійної системи та можливості для ротації політичних елітВиборча реформапротягом І кварталу 2015 рокуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
600Забезпечення законодавчого закріплення відповідальності суб’єктів виборчого процесу за порушення вимог виборчого законодавстваЗабезпечення підзвітності і дієвості парламенту, стабільності партійної системи та можливості для ротації політичних елітВиборча реформапротягом І кварталу 2015 рокуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
601Посилення відповідальності політичних партій за невиконання ними вимог щодо відкритості та прозорості фінансування їхньої діяльностіЗабезпечення підзвітності і дієвості парламенту, стабільності партійної системи та можливості для ротації політичних елітВиборча реформапротягом І кварталу 2015 рокуУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
602Удосконалення системи місцевих виборівУдосконалення системи місцевих виборівВиборча реформаУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
603Проведення місцевих виборів згідно з вимогами Конституції України та з урахуванням особливостей реформи децентралізації місцевого самоврядуванняУдосконалення системи місцевих виборівВиборча реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
604Зміна системи місцевих виборів з метою забезпечення справедливого представництва виборців у місцевих радах, збереження мажоритарної системи на рівні сільських та селищних рад та запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками при проведенні місцевих виборів на інших рівняхУдосконалення системи місцевих виборівВиборча реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
605Запровадження виборів міських голів великих міст (відповідно до закону) у два тури та за принципом абсолютної більшості виборців, які проголосувалиУдосконалення системи місцевих виборівВиборча реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
606Зменшення граничної кількості депутатів місцевих радУдосконалення системи місцевих виборівВиборча реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
607Внесення змін до законодавства про статус столиці – міста Києва з метою забезпечення європейських стандартів місцевого самоврядування у столиціУдосконалення системи місцевих виборівВиборча реформа30.06.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
608Внесення до законодавства України комплексних змін з метою забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)Удосконалення системи місцевих виборівВиборча реформа30.09.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
609Реформа державних закупівельРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
610Створення реєстру основних постачальників та постійне здійснення моніторингу ринкових цін з метою оперативного контролю за цінами, що пропонуються до закупівліРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
611Запровадження системи електронних державних закупівель відповідно до зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄСРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
612У разі недотримання цієї вимоги шляхом неподання відповідних даних участь таких учасників у тендерах забороняєтьсяРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
613Істотне скорочення кількості винятків із загальних правил та розміщення моніторингової бази на етапах пропозицій і результатів виконання робіт у публічному доступіРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
614Забезпечення обов’язкового оприлюднення на порталі уповноваженого органу всіх документів, пов’язаних з проведенням тендеру та визначенням переможця, в обсязі необхідної достатностіРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
615Істотне спрощення процедур для учасників тендерівРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
616Створення та функціонування електронного реєстру порушників у сфері державних закупівельРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
617Розкриття інформації про оскарження в електронному вигляді у спосіб, що найбільше сприяє прозорості процедуриРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
618Реформування системи державних закупівель в системі охорони здоров'я (реформа системи охорони здоров'я )Реформування системи державних закупівель в системі охорони здоров'я (реформа системи охорони здоров'я )Реформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
619Визначити 31.12.2015 транзитним роком для здійснення реформи закупівель вакцин та лікарських засобів за кошти державного бюджету та провести закупівлі ліків та вакцин через Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із залученням фахівців Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)Реформування системи державних закупівель в системі охорони здоров'я (реформа системи охорони здоров'я )Реформа державних закупівель31.12.2015 і і надаліУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
620Реформування системи державних закупівель в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціально-гуманітарна реформа)Реформування системи державних закупівель в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціально-гуманітарна реформа)Реформа державних закупівельУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
621Посилення контролю за витратами фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування з боку держави та представників громадянського суспільства через відкрите формування наглядових рад цих фондів, а також шляхом внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” та законів України про соціальне страхування з метою обов’язкового використання процедур, визначених законодавством про державні закупівлі, під час придбання товарів, робіт чи послуг за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, застосування до таких закупівель контролю ефективності витрачання коштів у порядку, встановленому у сфері державних закупівельРеформування системи державних закупівель в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціально-гуманітарна реформа)Реформа державних закупівель31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
622Забезпечення прискореного економічного розвиткуЗабезпечення прискореного економічного розвиткуПрограма популяризації України в світі Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
623Формування шляхом залучення приватних інвесторів сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, яка відповідатиме вимогам іноземних та українських інвесторів, для розміщення виробничих підприємств і науково-дослідницьких центрівЗабезпечення прискореного економічного розвиткуПрограма популяризації України в світі 31.12.2018Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
624Запровадження системного міжнародного просування українських виробників, у тому числі через міжнародні виставки, та України як зовнішнього виробничого майданчика для глобальних ринків та науково-дослідницької платформи для багатонаціональних високотехнологічних корпораційЗабезпечення прискореного економічного розвиткуПрограма популяризації України в світі 31.12.2018Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
625Сприяння виходу на зовнішні ринки продукції з підвищеним вмістом доданої вартості та високотехнологічної продукції, а також включення українських компаній в глобальні та регіональні коопераційні проекти і програмиСтворення сприятливого для інвестицій середовищаПрограма популяризації України в світі 31.12.2017Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
626Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією при складенні рейтингу «Doing Business», маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за сприятливістю умов для підприємницької діяльностіСтворення сприятливого для інвестицій середовищаПрограма популяризації України в світі 31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
627Заходи популярізації України в сфері культурного простору, інформаційної політики та національної пам’ятіЗаходи популярізації України в сфері культурного простору, інформаційної політики та національної пам’ятіПрограма популяризації України в світі Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіТак
628Забезпечення належного фінансування українських культурних центрів за кордоном, підтримка просування українського культурного продукту у світіЗаходи популярізації України в сфері культурного простору, інформаційної політики та національної пам’ятіПрограма популяризації України в світі 31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
629Створення мережі іномовлення з метою формування позитивного іміджу України, інформування про міжнародне співробітництво, успіхи реформ, інвестиційні та туристичні можливості тощоЗаходи популярізації України в сфері культурного простору, інформаційної політики та національної пам’ятіПрограма популяризації України в світі 31.12.2015Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»Коаліційна угодаНіНі
630Створення Національного антикорупційного бюро як правоохоронного органуБоротьба з корупцією та очищення владиОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
631Створення Єдиного електронного реєстру декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовцівБоротьба з корупцією та очищення владиОновлення влади та антикорупційна реформа31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
632Проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про очищення влади"Боротьба з корупцією та очищення владиОновлення влади та антикорупційна реформа31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
633Відкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та інформації про зареєстровані права на нерухоме майно (майнові реєстри)Боротьба з корупцією та очищення владиОновлення влади та антикорупційна реформа31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
634Реалізація антикорупційного законодавстваБоротьба з корупцією та очищення владиОновлення влади та антикорупційна реформаПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
635Створення Національного агентства з питань запобігання корупції як превентивного органуБоротьба з корупцією та очищення владиОновлення влади та антикорупційна реформа30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
636Моніторинг способу життя державних службовцівБоротьба з корупцією та очищення владиОновлення влади та антикорупційна реформаПостійноПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
637Створення правової основи для реформування судової системи шляхом сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про судоустрій і статус суддів"Нова система правосуддяСудова реформа 30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
638Забезпечення доступу до правосуддя - спрощений порядок розгляду цивільних та господарських справНова система правосуддяСудова реформа 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
639Повернення Верховному Суду України повноважень вищої судової інстанції (внесення змін до всіх процесуальних кодексів)Нова система правосуддяСудова реформа 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
640 Ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи (запровадження трирівневої системи судів, переатестація всіх суддів, скасування суддівської недоторканності, усунення політичного впливу на процеси добору, кар’єри та відповідальності суддів, оновлення судової системи та суддівського корпусу)Нова система правосуддяСудова реформа 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
641Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролюДецентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівеньДецентралізаціяБудівництво30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
642Розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації та Закону України про Державний бюджет України на 31.12.2015Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівеньДецентралізація31.12.2014Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
643Відкриття на місцях "прозорих офісів"Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівеньДецентралізація31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
644Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДецентралізаціяБудівництво30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
645Приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартамиДерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДецентралізаціяБудівництво31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
646Сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДецентралізаціяБудівництво30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
647Сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДецентралізаціяБудівництво30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
648Реалізація прийнятих у 2014 році Законів України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про стандартизацію"Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДецентралізаціяБудівництвоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
649Створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько 28 тис. стандартів)Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДецентралізаціяБудівництво31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
650Прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС, припинення дії на території України стандартів колишнього СРСРДерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиРеформа державного управлінняБудівництво31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
651Запровадження надання електронних безконтактних послугЗапровадження електронного урядуванняРеформа державного управлінняБудівництво31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
652Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державну службу"Оновлення державних кадрівРеформа державного управління31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
653Забезпечення виконання Закону України "Про очищення влади"Оновлення державних кадрівРеформа державного управління31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
654Конкурсний відбір на новій основіОновлення державних кадрівРеформа державного управління31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
655Запровадження персональної відповідальності державних службовцівОновлення державних кадрівРеформа державного управління31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
656Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної платиСкорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної платиРеформа державного управління31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
657Впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониДерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиРеформа державного управління31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
658Електронна ідентифікація та електронний підпис громадянинаЗапровадження електронного урядуванняРеформа державного управління31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
659Відмова від паперового документообігуЗапровадження електронного урядуванняРеформа державного управління31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
660Розроблення та сприяння прийняттю закону про єдину систему електронної взаємодіїЗапровадження електронного урядуванняРеформа державного управління31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
661Розроблення та сприяння прийняттю закону про відкриті даніЗапровадження електронного урядуванняРеформа державного управління31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
662Сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
663Сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
664Створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько 28 тис. стандартів)Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
665Прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС, припинення дії на території України стандартів колишнього СРСРДерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
666Реалізація прийнятих у 2014 році Законів України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про стандартизацію"Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
667Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
668Приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартамиДерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
669Впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониДерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та державиДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і нагляд31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
670Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівеньДецентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівеньДерегуляція та розвиток підприємництваКонтроль і наглядПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
671Реформування Міністерства внутрішніх справ УкраїниРеформування Міністерства внутрішніх справ УкраїниРеформа правоохоронної системи31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
672Розроблення проекту і схвалення Концепції першочергових заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: реалізація принципу "Служити і захищати" замість "Карати та кришувати"Реформування Міністерства внутрішніх справ УкраїниРеформа правоохоронної системиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
673Розроблення та сприяння прийняттю закону про національну поліціюРеформування Міністерства внутрішніх справ УкраїниРеформа правоохоронної системиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
674Створення Державного бюро розслідуваньРеформування Міністерства внутрішніх справ УкраїниРеформа правоохоронної системиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
675Запуск іномовленняСтворення суспільного мовленняРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
676Відмова від позаблокового статусу, сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"Відмова від позаблокового статусу, сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"Реформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
677Розроблення та реалізація концепції інформаційної безпеки УкраїниРозроблення та реалізація концепції інформаційної безпеки УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
678Роздержавлення засобів масової інформаціїСтворення суспільного мовленняРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
679Розроблення та сприяння прийняттю закону про Державний бюджет України з відповідним обсягом видатківДо 5 відсотків валового внутрішнього продукту - витрати на оборону та правоохоронну діяльністьРеформа системи національної безпеки та оборониЩорокуПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
680Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державне оборонне замовлення"До 5 відсотків валового внутрішнього продукту - витрати на оборону та правоохоронну діяльністьРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
681Укладення міжнародних договорів про технічну кооперацію у сфері вироблення військової техніки, озброєнь, спеціальних засобів з державами - членами НАТОДо 5 відсотків валового внутрішнього продукту - витрати на оборону та правоохоронну діяльністьРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
682Розвиток оборонно-промислового комплексу, освоєння у кооперації з провідними світовими виробниками виробництва озброєнь, військової та спеціальної техніки, що сумісна із стандартами НАТОДо 5 відсотків валового внутрішнього продукту - витрати на оборону та правоохоронну діяльністьРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2018Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
683Прийняття і виконання Державної програми розвитку Збройних Сил УкраїниПрийняття і виконання Державної програми розвитку Збройних Сил УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2020Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
684Розроблення та сприяння прийняттю річної національної програми співробітництва Україна - НАТОВпровадження стандартів НАТО у Збройних Силах УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони31.03.2015, далі - щорокуПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
685Перехід до нової системи логістичного забезпечення Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТОВпровадження стандартів НАТО у Збройних Силах УкраїниРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
686Видача посвідчень учасників антитерористичної операціїСоціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операціїРеформа системи національної безпеки та оборониДо забезпечення посвідченнями всіх учасників антитерористичної операціїПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
687Фінансування пільг для учасників антитерористичної операціїСоціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операціїРеформа системи національної безпеки та оборониПостійноПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
688Надання соціальної допомоги, послуг з медичної реабілітації через Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операціїСоціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операціїРеформа системи національної безпеки та оборониПостійноПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
689Затвердження Програми соціальної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операціїСоціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операціїРеформа системи національної безпеки та оборони30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
690Реалізація проекту "Європейський вал": будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською ФедерацієюРеалізація проекту "Європейський вал": будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською ФедерацієюРеформа системи національної безпеки та оборони31.12.2018Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
691Створення Державного агентства з облаштування кордонуРеалізація проекту "Європейський вал": будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською ФедерацієюРеформа системи національної безпеки та оборони31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
692Вжиття заходів щодо отримання фінансової допомоги від ЄС для забезпечення облаштування державного кордонуРеалізація проекту "Європейський вал": будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською ФедерацієюРеформа системи національної безпеки та оборониЩорокуПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
693Вжиття заходів щодо отримання допомоги Місії ЄС з реформування сектору безпекиРеалізація проекту "Європейський вал": будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською ФедерацієюРеформа системи національної безпеки та оборониЩорокуПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
694Залучення вітчизняних компаній до облаштування кордонуРеалізація проекту "Європейський вал": будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською ФедерацієюРеформа системи національної безпеки та оборониЩорокуПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
695Захист національних інтересів у міжнародних судах, забезпечення компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської ФедераціїЗахист національних інтересів у міжнародних судах, забезпечення компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської ФедераціїРеформа системи національної безпеки та оборониПостійноПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
696Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування"Трансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи (місцеві лікарні - регіональні лікарні - національні референтні центри)Реформа системи охорони здоров'я 31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
697Застосування Закону України "Про державно-приватне партнерство" у сфері охорони здоров’яТрансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи (місцеві лікарні - регіональні лікарні - національні референтні центри)Реформа системи охорони здоров'я 31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
698Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про медичне страхування";Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволівРеформа системи охорони здоров'я 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
699Визнання реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, що виготовлені в ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії, з подальшим застосуванням принципу взаємностіДерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволівРеформа системи охорони здоров'я 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
700Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволівРеформа системи охорони здоров'я 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
701Закупівлі вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів через міжнародні організації системи ООН та інші міжнародні організації та фондиУсунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організаційРеформа системи охорони здоров'я 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
702Укладення прямих довгострокових договорів з виробниками лікарський засобівУсунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організаційРеформа системи охорони здоров'я 31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
703Скорочення кількості податків з 22 до 9Скорочення кількості податків з 22 до 9Податкова реформа31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
704Двократне зменшення ставки єдиного податкуЗниження податкового навантаження на малий та середній бізнесПодаткова реформа31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
705Встановлення заборони на проведення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органамиЗниження податкового навантаження на малий та середній бізнесПодаткова реформа31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
706Контроль за трансфертним ціноутворенням, зокрема розроблення та сприяння прийняттю змін до законодавства, що регулює трансфертне ціноутворенняКонтроль за трансфертним ціноутворенням, зокрема розроблення та сприяння прийняттю змін до законодавства, що регулює трансфертне ціноутворенняПодаткова реформа31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
707Запровадження інституту податкового компромісу з метою повного декларування наявних активів та введення обов’язкового декларування доходівЗапровадження інституту податкового компромісу з метою повного декларування наявних активів та введення обов’язкового декларування доходівПодаткова реформан/дПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
708Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (поетапне зменшення розміру єдиного внеску з 41 до 15 відсотків)Легалізація заробітної плати шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праціПодаткова реформа31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
709Посилення відповідальності за виплату заробітної плати "в конвертах" (розроблення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України)Легалізація заробітної плати шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праціПодаткова реформа30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
710Прийняття Міністерством фінансів України разом з Національним банком України нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення тіньового обігу готівкиЛегалізація заробітної плати шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праціПодаткова реформа31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
711Об’єднання податкової та бухгалтерської звітності, гармонізація її з міжнародними стандартами фінансової звітностіОб’єднання податкової та бухгалтерської звітності, гармонізація її з міжнародними стандартами фінансової звітностіПодаткова реформа31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
712Впровадження нової системи адміністрування податку на додану вартістьВпровадження нової системи адміністрування податку на додану вартістьПодаткова реформа31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
713Створення ПАТ "Магістральні газопроводи України", створення ПАТ "Підземні газові сховища України"Реорганізація НАК "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета ЄСПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
714Повне фінансове оздоровлення НАК "Нафтогаз України"Реорганізація НАК "Нафтогаз України" відповідно до Третього енергетичного пакета ЄСПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
715Запровадження прозорих та справедливих конкурсних правил розробки родовищ корисних копалин через проведення відкритих аукціонівРозроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Кодексу України про надраПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
716Детінізація видобутку корисних копалин (вугілля, торф, бурштин)Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Кодексу України про надраПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
717Інтеграція української енергосистеми в мережу європейських енергосистем ENTSO-EІнтеграція української енергосистеми в мережу європейських енергосистем ENTSO-EПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
718Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"Відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалинПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика30.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
719Організація ефективного розгляду позову до ВАТ "Газпром" в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо умов контрактів на постачання і транзит природного газуОрганізація ефективного розгляду позову до ВАТ "Газпром" в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо умов контрактів на постачання і транзит природного газуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.03.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
720Ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населенняЛіквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на природний газ та електроенергію, що сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для малозабезпечених верств населенняПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
721Запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартівЗапровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартівПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
722Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України"Залучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи УкраїниПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
723Реалізація проекту з ЄБРР та ЄІБ щодо модернізації газотранспортної системи УкраїниЗалучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи УкраїниПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2020Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
724Оголошення про проведення міжнародного конкурсу для залучення інвесторівЗалучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи УкраїниПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
725Виконання разом з ЄБРР комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕСЗалучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи УкраїниПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
726Виконання програми реформування вугільної галузіВиконання програми реформування вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2019Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
727Приватизація 37 шахтВиконання програми реформування вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2019Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
728Ліквідація 32 збиткових шахт та консервація 24 шахтВиконання програми реформування вугільної галузіПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2019Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
729Продовження дії прямих контрактів на постачання природного газу з європейськими компаніямиДиверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
730Збільшення обсягу власного видобутку вуглеводнівДиверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
731Проведення переговорів щодо допуску іноземних танкерів із скрапленим природним газом для проходження через протоку БосфорДиверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
732Будівництво LNG-термінала (з урахуванням результатів переговорів), інтерконекторівДиверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
733Розширення програми придбання ядерного палива у компанії ВестінгхаузДиверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
734Придбання вугілля на світовому ринкуДиверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
735Модернізація енергогенеруючих потужностей ТЕС/ТЕЦДиверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, природний газ, ядерне паливо)Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
736Модернізація атомних електростанцій та гідроелектростанційМодернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
737Добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕСМодернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2020Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
738Будівництво газопроводу Дроздовичі-Германовичі протяжністю 110 кілометрівМодернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2018Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
739Добудова третього агрегату на Дністровській ГАЕСМодернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
740Будівництво магістральних ліній електропередач потужністю 750 кВтМодернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
741Підвищення на 1600 мВт потужності Южно-Української АЕС, на 700 мВт - Запорізької АЕС, на 1000 мВт - Рівненської та Хмельницької АЕСМодернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
742Спорудження центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (перша черга)Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
743Продовження строку експлуатації дев’яти атомних енергоблоківМодернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика31.12.2020Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
744Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy);Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy);Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
745Будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності).Будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності).Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
746Створення та просування бренду "Продукт України"Утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
747Інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власностіПідготовка до проведення земельної реформиРеформа сільського господарстваСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
748Удосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земельУдосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земельРеформа сільського господарстваСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
749Формування бази даних Державного земельного кадаструУдосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земельРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2018Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
750Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" щодо довгострокової орендиУдосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земельРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
751Прийняття і виконання програми мікрокредитування малих сільських господарствПідтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селіРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
752Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про локальні аграрні ринки"Підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу на селіРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
753Залучення кредитних ресурсів розміром до 1 млрд доларів США від міжнародних інституційЗалучення кредитних ресурсів розміром до 1 млрд доларів США від міжнародних інституційРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
754Утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиУтвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиРеформа сільського господарстваСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
755Розвиток портової та залізничної інфраструктури для нарощування експортуУтвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2019Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
756Використання аграрних квот на ринки держав - членів ЄС та збільшення їх обсягівУтвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиРеформа сільського господарстваСільське господарствопостійноПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
757Створення ефективної системи корпоративного управління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПАТ "Аграрний фонд".Створення ефективної системи корпоративного управління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПАТ "Аграрний фонд".Реформа сільського господарстваСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
758Продовольча безпека в особливий період та забезпечення проведення стабільної посівної кампаніїПродовольча безпека в особливий період та забезпечення проведення стабільної посівної кампаніїРеформа сільського господарстваСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
759Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державний матеріальний резерв"Продовольча безпека в особливий період та забезпечення проведення стабільної посівної кампаніїРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
760Зміна ролі Аграрного фонду шляхом розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"Продовольча безпека в особливий період та забезпечення проведення стабільної посівної кампаніїРеформа сільського господарстваСільське господарство31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
761Реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами шляхом:Реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами шляхом:Реформа освітиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
762Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Законів України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту"Реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами шляхом:Реформа освіти30.06.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
763Реалізація Закону України "Про вищу освіту"Реалізація Закону України "Про вищу освіту"Реформа освітиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
764Створення незалежної системи оцінки якості вищої освітиРеалізація Закону України "Про вищу освіту"Реформа освітиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
765Встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладівРеалізація Закону України "Про вищу освіту"Реформа освітиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
766Забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праціРеалізація Закону України "Про вищу освіту"Реформа освітиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
767Забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладівРеалізація Закону України "Про вищу освіту"Реформа освітиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
768Інтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основіІнтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основіРеформа освітиПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
769Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"Інтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основіРеформа освіти30.06.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
770Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умовМасштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умовРеформа управління державною власністюПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
771Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об’єктів)Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умовРеформа управління державною власністю31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
772Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизаціїМасштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умовРеформа управління державною власністю31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
773Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржахМасштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умовРеформа управління державною власністю31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
774Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизаціїМасштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умовРеформа управління державною власністю31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
775Зміна системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управлінняЗміна системи управління стратегічною державною власністю через створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управлінняРеформа управління державною власністю31.12.2017Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
776Впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніяхВпровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніяхРеформа управління державною власністюПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
777Запровадження ефективного управління об’єктами державної власностіВпровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніяхРеформа управління державною власністю31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
778Усунення посадових осіб державних органів від управління державними компаніямиВпровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніяхРеформа управління державною власністю31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
779Залучення міжнародних аудиторських компаній до аудиту ключових державних компанійВпровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніяхРеформа управління державною власністюЩорокуПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
780Прийняття Міністерством фінансів України разом з Національним банком України нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення тіньового обігу готівкиПрийняття Міністерством фінансів України разом з Національним банком України нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення тіньового обігу готівкиРеформа фінансового сектору31.03.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
781Ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи (запровадження трирівневої системи судів, переатестація всіх суддів, скасування суддівської недоторканності, усунення політичного впливу на процеси добору, кар’єри та відповідальності суддів, оновлення судової системи та суддівського корпусуНова система правосуддяКонституційна реформа31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
782Виборча реформаВиборча реформаВиборча реформаПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУТакТак
783Завершення реформи державних закупівель, розроблення та сприяння прийняттю закону України про електронні державні закупівліЗавершення реформи державних закупівель, розроблення та сприяння прийняттю закону України про електронні державні закупівліРеформа державних закупівель31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
784Впровадження електронних державних закупівельВпровадження електронних державних закупівельРеформа державних закупівель31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
785Усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організаційУсунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організаційРеформа державних закупівельПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
786Зниження частки витрат державного сектору в структурі валового внутрішнього продукту на 10 відсотківУсунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організаційРеформа державних закупівель31.12.2016Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
787Створення та просування бренду "Продукт України"Утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиПрограма популяризації України в світі 31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
788Запуск іномовленняСтворення суспільного мовленняПрограма популяризації України в світі 31.12.2015Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
789Активне просування експорту та захист внутрішнього ринкуАктивне просування експорту та захист внутрішнього ринкуПрограма популяризації України в світі Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
790Збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництваАктивне просування експорту та захист внутрішнього ринкуПрограма популяризації України в світі 31.12.2019Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіНі
791Утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиУтвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробкиПрограма популяризації України в світі Про Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниКМУНіТак
792Обрання Директора НАБСтворення Національного агентства з питань запобігання корупції (структурний маяк)Оновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
793Забезпечення адекватного бюджету, готового до використання НАБ для організації своєї роботи і виконання поточних функційСтворення Національного агентства з питань запобігання корупції (структурний маяк)Оновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
794Забезпечення безпечного і відповідного потребам приміщення для розташування центрального офісу НАБСтворення Національного агентства з питань запобігання корупції (структурний маяк)Оновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
795Внесення змін до Законну "Про Національне антикорупційне бюро"Вдосконалення нормативно-правової бази функціонування Національного Антикорупційного БюроОновлення влади та антикорупційна реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
796Здійснення незалежного зовнішнього нагляду, результатом якого буде публікування щорічного звіту про ефективність, незалежність та інституційні умови роботи НАБ; нагляд буде здійснюватись комісією авторитетних експертів з міжнародним досвідом роботи у спеціалізованих антикорупційних агентствах із слідчими повноваженнямиВдосконалення нормативно-правової бази функціонування Національного Антикорупційного БюроОновлення влади та антикорупційна реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
797Уповноваження НАБ на отримання усієї відповідної інформації, необхідної для виконання його функцій, від державних органів влади та приватних осіб, у т.ч. інформації під грифом банківської таємниці, без обмежень і за відсутності вимоги на отримання судового ордеруВдосконалення нормативно-правової бази функціонування Національного Антикорупційного БюроОновлення влади та антикорупційна реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
798Забезпечення конкурентоспроможної та стабільної оплати праці Директора НАБ та персоналу, що працюватиме по найму, офіцерського складу та прикомандированих до НАБ осіб; Проходження потенційними кандидатами на працевлаштування та осіб, що займають пости у НАБ ретельної фонової перевірки за більш жорсткими вимогами, аніж це передбачено для державних службовцівВдосконалення нормативно-правової бази функціонування Національного Антикорупційного БюроОновлення влади та антикорупційна реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
799Перегляд відповідної нормативно-правової бази з метою включення до неї вимоги про розкриття інформації про бенефіціарних власників та контролерів будь-яких коштів або активів (у визначенні FATF), а також передбачення щоб НАБ міг використовувати свої повноваження для перевірки достовірності цієї інформації про активи у будь-який моментПоглиблення процесу розкриття інформації про активиОновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
800Заборона високопосадовцям приймати будь-які подарунки та користатися будь-якими перевагами за винятком тих, що мають дуже невелику цінність, а також отримувати будь-яку платню або винагороду окрім тієї, що пов'язана із виконанням ними офіційних функцій або тих, що дозволені за КонституцієюПоглиблення процесу розкриття інформації про активиОновлення влади та антикорупційна реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
801Імплементація нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів для запобігання зловживань у фінансовому секторі з метою "відмивання" надходжень від корупціїВдосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів (структурний маяк)Оновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
802Внесення поправок до відповідних нормативних актів, що стосуються протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму на виконання законодавчих вимог, що стосуються вітчизняних політично значущих осібВдосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів (структурний маяк)Оновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
803Надання Службою фінансового моніторингу допомоги фінансовим установам та іншим підзвітним організаціям у виявленні вітчизняних політично значущих осібВдосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів (структурний маяк)Оновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
804Розвиток співпраці між НБУ, Держфінмоніторингом та НАБ: звітування Держфінмоніторингу до НБУ про потенційні порушення фінансовими установами дотримання вимог, що стосуються протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму; звітування НБУ перед Держфінмоніторингом про підозрілі транзакції; забезпечення можливості для НАБ звертатись із запитом про надання усієї релевантної інформації, що є у розпорядженні Держфінмоніторингу (відповідно до стандартів FATF)Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів (структурний маяк)Оновлення влади та антикорупційна реформаДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
805Впровадження необхідних реформ, що стосуються Генеральної Прокуратури та встановлення інституційної бази для здійснення превентивних заходів із запобігання корупціїВпровадження необхідних реформ, що стосуються Генеральної Прокуратури та встановлення інституційної бази для здійснення превентивних заходів із запобігання корупціїОновлення влади та антикорупційна реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
806Ухвалення Верховною Радою Закону "Про судоустрій та статус суддів"Ухвалення Верховною Радою Закону "Про судоустрій та статус суддів"Судова реформа Протягом лютого 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
807Подання Закону "Про судоустрій та статус суддів" до Венеційської комісії Ради Європи з метою його аналізу та відповідності до Європейського стандарту, встановленого Радою ЄвропиУхвалення Верховною Радою Закону "Про судоустрій та статус суддів"Судова реформа До кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
808Завершення розробки концептуальної аналітичної записки, що надасть оцінку наслідків потенційної консолідації вищих суддів, у т. ч. з точки зору юрисдикції, процесу розгляду справ, персоналу, бюджету, приміщеньУхвалення Верховною Радою Закону "Про судоустрій та статус суддів"Судова реформа До кінця липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
809Ухвалення Закону про вибіркове підвищення судового збору, що забезпечить подвоєння доходів від судового збору в реальному вимірі впродовж 12 місяців (структурний маяк)Ухвалення Закону про вибіркове підвищення судового збору, що забезпечить подвоєння доходів від судового збору в реальному вимірі впродовж 12 місяців (структурний маяк)Судова реформа До кінця травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
810Ухвалення Закону, що посилюватиме положення Цивільного процесуального кодексу щодо порядку оплати та здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на банківські рахунки (структурний маяк)Ухвалення Закону, що посилюватиме положення Цивільного процесуального кодексу щодо порядку оплати та здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на банківські рахунки (структурний маяк)Судова реформа До кінця серпня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
811ДецентралізаціяДецентралізаціяДецентралізаціян/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
812Перегляд структури заробітної плати для забезпечення конкурентного рівня оплати праці, особливо для керівної ланки центральних органів державного управлінняЗменшення фонду заробітної плати державних службовців в середньостроковій перспективі до 9% ВВПРеформа державного управліннян/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
813Ухвалення закону про захист інвесторів, який включає: (і)запровадження права міноритарного акціонера подати позов в інтересах підприємства про відшкодування збитків; (іі) встановлення обов'язку з оприлюднення інформації про правочин, щодо якого є заінтересованість; (ііі) встановлення вимоги щодо залучення незалежного аудитора з метою проведення оцінки правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам Поліпшення бізнес-кліматуДерегуляція та розвиток підприємництваКонтроль і наглядДо кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
814Ухвалення КМУ Плану дій щодо визначення та надлишкових регуляторних перешкод та пріоритетності черговості їхньої ліквідаціїОптимізація регуляторної бази, що має відношення до економічної діяльностіДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядДо 11 березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
815Публікація ухваленого плану дій разом із обґрунтуванням, яке надасть роз'яснення щодо того, яким чином було встановлено пріоритетність заходів, передбачених планом, і як оцінювався їхній впливОптимізація регуляторної бази, що має відношення до економічної діяльностіДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
816Забезпечення моніторингу Плану дій Міністерством економічного розвитку у співпраці з Державною регуляторною службоюОптимізація регуляторної бази, що має відношення до економічної діяльностіДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
817Публікація квартальних звітів, які відзначатимуть прогрес дерегуляції господарської діяльності протягом 15 днів після завершення кварталуОптимізація регуляторної бази, що має відношення до економічної діяльностіДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядПочинаючи з 15 квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
818Державна регуляторна служба відповідатиме за здійснення належної оцінки регуляторного впливу (ОРВ), який справлятимуть нові регуляторні пропозиції ДРС, консультуючись із Світовим Банком, розробить і впровадить механізм належної ОРВ, який передбачатиме включення належної ОРВ до проектів усіх законодавчих та правових актів з метою забезпечення захисту проти відновлення надмірної зарегульованостіОптимізація регуляторної бази, що має відношення до економічної діяльностіДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
819Суттєве скорочення кількості інспекційних органівОптимізація регуляторної бази, що має відношення до економічної діяльностіДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
820Реформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системиРеформа правоохоронної системин/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
821Реформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборониРеформа системи національної безпеки та оборонин/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
822Відкриття сектору охорони здоровя для приватного фінансування і здійснення поступового переходу до системи медичного страхуванняВідкриття сектору охорони здоровя для приватного фінансування і здійснення поступового переходу до системи медичного страхуванняРеформа системи охорони здоров'я н/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
823Зміна базису державного фінансування вторинної медичної допомоги за рахунок переходу від фінансування кількості лікарняних ліжок до фінансування на основі наданих послуг, а у царині первинної медичної допомоги – від «інфраструктурного» фінансування до фінансування «на душу населення»Надіслання до Верховної Ради України законопроектуРеформа системи охорони здоров'я До кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
824Дозвіл медичним закладам легально генерувати власний дохідНадіслання до Верховної Ради України законопроектуРеформа системи охорони здоров'я н/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
825Зміна правил державних закупівель, дозвіл закуповувати ліки та медичні товари через процедуру прямих багаторічних закупівельних процедур із залученням організацій ООННадіслання до Верховної Ради України законопроектуРеформа системи охорони здоров'я н/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
826Підготовка плану вдосконалення адміністрування надходжень, спрямованого на модернізацію Державної фіскальної служби (структурний маяк): реформа керівництва та інституційна реформа, оптимізація територіальних управлінь, модернізація та автоматизація системи митниціРеформа адміністрування надходженьПодаткова реформаДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
827Підпорядкування Державної фіскальної служби України Міністерству фінансів (структурний маяк)Реформа адміністрування надходженьПодаткова реформаЗ січня 2016 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
828Перегляд чинного рівня ставок роялтіВпровадження нового фіскального режиму для видобувної галузіПодаткова реформаПочинаючи 31.12.2016Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
829Підготовка та подання до Верховної Ради відповідних змін до Податкового кодексуВпровадження нового фіскального режиму для видобувної галузіПодаткова реформаДо 1 липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
830Посилення адміністративної спроможності у цій сфері з використаням технічної експертизи МВФВпровадження нового фіскального режиму для видобувної галузіПодаткова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
831Поширення дії загального режиму оподаткування ПДВ на весь сільськогосподарський сектор у відповідності до міжнародної практикиПоширення дії загального режиму оподаткування ПДВ на весь сільськогосподарський сектор у відповідності до міжнародної практикиПодаткова реформаЗ січня 2016 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
832Покращення системи вирішення податкових спорів і стягнення податкової заборгованостіПокращення системи вирішення податкових спорів і стягнення податкової заборгованостіПодаткова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
833Краще визначення і оподаткування доходів і статків заможних громадян за технічної підтримки з боку МВФРозширення бази і подальше підвищення прогресивності податку на доходи фізичних осібПодаткова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
834Поступова відміна звільнення від оподаткування майна й підвищення ставки податків на майноПоступова відміна звільнення від оподаткування майна й підвищення ставки податків на майноПодаткова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
835Посилення адміністративної спроможності при застосуванні законодавства про трансфертне ціноутворенняПосилення адміністративної спроможності при застосуванні законодавства про трансфертне ціноутворенняПодаткова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
836Обов’язкове використання касових апаратів фізичними особами-підприємцямиОбов’язкове використання касових апаратів фізичними особами-підприємцямиПодаткова реформаЗ 1 липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
837Переведення всіх осіб, які відповідають критеріям великих платників, на обслуговування в Інспекціях з обслуговування великих платників податків (ООВП) (структурний маяк)Переведення всіх осіб, які відповідають критеріям великих платників, на обслуговування в Інспекціях з обслуговування великих платників податків (ООВП) (структурний маяк)Податкова реформаДо кінця 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
838Заходи для недопущення зростання обсягів протермінованої податкової заборгованості, крім АР Крим, Донецької і Луганської областейЗаходи для недопущення зростання обсягів протермінованої податкової заборгованості, крім АР Крим, Донецької і Луганської областейПодаткова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
839Підготовка огляду фіскальних ризиків, пов’язаних із державними підприємствами: перелік підприємств, які представлябть найбільші фіскальні ризики та визначення топ-30 ДП, що мають найбільші фіскальні ризики, оцінка розміру і ймовірності реалізації цих ризиків і пропоновані помякшувальні заходи (структурний маяк)Оцінка фіскального ризику державних підприємствПодаткова реформаДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
840Зменшення клину ЄСВ, що має заохочувати вивід заробітної плати з тіні, спрямування більшої кількості ресурсів на боротьбу з ухилянням від сплати ЄСВЗменшення клину ЄСВ, що має заохочувати вивід заробітної плати з тіні, спрямування більшої кількості ресурсів на боротьбу з ухилянням від сплати ЄСВПодаткова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
841Встановлення стелі на чисте накопичення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ на рівні 0 млрд грн (індикативний цільовий показник)Встановлення стелі на чисте накопичення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ на рівні 0 млрд грн (індикативний цільовий показник)Податкова реформан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
842Відміна податку на безготівкові валютні операціїЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
843Введення податку на нерухомість , акцизного податку на кінцевий продаж за ставкою 5% та дорожнього збору з автомобілів класу «люкс», що стягуватиметься на щорічній основіЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
844Скорочення розміру ЄСВ на 60% для тих осіб, що значно збільшують обсяг офіційного фонду заробітної плати і підвищують розмір середньої заробітної платиЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
845Посилення прогресивності податку на доходи фізичних осіб, розширення бази оподаткування, шляхом включення доходів від капіталу, збільшення ставки податку з 15 до 20 %Зменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
846Зменшення оподаткованого мінімуму для пенсійних виплат з десяти до трьох мінімальних заробітних платЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
847Продовження періоду дії «військового» податку на доходи до того моменту, коли Верховною Радою буде ухвалено рішення про завершення військової реформиЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
848Внесення змін в законодавство з питань трансфертного ціноутворенняЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
849Введення електронної системи адміністрування ПДВЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
850Відміна можливості для великих платників податків самостійно обирати податкову інспекцію для обслуговуванняЗменшення податкового навантаження та одночасне розширення податкової базиПодаткова реформаВпровадженоЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
851Прийняття Закону «Про ринок газу» (структурний маяк), що забезпечить базу для: (і) доступу третіх сторін до газової інфраструктури; (іі) ухвалення методологій та тарифів енергетичним регулятором; (ііі) вільної та доброчесної конкуренції через лібералізацію цінРеструктуризація НАК "Нафтогазу"Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
852Фінансове оздоровлення НАК "Нафтогаз України":Реструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
853Скорочення дефіциту Нафтогазу до 3.1 відсотків від ВВПРеструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика42369Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
854Повне подолання дефіциту НафтогазуРеструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика43100Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
855Встановлення конкретних механізмів розмежування діяльності, пов'язаної з управлінням газовою інфраструктурою і діяльності з видобування і постачання газуРеструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
856Затвердження КМУ плану реформування газового сектору, який передбачає: (і) поділ основних напрямків діяльності Нафтогазу; (іі) покращення прозорості у сфері розподілу газу шляхом проведення аудитів розподільчих компаній та встановлення лічильників уздовж всього газового ланцюгуРеструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо кінця лютого 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
857Проведення незалежного аудиту всієї дебіторської заборгованості НАК «Нафтогазу» (структурний маяк)Реструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо 30 червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
858Завершення повного аудиту консолідованої звітності НАК «Нафтогазу» за 2012 і 2013 рр на основі МСФЗ визнаним аудиторомРеструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
859Завершення повного аудиту консолідованої звітності НАК «Нафтогазу» за 2014 р. на основі МСФЗ визнаним аудиторомРеструктуризація НАК "Нафтогазу" Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо кінця липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
860Обєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходівОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
861Об'єднання програми надання пільг по оплаті енергоносіїв та програму компенсації тарифів у розширену програму надання субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, переведення отримувачів компенсацій на програму надання субсидійОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо 31 травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
862Підготовка плану об'єднання програмОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо 31 березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
863Перегляд формули визначення розміру виплат, з метою забезпечення дієвих стимулів для ефективного використання енергоресурсів та підвищення адресності допомоги нужденнимОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
864Виділення достатніх бюджетних та адміністративних ресурсів для того, щоб, з огляду на майбутнє велике підвищення тарифів, підготуватися до напливу нових отримувачів цієї допомогиОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
865Інтегрування програми компенсації підвищення тарифів на енергоресурси у контекст більш широкої системи соціального забезпечення, яка вибудовуватиметься навколо реформованої та доступної програми мінімального доходуОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика43100Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
866Перегляд методології нарахування оплати за енергоносії, передбачивши рівномірний розподіл оплати впродовж року, коли розрахунки за попередній опалювальний сезон будуть завершуватися до початку нового опалювального сезону, щоб уникнути надмірного навантаження на домогосподарства і підтримувати платіжну дисциплінуОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
867Проведення інформаційних кампаній для розяснення громадськості питань збільшення тарифів і як це сприятиме покращенню надання послуг в сфері енергетики, посиленню енергонезалежності і фінансового стану Нафтогазу, а також для інформування про наявність нових програм надання енергетичних субсидійОбєднання існуючих програм субсидування, посилення адресності допомоги і забезпечення кращого охоплення груп з низьким рівнем доходів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
868Скорочення цінових категорій з 4 до 2: 1) менше 200 м3 на місяць призначеного для опалення; 2) понад 200 м3 на місяць призначеного для приготування їжі та підігріву водиРоздрібні ціни на газ Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
869Вступ у дію підвищення роздрібної ціни на газ для домогосподарств в середньому на 285%: 3600 грн/тис. м3 для категорії споживання 1, 7187 грн/тис. м3 для категорії споживання 2 (попередній захід). Це дасть можливість довести ціну, отримувану НАК «Нафтогаз» до не менше ніж 2200 грн/тис. м3 без ПДВ для категорії споживання 1 і 5100 грн/тис. м3 без ПДВ для категорії споживання 2Роздрібні ціни на газ Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаЗ 1 квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
870Досягнення 75% рівня паритету з імпортомРоздрібні ціни на газ Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаКвітень 2016 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
871Досягнення 100% паритету з імпортомРоздрібні ціни на газ Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаКвітень 2017 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
872Затвердження нової методології формування роздрібних цін на газ, прив'язавши їх у т. ч. до динаміки цін на імпортний газ і обмінний курс, яка застосовуватиметься щоквартальноРоздрібні ціни на газ Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПісля досягнення повного паритету з імпортомЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
873Підвищення цін, сплачуваних дочірнім газодобувним компаніям НАК «Нафтогазу» до рівня, еквівалентного 150 дол. США/тис. м3 для сприяння інвестиціям і нарощування майбутнього видобутку газуРоздрібні ціни на газ Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо квітня 2017 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
874Роздрібні ціни на теплову енергіюРоздрібні ціни на теплову енергію Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
875Підвищення роздрібних цін на теплову енергію для домогосподарств в середньому на 67% до 625 грн/гКал (попередній захід). Це дасть можливість довести ціну, отримувану НАК «Нафтогазом», до рівня не менше ніж 1793 грн/тис. м3 без ПДВ і націнкиРоздрібні ціни на теплову енергію Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаЗ 1 квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
876Досягнення 75% рівня паритету з імпортомРоздрібні ціни на теплову енергію Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаКвітень 2016 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
877Досягнення 100% паритету з імпортомРоздрібні ціни на теплову енергію Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаКвітень 2017 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
878Затвердження нової методології формування роздрібних цін на теплову енергію, прив'язавши їх до квартального руху цін на імпортний газ і до обмінного курсу та інших релевантних факторівРоздрібні ціни на теплову енергію Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаПісля досягнення повного паритету з імпортомЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
879Коригування ціни на газ для промисловості, враховуючи зміни обмінного курсу і цін на імпортний газЦіни на газ для промислових споживачів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
880Збирання платежівЗбирання платежів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
881Подання до ВРУ змін до законодавства, спрямованих на покращення збирання платежів НАК «Нафтогазом» (попередній захід) і забезпечення прийняття їх ВРУ (структурний маяк)Збирання платежів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаДо 31 березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
882Зняття двох довготривалих мораторіїв (Закон 2711-IV/2005 і Закон 2864-ІІІ/2001), що захищають енергетичні та інші компанії від застосування процедур примусового стягненняЗбирання платежів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
883Відключення споживачів від системи газопостачання у разі несплати за газЗбирання платежів Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
884Припинення дії надзвичайного заходу, який зобов'язував більш ніж 170 компаній купувати природний газ винятково у НАК «Нафтогазу»Посилення конкуренції Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) ЕнергетикаНаприкінці лютого 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
885Покращення акціонування ключових державних компаній (включаючи, але не обмежуючись ними, НЕК "Укренерго", ДП НАЕК "Енергоатом", НАК "Нафтогаз України" та його дочірні компанії)Реформа державних енергетичних компаній Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
886Впровадження в їх корпоративне управління передових міжнародних стандартів і практикРеформа державних енергетичних компаній Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
887Приватизація «Центренерго», компанії-виробника електроенергії, та інших ключових виробничих компаній енергетичного секторуРеформа державних енергетичних компаній Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
888Встановлення лічильників споживання газу й опалення, що дасть змогу господарствам відстежувати та контролювати своє енергоспоживанняПрограма енергоефективності та інвестиції для скорочення з часом собівартості енергії Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
889Досягнення повного охоплення універсальними засобами для вимірювання споживання газу та опаленняПрограма енергоефективності та інвестиції для скорочення з часом собівартості енергії Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетика42735Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
890Встановлення зобовязання розраховувати рівень оплати лише на основі даних лічильників там, де вони встановленіПрограма енергоефективності та інвестиції для скорочення з часом собівартості енергії Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
891Перехід до всеохоплюючого нарахування оплати на основі споживанняПрограма енергоефективності та інвестиції для скорочення з часом собівартості енергії Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
892Внесення змін до законодавства, що дозволять здійснювати інвестиції в багатоквартирні будинки, на які припадає більша частина втрат теплоенергіїПрограма енергоефективності та інвестиції для скорочення з часом собівартості енергії Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
893Забезпечення повного покриття вартості усіх інвестиційних видатків за допомогою систем формування цін на енергоносіїПрограма енергоефективності та інвестиції для скорочення з часом собівартості енергії Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
894Реформа сільського господарстваРеформа сільського господарстваРеформа сільського господарстваЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
895Поліпшення якості та ефективності видатків на освітуПоліпшення якості та ефективності видатків на освітуРеформа освітиЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
896Раціоналізація та скорочення кількості вищих навчальних закладів з 802 до 317Поліпшення якості та ефективності видатків на освітуРеформа освіти2015-2016 ррЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
897Оптимізація мережі професійних учбових закладівПоліпшення якості та ефективності видатків на освітуРеформа освіти2015-2016 ррЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
898Оптимізація системи загальноосвітніх середніх шкіл із скороченням кількості шкіл на 5% за рахунок об'єднання малокомплектних шкіл і відповідного скорочення кількості працівниківПоліпшення якості та ефективності видатків на освітуРеформа освіти2015-2016 ррЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
899Скорочення державного замовлення на підготовку спеціалістів в залежності від потреб економіки і демографічних тенденційПоліпшення якості та ефективності видатків на освітуРеформа освіти2015-2016 ррЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
900Скорочення видатків на 300 млн грнПоліпшення якості та ефективності видатків на освітуРеформа освіти2015 рЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
901Оцінка фіскального ризикуОцінка фіскального ризикуРеформа управління державною власністюЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
902Підготовка огляду фіскальних ризиків, пов’язаних із державними підприємствами: перелік підприємств, які представля.ть найбільші фіскальні ризики та визначення топ-30 ДП, що мають найбільші фіскальні ризики, оцінка розміру і ймовірності реалізації цих ризиків і пропоновані помякшувальні заходи (структурний маяк)Оцінка фіскального ризикуРеформа управління державною власністюДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
903Розробка та впровадження системи моніторингу і звітностіОцінка фіскального ризикуРеформа управління державною власністюЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
904Призначення в Міністерстві економіки підрозділу, відповідального за (а) підготовку стратегії реформи; (b) підготовку переліку державних підприємств і розробку та впровадження системи управління фіскальним ризикомНаглядРеформа управління державною власністюЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
905В стратегії також розглядатимуться варіанти вдосконалення управління іншими державними активами, наприклад, обєктами нерухомості у власності центральних органів державної влади (структурний маяк)Затвердження стратегії реформи сектору державних підприємствРеформа управління державною власністюЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
906Корпоративне управлінняКорпоративне управлінняРеформа управління державною власністюЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
907Підготовка переліку усіх законодавчих актів, що регулюють сектор державних підприємств і стосуються інституційних механізмів регуляторної політики, політики власностіКорпоративне управлінняРеформа управління державною власністюДо кінця травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
908Складення плану реформ для консолідації існуючої законодавчої бази і визначення бажаного варіанту розмежування регуляторної функції і функції власності урядуКорпоративне управлінняРеформа управління державною власністюДо кінця травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
909Формулювання основних заходів, які потрібно вжити для вдосконалення стандартів корпоративного управління окремими підприємствами шляхом впровадження міжнародних стандартівКорпоративне управлінняРеформа управління державною власністюДо кінця травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
910Фінансова життєздатністьФінансова життєздатністьРеформа управління державною власністюЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
911Підготовка переліку принаймні 50 найбільших (за розміром активів або збитків) державних підприємств, зазначивши їх (а) оборот, обсяг реалізації, розмір доходів, видатків, активів і зобовязань, заборгованості, в тому числі по зарплаті, кількість працюючих, рівень середньої заробітної плати, (b) обсяг субсидій та інших трансфертів уряду, розмір дивідендів, сплачуваних до бюджету, суму наданих державних гарантій та інших умовних зобовязань, (с) юридичний статус і функції, в тому числі корпоративний статусФінансова життєздатністьРеформа управління державною власністюДо кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
912Охоплення всіх інших державних підприємств і розділення їх на категорії комерційних, некомерційних підприємств і залежно від їх економічнної ефективностіФінансова життєздатністьРеформа управління державною власністюДо кінця липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
913Визначення наявних варіантів реструктуризації державних підприємств і розробка попереднього переліку з 30 ключових державних підприємств, на яких на пріоритетній основі може бути проведена реструктуризаціяПлани реструктуризаціїРеформа управління державною власністюДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
914Розробка стратегії комунікації пропозицій уряду стосовно реформування сектору державних підприємствКомунікаціяРеформа управління державною власністюЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
915Підготовка переліку обєктів нерухомості у власності центральних органів державного управлінняПерелік державного майнаРеформа управління державною власністюДо кінця серпня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
916Надання пропозицій і початок реалізації ключових політик прозорості, які слід впровадити з метою оприлюднення даних про вартість, доходність і розмір портфелюПрозорістьРеформа управління державною власністюДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
917Створення і управління державною базою даних, що містить історичну і поточну інформацію про фінансові показники 50 найбільших державних підприємствПрозорістьРеформа управління державною власністюДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
918Підготовка і публікація комплексного звіту про операційні та фінансові показники державних підприємствПрозорістьРеформа управління державною власністюДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
919Забезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Забезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Реформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
920Ухвалення законодавства з метою впровадження необмеженої відповідальності власників банків за збитки від позик, наданих прямо або побічно на користь акціонерів банків, які володіли 10 і більше % (включаючи акціонерів, що діяли спільно) від загальної кількості акцій з правом голосу станом на кінець 2014 року (попередній захід)Забезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Реформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
921Інші заходи для забезпечення дотримання передової практики кредитування повязаних осіб, у тому числі надання НБУ повноваження припускати існування економічних (повязаних) відносин між банками і позичальниками на основі обєктивних критеріївЗабезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Реформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
922Прийняття законодавства й перегляд нормативних документів НБУ щодо пов’язаних осіб з метою ліквідації лазівок, що можуть залишити можливість для обходу кредитних лімітів для інсайдерівЗабезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Реформа фінансового секторуДо кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
923Надання 10 найбільшими працюючими приватними банками (далі «банки») звітів щодо кредитів пов'язаним особамЗабезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Реформа фінансового секторуДо кінця травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
924Надання наступними 10 найбільшими банками звітів щодо кредитів пов'язаним особамЗабезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Реформа фінансового секторуДо кінця липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
925Надання всіма іншими банками звітів щодо кредитів пов'язаним особамЗабезпечення належного виявлення, моніторингу та, зменшення обсягів понад лімітованих кредитів інсайдерам (пов’язаним особам):Реформа фінансового секторуДо кінця вересня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
926Пруденційний аналіз звітів банківПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
927Перевірка на предмет того, чи відобразили банки у звітності всі кредити фізичним та юридичним особам, суми яких перевищують 1% і 3% власного капіталу банку відповідно, і позичальники за якими відповідають переглянутим критеріям пов’язаних осібПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
928Підтвердження аудиторами того, що системи інформаційної безпеки (політика, протоколи і процеси) банків забезпечують цілісність та конфіденційність банківських документівПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
929Банкам буде надано час до кінця серпня 2015 року,щоб довести зворотнеПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуДо кінця липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
930Надання НБУ остаточного звіту кожному банку з повним переліком усіх кредитів пов'язаним особам і сум на які вони перевищують ліміти станом на кінець вересня 2015 рокуПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
931Пруденційний аналіз звітів 10 найбільших банківПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуДо кінця вересня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
932Пруденційний аналіз звітів наступних 10 найбільших банківПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуДо кінця грудня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
933Пруденційний аналіз звітів усіх інших банківПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуДо кінця квітня 2016 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
934Узгодження більш докладного графіку, на основі якого проводитиметься аналіз останньої групи банків із співробітниками МВФПруденційний аналіз звітів банківРеформа фінансового секторуНе пізніше, ніж наприкінці травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
935Плани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
936Розробка та представлення НБУ кожним з 10 найбільших банків плану дій з метою згортання понадлімітного кредитування пов’язаних осіб протягом 3 роківПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуДо кінця жовтня 2015Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
937Досягнення згоди між НБУ та 10 найбільшими банками щодо планів зменшення кредитування пов’язаних осібПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуДо кінця листопада 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
938Досягнення згоди між НБУ та наступними 10 найбільшими банками щодо планів зменшення кредитування пов’язаних осібПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуДо кінця лютого 2016 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
939Досягнення згоди між НБУ та всіма іншими банками щодо планів зменшення кредитування пов’язаних осібПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуДо кінця червня 2016 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
940Плани зменшення обсягів кредитування повинні включати: (і) достовірні щоквартальні графіки; (іі) мінімальні перші платежі або зменшення обсягів кредитування повязаних осіб не менше, ніж на 5% від надмірних позик інсайдерам; (ііі) належне забезпечення кредитів заставами; (iv) забезпечення невідкличних письмових гарантій, наданих кваліфікованими акціонерами, які контролюють більше ніж 10 % голосів у відношенні до всіх їх позик повязаним особамПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
941Узгодження детальної інформації про графіки виконання плану зі співробітникамиПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуНе пізніше, ніж наприкінці травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
942Забезпечення щоквартальної оцінки фінансової інформації, яка подається основними пов’язаними підприємствами, що винні банкам гроші та повідомлення банків про будь-які виявлені розбіжності (структурний маяк)Плани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
943Виведення банку з ринку за допущення 2 порушень погодженого плануПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
944Створення відділу моніторингу НБУ з метою виявлення усіх основних економічних груп, а також груп, пов’язаних з банками, для постійного контролю за їх структурою і кредитним ризиком та розроблення плану дій на наступні 12 місяцівПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуДо кінця вересня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
945Розробка схематичного зображення найбільших 10 промислово-фінансових групПлани дій щодо зменшення обсягів кредитування повязаних осібРеформа фінансового секторуДо кінця грудня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
946Додаткові заходи посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФДодаткові заходи посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
947Створення кредитного реєстру НБУДодаткові заходи посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
948Повний перехід банками на стандарти МСФЗ для подання фінансової звітності у другій половині 2015 рокуДодаткові заходи посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
949Перегляд наглядової моделі НБУДодаткові заходи посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
950Покращення фінансових результатів і моніторинг більшості державних банківДодаткові заходи посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
951Правовий захист працівників банківського наглядуДодаткові заходи посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
952Актуалізація стратегії капіталізації банківАктуалізація стратегії капіталізації банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
9539 з 15 найбільших банків зобов'язані надавати достовірні та обов'язкові для виконання плани рекапіталізації (мінімальний внесок у розмірі 25% у формі вливання грошових коштів або заміни пайових інструментів на боргові)Актуалізація стратегії капіталізації банківРеформа фінансового секторуДо кінця січня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
954Встановлення нульової верхньої межі збільшення чистого креддитування, (іі) введення заборони на нове кредитування та (ііі) повернення депозитів пов'язаним особам та (iv) призначення старшого куратора від НБУ у виконавчу раду та основні керівні комітети для банків, що не виконують план рекапіталізаціїАктуалізація стратегії капіталізації банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
955Повне виконання планів рекапіталізації 15 найбільшими банкамиАктуалізація стратегії капіталізації банківРеформа фінансового секторуДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
956Повне виконання планів рекапіталізації наступними 20 найбільшими банкамиАктуалізація стратегії капіталізації банківРеформа фінансового секторуДо кінця лютого 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
957Реструктуризація та рекапіталізація за державні кошти або виведення з ринку банків, які не дотримуються остаточних строків рекапіталізаціїАктуалізація стратегії капіталізації банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
958Подання до ВРУ зміни до закони про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків з метою: (і) надання ФГВФО дозволу застосовувати принцип солідарної відповідальності усіх недепозитних кредиторів за збитки; (іі) виключення положень, які можуть затримати процес реструктуризації банку; (ііі) забезпечення адекватної капіталізації банківАктуалізація стратегії капіталізації банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
959Задоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
960Діагностичні обстеження 10 найбільших банків з метою визначення додаткових збитків, пов'язаних з конфліктом на сході та погіршеними економічними перспективами до кінця 2017 рЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
961Діагностичні обстеження наступних 10 найбільших банків з метою визначення додаткових збитків, пов'язаних з конфліктом на сході та погіршеними економічними перспективами до кінця 2017 рЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця вересня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
962Узгодження з експертами МВФ та СБ Технічного Завдання щодо діагностичного обстеження, яке буде включати (і) оцінку якості активів і (іі) стрес-тестуванняЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
963Представлення достовірних планів капіталізації 10 найбільшими банками з метою досягнення мінімального рівня капіталізаціїЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця серпня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
964Представлення достовірних планів капіталізації наступними 10 найбільшими банками з метою досягнення мінімального рівня капіталізаціїЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця жовтня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
965Досягнення мінімального рівня капіталізації 5% (4% - капітал І рівня і 1% - капітал ІІ рівня)Задоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця січня 2016Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
966Досягнення мінімального рівня капіталізації 7% (6% - капітал І рівня і 1% - капітал ІІ рівня)Задоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця грудня 2017 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
967Досягнення мінімального рівня капіталізації 10% (7% - капітал І рівня і 3% - капітал ІІ рівня)Задоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця 2018 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
968Приведення неплатоспроможних банків з групи 10 найбільших банків до рівня платоспроможностіЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця серпня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
969Приведення неплатоспроможних банків з групи наступних 10 найбільших банків до рівня платоспроможностіЗадоволення будь-яких додаткових потреб у капіталі, що виникають внаслідок нещодавніх надзвичайних подійРеформа фінансового секторуДо кінця жовтня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
970Поліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківПоліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
971Продовження строків для завершення ліквідації банку до 5 років (зараз – 3 роки);Поліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківРеформа фінансового секторуДо кінця травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
972Оцінка наявних варіантів для поліпшення відновлення економічної вартості банківПоліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківРеформа фінансового секторуДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
973Складання плану дій, який включатиме ключові показники ефективності для оцінки прогресу досягнутого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у напрямку відновлення вартості активівПоліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
974Завершення розробки технічного завдання юридичної (судово-бухгалтерської) експертизи збанкрутілих банківПоліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
975Ініціювання тендерного процесу для відбору фірм, відповідальних за проведення розслідування в рамках експертизи перших двох випадківПоліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківРеформа фінансового секторуДо кінця квітня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
976Початок розслідуванняПоліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банківРеформа фінансового секторуДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
977Зміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикЗміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
978Визначення комплексу реформ, які необхідні для зміцнення правової бази, пов'язаної з реструктуризацією приватного боргу, на основі передової міжнародної практики та досвіду різних країн, з охопленням питань щодо порядку відчуження заставного майна, корпоративної та особистої неплатоспроможності та податкових ініціативЗміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикРеформа фінансового секторуДо середини травня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
979Подання до ВР законопроекту з метою впровадження реформЗміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикРеформа фінансового секторуДо кінця липня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
980Створення системи позасудової реструктуризації кредитів (створення функції Координаційного секретаріату та Арбітражної ради, розробка усіх необхідних нормативних документівЗміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикРеформа фінансового секторуДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
981Підтримка добровільного переговорного процесу між позичальниками і банками щодо реструктуризації валютних іпотечних кредитівЗміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
982Накладання вето Президентом на набуття чинності законом про примусову конвертацію валютних іпотечних кредитів у гривневіЗміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
983Видання Кодексу поведінки з метою спрямування переговорів між позичальниками в скруті та банками та розробка положень щодо реструктуризації боргу і апеляційного процесуЗміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позикРеформа фінансового секторуДо кінця березня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
984Протидія відмиванню коштівПротидія відмиванню коштівРеформа фінансового секторуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіТак
985Вдосконалення та імплементація нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів для запобігання зловживань у фінансовому секторі (структурний маяк)Протидія відмиванню коштівРеформа фінансового секторуДо кінця червня 2015 рокуЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
986Надання допомоги фінансовим установам у виявлені вітчизняних політично значущих осібПротидія відмиванню коштівРеформа фінансового секторуІІ.E.32.c.ііЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФНіНі
987Конституційна реформаКонституційна реформаКонституційна реформаЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
988Виборча реформаВиборча реформаВиборча реформаЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
989Реформа державних закупівельРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельЛист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
990Програма популяризації України в світіПрограма популяризації України в світіПрограма популяризації України в світі Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політикуМВФТакТак
991Забезпечення імплементації антикорупційних законів, прийнятих 14 жовтня 2014 р., зокрема швидке та ефективне формування обох органів (Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції), передбачених антикорупційними законамиЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
992Забезпечення ефективного функціонування Антикорупційного бюро як спеціалізованого антикорупційного слідчого відомства для виявлення і досудового розслідування серйозних корупційних злочинівЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
993Забезпечення виконання відповідних рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО) та ОЕСРЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
994Забезпечення належної подальшої діяльності щодо виконання рекомендацій по боротьбі з корупцією, окреслених у звітах про прогрес України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режимуЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
995Розроблення всеохоплюючого плану дій з реалізації Національної стратегії по боротьбі з корупцією на 2014-2017 рокиЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
996Проведення всеохоплюючого процесу антикорупційних реформ з відчутними результатами у протидії та боротьбі з корупцією з чіткими обов'язками спеціалізованих органів і виділеним бюджетом для здійснення конкретних заходівЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
997Запобігання та боротьба з корупцією на всіх шаблях суспільства, особливо з високопосадовою корупцією, корупцією у правоохоронних, митних, податкових органах, а також забезпечення прозорості фінансування шляхом підготовки кодексів етики та спеціальної підготовкиЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
998Забезпечення імплементації антикорупційних законів, прийнятих 14 жовтня 2014 р., зокрема швидке та ефективне формування обох органів (Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції), передбачених антикорупційними законамиЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
999Імплементація законодавства, яке запроваджує новий режим конфіскації та арешту доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до європейських стандартівЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1000Вжиття необхідних заходів для укладення Угоди про співробітництво з Євросоюзом, яку парафовано 8 грудня 2011 р., та Угоди про оперативне співробітництво з ЄврополомЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1001Забезпечення прозорості відносно декларування майна та впровадження системи для забезпечення прозорості та контролю майна політиків і державних посадовцівЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1002Забезпечення розкриття інформації про кінцевих вигодо одержувачів юридичних осіб, інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майноЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1003Передбачення захисту інформаторів і забезпечення адекватного захисту від негативних наслідківЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1004Реформування правил фінансування політичних партій відповідно до рекомендацій ГРЕКО та процедури зняття імунітету членів парламенту від кримінальних розслідуваньЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1005Забезпечення прозорості та підзвітності на всіх рівнях, створення умов для суб'єктів громадянського суспільства і незалежних ЗМІ для моніторингу щодо корупційних проявівЗапобігання та боротьба з корупцієюОновлення влади та антикорупційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1006Прийняття та імплементація законів про судоустрій та статус суддівДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1007Вжиття додаткових кроків щодо реформи правосуддя, у тому числі шляхом приведення у відповідність до європейських стандартів та у тісній співпраці з Радою Європи/Венеціанською Комісією Стратегії судової реформи, включаючи деталізований та всеохоплюючий план імплементаціїДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1008Забезпечення незалежності, неупередженості, професіоналізму та ефективності системи судових органів, які повинні бути позбавлені корупції та політичного або будь-якого іншого втручанняДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1009Ефективна імплементація та застосування цивільного, кримінального, господарського та адміністративного кодексів та їх відповідних процесуальних кодексів, які базуються на європейських стандартах;Демократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1010Збільшення навчання суддів, співробітників судів та прокурорів, а також допоміжного персоналуДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1011Покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та співробітників інших правоохоронних органів шляхом вжиття спільних заходів зі збільшення навчальних програм з питань прав людини, та, зокрема, з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженнямДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1012Розширення співробітництва з метою подальшого посилення обізнаності правоохоронних органів та судів щодо поваги до права на свободу мирного зібрання, зокрема шляхом обміну найкращими практиками, навчання та співробітництва стосовно імплементації норм законодавстваДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1013Співпраця у цивільних і комерційних справах шляхом приєднання до та реалізації багатосторонніх конвенцій, зокрема Конвенції Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сфері міжнародної правової співпраці та судового процесу і захисту дітейДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1014Співробітництво у кримінальних справах шляхом приєднання до та реалізації відповідних конвенцій, особливо Ради ЄвропиДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1015Забезпечення ефективного функціонування Вищої ради юстиціїДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1016Забезпечення необхідними ресурсами задля ефективної імплементації Кримінального процесуального кодексу та законодавства про адвокатуруДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1017Імплементація Закону України «Про прокуратуру» та вжиття всіх необхідних організаційних та правових заходів з метою забезпечення відповідності прокурорської діяльності європейським стандартамДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1018Здійснення законодавчих кроків, спрямованих на внесення змін до Конституції для децентралізації влади та проведення судової реформиКонституційна реформаСудова реформа н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1019Зміцнення функціонування місцевого та створення регіонального самоврядуванняДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиДецентралізаціян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1020Забезпечення правового статусу служби в органах місцевого самоврядуванняДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиДецентралізаціян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1021Забезпечення місцевого самоврядування відповідними фінансовими ресурсами, згідно з відповідними стандартами, що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядуванняДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиДецентралізаціян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1022Наділення місцевого самоврядування значними повноваженнями згідно з відповідними стандартами, що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядуванняДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиДецентралізаціян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1023Встановлення тісних контактів між регіональними та місцевими органами владиТранскордонне та регіональне співробітництвоДецентралізаціян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1024Здійснення законодавчих кроків, спрямованих на внесення змін до Конституції для децентралізації влади та проведення судової реформиКонституційна реформаДецентралізаціян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1025Тісна співпраця в приведенні нормативно-правової бази щодо державної служби в Україні у відповідність з Європейськими принципами публічної адміністрації та посиленні спроможності державного управління в Україні на основі оцінювання SIGMA, включаючи ефективне управління державними фінансами, ефективну боротьбу з корупцією та реформування державної службиДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиРеформа державного управліннян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1026Доопрацювання та прийняття проекту закону про реформу державної службиРеформа в сфері державного управлінняРеформа державного управліннян/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1027Зменшення регуляторного тягаря для бізнесу, зокрема для малих і середніх підприємств, за рахунок скорочення кількості дозволів та ліцензійДерегуляціяДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1028Сторони розвиватимуть та посилюватимуть співпрацю з промислової та підприємницької політики, тим самим покращуючи бізнес-середовище для всіх економічних операторів, з окремим акцентом на малі та середні підприємства (МСП)Промислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1029Сторони співпрацюватимуть щодо імплементації політики щодо малих та середніх підприємств, яка ґрунтується на десяти принципах Акта про малий бізнес для Європи (SBA), найкращих практиках ЄС, а також підтримуватимуть регулярний діалог щодо промислової і підприємницької політикиПромислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1030Започаткування спеціального двостороннього діалогу, присвяченого МСП, із тісним залученням як представників Уряду, так і бізнес-асоціацій, для обміну найкращими практиками з метою приведення українських політик у відповідність до законодавства ЄС, а також упорядкування дружньої по відношенню до МСП політики в новому українському законодавстві шляхом застосування принципу «спочатку думай про мале» та Тесту МСП. Участь у програмах ЄС буде також обговорюватися в контексті діалогуПромислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1031Співпраця з метою забезпечення виконання рекомендацій, викладених першій оцінці SBA «Індекс політики щодо малого і середнього бізнесу: Країни Східного Партнерства 2012 - Прогрес у реалізації Акта про малий бізнес для Європи», проведеної ОЕСР у співпраці з Європейською Комісією, Європейським фондом освіти та ЄБРРПромислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1032Співпраця в другому колі оцінки SBA та використання процесу оцінки, як можливості підкреслити важливу роль малих та середніх підприємств для поліпшення бізнес середовища в УкраїніПромислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1033Продовження співпраці в рамках реалізації проекту оцінки SBA («Стратегії конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу країн Східного партнерства Фаза II») для покращення бізнес середовища в УкраїніПромислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1034Продовження співробітництва з метою сприяння участі України у Програмі з підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств (COSME)Промислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваБудівництво, Контроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1035Законодавство про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудитПромислова та підприємницька політикаДерегуляція та розвиток підприємництваКонтроль і наглядн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1036Внесення змін до Кримінального кодексу та інших законодавчих актів, пов’язаних з прийняттям рамкового законодавства про функціонування міліції, у тісній взаємодії з Радою Європи/Венеціанською Комісією, збільшуючи навчання персоналу правоохоронних органівВжиття відповідних заходів щодо реформування міліціїРеформа правоохоронної системин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1037Розвиток та здійснення реформування сектору цивільної безпеки на базі принципів верховенства права, демократичного врядування, прозорості та поваги до прав людини за допомогою та у повній взаємодії з Консультативною Місією ЄС щодо України (EUAM)Демократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиРеформа правоохоронної системин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1038Розвиток доступної, підзвітної, ефективної, прозорої та професійної міліціїДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиРеформа правоохоронної системин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1039Впровадження правозахисного підходу до роботи міліції та використання підходу, який передбачає організацію діяльності міліції на основі даних розвідки, та боротьби зі злочинністю, включаючи кіберзлочинністьДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиРеформа правоохоронної системин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1040Покращення обізнаності з прав людини серед співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття спільних заходів зі збільшення навчальних програм з питань прав людини, та, зокрема, з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженнямДемократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободиРеформа правоохоронної системин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1041Зміцнення міжнародного оперативного співробітництва у правоохоронній сфері, зокрема через створення спільних двосторонніх або багатосторонніх груп для забезпечення розслідувань, а також зміцнення транскордонного співробітництва шляхом проведення спільних операційСпівробітництво у правоохоронній сфері, протидії організованій злочинності та відмиванню коштівРеформа правоохоронної системин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1042Консультації та координування заходів, які вживаються на двосторонньому і багатосторонньому рівнях в рамках міжнародних зусиль із спільною метою щодо знаходження стійкого політичного врегулювання кризи в деяких районах Донецької та Луганської областей України, спричиненої незаконними діями Російської ФедераціїЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1043Підтримка роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Спостережної місії ОБСЄ та будь-якої іншої місії ОБСЄ з метою підтримки припинення вогню та здійснення прикордонного контролюЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1044Продовження діалогу щодо імплементації Європейської стратегії безпекиЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1045Продовження консультацій щодо санкцій, які застосовуються ЄСЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1046Продовження регулярних консультацій між Україною та ЄС щодо врегулювання кризових ситуаційЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1047Визначення подальших конкретних шляхів досягнення більш високої конвергенції у сфері зовнішньої політики та політики безпекиЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1048Вжиття заходів з метою посилення військового співробітництва та співробітництва технічного характеру між Україною та ЄСЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1049Подальша імплементація „Севільських” домовленостей щодо консультацій та співробітництва між Україною та ЄС в операціях із врегулювання криз під проводом ЄС, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних з СПБОЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1050Заохочення та сприяння безпосередньому співробітництву щодо конкретних заходів, спільно визначених сторонами, між відповідними установами України та агентствами СЗБП/СПБО і такими органами, як Європейське оборонне агентство, Інститут ЄС з досліджень безпеки, Супутниковий центр ЄС та Європейський безпековий та оборонний коледжЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1051Подальший розвиток співробітництва щодо протидії спільним загрозам безпеці, включаючи боротьбу з тероризмом, нерозповсюдженням зброї масового знищення та незаконним експортом зброїЗовнішня політика та політика безпекиРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1052Ефективне виконання Плану дій з організації прикордонного контролю на українсько-російській ділянці кордону та на адміністративній лінії з КримомСитуація на Сході України та в КримуРеформа системи національної безпеки та оборонин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1053Зміцнення спроможності управління охороною здоров’я, зокрема у сфері громадського здоров’яОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1054Підготовка до впровадження в Україні acquis ЄС у сфері охорони здоров’я, зокрема тих, що передбачені у відповідних додатках до Угоди про асоціацію, включаючи ті, що стосуються тютюну, тканин та клітин крові, інфекційних захворюваньОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1055Профілактика та контроль за інфекційними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, інфекціями, що передаються статевим шляхом та гепатитами С і В, у тому числі шляхом співробітництва з Європейським Центром профілактики та Контролю захворюваньОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1056Обмін кращими доказовими практиками щодо подолання факторів ризику, таких як вживання тютюну та пасивного паління через впровадження Рамкової Конвенції з контролю над обігом тютюнових виробівОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1057Розбудова спроможності у подоланні транскордонних загроз здоров'ю шляхом імплементації Міжнародних медико-санітарних правил, включно з підготовкою планування з питань готовності та реагування, а також відповідних навчаньОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1058Участь у мережах і робочих групах у галузі охорони здоров’я ЄС, таких як аналітична робоча група ВІЛ/СНІД та Форум громадянського суспільства ВІЛ/СНІДОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1059Представлення інновацій у галузі громадської охорони здоров’я та сприяння електронній охороні здоров’яОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1060Поступовий розвиток політики і регуляторного діалогу щодо медичних препаратівОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1061Запобігання неінфекційним хворобам шляхом медичної освіти та пропагування здорового способу життяОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1062Впровадження заходів, прив'язаних до основних визначальних факторів охорони здоров'я та проблем, таких як здоров’я матері та дитини, психічне здоров’я, алко-, нарко- та тютюнозалежністьОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1063Посилення залучення громадянського суспільстваОхорона здоров'яРеформа системи охорони здоров'я н/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1064Покращення спроможності податкового адміністрування, зокрема шляхом просування у напрямку більш цільової системи податкового контролю та аудиту, заснованої на оцінці ризикуОподаткуванняПодаткова реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1065Покращення та спрощення податкового законодавстваОподаткуванняПодаткова реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1066Покращення міжнародного податкового співробітництваОподаткуванняПодаткова реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1067Підготовка до поступового наближення до структури оподаткування, як закріплено в acquis ЄСОподаткуванняПодаткова реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1068Вжиття заходів для гармонізації політик щодо протидії та боротьби з шахрайством і контрабандою підакцизних товарівОподаткуванняПодаткова реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1069Вжиття заходів щодо покращення дотримання податкового законодавства і зниження податкового шахрайстваОподаткуванняПодаткова реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1070Впровадження дієвого та швидкого рішення щодо проблеми заборгованості із відшкодування ПДВОподаткуванняПодаткова реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1071Імплементація Третього енергетичного пакету як зобов’язань відповідно до Договору про Енергетичне СпівтовариствоІнтеграція енергетичних ринківПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1072Продовження співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями у напрямку повної імплементації Спільної декларації за результатами інвестиційної конференції з питань відновлення та модернізації газотранспортної системи України від 23 березня 2009 року, зокрема реформування газового сектору та реструктуризації НАК «Нафтогаз України», що перебуває у власності державиІнтеграція енергетичних ринківПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1073Подальше зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)Інтеграція енергетичних ринківПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1074Продовження реформи тарифів на електроенергію і ціноутворення на газ та заходів щодо забезпечення повної сплати за постачання електроенергії і газуІнтеграція енергетичних ринківПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1075Прийняття нової Енергетичної Стратегії та Плану заходів для її імплементаціїІнтеграція енергетичних ринківПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1076Надання експертної допомоги ЄС у розробці законодавства, необхідного для виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного СпівтоваристваІнтеграція енергетичних ринківПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1077Ефективна співпраця в частині впровадження дослідження стосовно доцільності інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до Союзу центральноєвропейської електричної мережі відповідно до вимог ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії) та спільний аналіз витрат та переваг такої інтеграції у порівнянні із можливими альтернативами повної синхронізаціїІнтеграція енергетичних ринківПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1078Прийняття і реалізація заходів, які повинні бути зазначені в Плані дій Уряду з питань реагування на надзвичайні ситуації в енергетиціЕнергетична безпекаПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1079Виконання рекомендацій, що містяться у звіті ЄС за результатами стрес-тестів від жовтня 2014 рокуЕнергетична безпекаПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1080Розробка і реалізація рішення про стратегічні запаси нафтиЕнергетична безпекаПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1081Підтримка України в зміцненні енергетичної безпекиЕнергетична безпекаПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1082Проекти в рамках Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (INSC) з підтримки, зокрема, Ядерного Регулятора та управління ядерними відходамиЯдерна безпекаПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1083Виконання заходів передбачених «Національним планом дій за результатами «стрес-тестів», який розроблений з урахуванням «стрес-тестів» на АЕС України та враховує рекомендації ENSREGЯдерна безпекаПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1084Проекти що стосуються виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та Плану Імплементації «Укриття» та відновлення Чорнобильської зони у екологічно безпечну після аварії, що зруйнувала 4-й енергоблок (в рамках міжнародного фонду, що управляється ЄБРР)Ядерна безпекаПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1085Реалізація рекомендацій Програми реформування вугільного сектору з метою поступового скасування субсидій для гірничодобувного сектору, що знаходиться у державній власності, , які є важким навантаженням на державний бюджет , з одночасним покращенням стандартів безпеки та захисту навколишнього середовища та беручи до уваги соціальні аспектиРеформа вугільного секторуПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1086Імплементація Директиви ЄС у сфері енергоефективності та відновлювальної енергії в рамках виконання зобов`язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та рішення Ради Міністрів Енергетичного СпівтоваристваЕнергоефективність, відновлювана енергія та екологічні аспектиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1087Розробка та схвалення до кінця 2015 року Національного Плану скорочення викидів та співпраця щодо невідкладної імплементації плану з огляду на зобов’язання у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та відповідних цілей ЄСЕнергоефективність, відновлювана енергія та екологічні аспектиПрограма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі реформа Нафтогазу) Енергетикан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1088Сприяння розвитку відкритого і транспарентного ринку земель сільскогосподарського призначення з метою підвищення продуктивності та стабільності у інвестиційному середовищіСільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1089Розширення співробітництва з питань наукових досліджень та обміну найкращими практиками використання біотехнологій у сільскому господарствіСільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1090Обмін найкращими практиками щодо відновлення та збереження природних ресурсів з метою забезпечення ефективного, сталого та високоякісного сільськогосподарського виробництваСільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1091Покращення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, в тому числі шляхом співробітництва щодо впровадження схем якостіСільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1092Обмін найкращими практиками щодо сталого сільськогосподарського виробництва відновлювальних енергетичних ресурсів та їх використання, у тому числі у сільському господарствіСільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1093Вивчення досвіду ЄС щодо переходу до забезпечення прямої підтримки виробників сільськогосподарської продукціїСільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1094Навчання центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо нових моделей політик розвитку сільської місцевості з метою подальшого впровадження програм для сільських громадСільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1095Розробка та імплементація нового Плану Дій метою якого є наближення сектору до політик та законодавства ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості;Сільське господарство та розвиток сільської місцевостіРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1096Посилити співробітництво та спільно працювати у напрямі сталого рибальства в Чорному морі як у двосторонніх, так і в багатосторонніх рамках на основі екосистемного підходу до управління рибальствомРибальство та морська політикаРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1097Розширити наукове та технічне співробітництво з метою забезпечення спроможностей моніторингу рибальства та оцінювання стану запасів морських ресурсів та морського навколишнього природного середовищаРибальство та морська політикаРеформа сільського господарстван/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1098Підтримка реформи і модернізації вищої освіти, зокрема через імплементацію нового Закону України «Про вищу освіту» з метою подальшої інтеграції до Європейського простору вищої освітиОсвіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1099Проведення спільної роботи та обмінів із забезпечення якості з метою просування імплементації критерію міжнародної оцінки та практик моніторингу; та управління професіаналізацією вищої освітиОсвіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1100Підвищення обізнаності та сприяння участі України у програмах ЄС у сфері освіти з питань досліджень, підготовки та мобільності, таких як Erasmus+ та Marie Sklodowska CurieОсвіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1101Робота, направлена на взаємне визнання академічних та професійних кваліфікацій, дипломів та сертифікатів про освітуОсвіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1102Здійснення спільної роботи та обмінів з метою підтримки України у приведенні її системи професійно-технічної освіти у відповідність до модернізації структур професійно-технічної освіти ЄС, як це передбачено Копенгагенським процесом, та через такі інструменти як Європейські кваліфікаційні стандарти (ЄКС), Європейська залікова система для закладів професійно-технічної освіти (ЄЗСЗПО) та Європейська система гарантування відповідності якості професійно-технічної освіти (ЄСГВПО)Освіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1103Посилення діалогу щодо систем загальної освіти, дистанційної освіти та навчання протягом життяОсвіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1104Збільшення міжнародних обмінів та співробітництва в сфері неформальної освіти для молоді та працівників, що взаємодіють з молоддю, з метою сприяння участі молоді у демократичному житті та ринку праці, потенціалу молодіжних організацій і діалогу з питань молодіжної політики, у т.ч. через програми ЄС у сфері молоді, такі як Erasmus+Освіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1105Проведення спільної роботи та обмінів із забезпечення якості з метою розвитку автономії університетівОсвіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1106Проведення спільної роботи та обмінів з метою запровадження в Україні Національних кваліфікаційних стандартівта їх подальше зближення з Європейськими кваліфікаційними стандартамиОсвіта, навчання, молодьРеформа освітин/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1107Реформування газового сектору та реструктуризації НАК «Нафтогаз України», що перебуває у власності державиСпівробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питанняРеформа управління державною власністюн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1108Зміцнення корпоративного управління, зокрема на державних підприємствахЕкономічне співробітництвоРеформа управління державною власністюн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1109Реструктуризація державних підприємствЕкономічне співробітництвоРеформа управління державною власністюн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1110Зміцнення управління державною власністюЕкономічне співробітництвоРеформа управління державною власністюн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1111Перегляд системи державних субсидійЕкономічне співробітництвоРеформа управління державною власністюн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1112Здійснюватимуть підготовку до імплементації acquis ЄС у відповідних сферах фінансових послуг, як це визначено в Угоді про асоціацію, шляхом поступового та прогрессивного наближення на основі оновленого переліку діючого законодавства, до того моменту, допоки зможуть бути офіційно оновлені відповідні додатки Угоди про асоціаціюФінансові послугиРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1113Заохочуватимуть співробітництво між наглядовими органами України та ЄС, особливо щодо обміну та розкриття інформаціїФінансові послугиРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1114Співпрацюватимуть з метою покращення адміністративних спроможностей органів нагляду відповідно до міжнародно визнаних стандартівФінансові послугиРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1115Удосконалення національного законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації Стандартів FATF, а також відповідного законодавства ЄСФінансові послугиРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1116Продовжувати організацію спільних семінарів, конференцій, тренінгів, симпозіумів та навчальних візитів з питань протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, включаючи запрошення українських експертів до участі у відповідних заходах ЄСФінансові послугиРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1117Співпрацюватимуть з метою забезпечення ефективної імплементації пруденційних регуляторних рамок та нагляду, що еквівалентні існуючім в ЄС для фінансових ринків та діяльностіФінансові послугиРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1118Здійснення ефективного попередження і боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема, шляхом імплементації законодавства ЄС у 22 цих сферах; посилення співробітництва з Групою з розробки фінансових заходів (FATF), Радою Європи, зокрема Спеціальним комітетом експертів з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), іншими відповідніими органами держав-членів ЄСВідмивання коштівРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1119Зміцнення співробітництва Державної служби фінансового моніторингу України з підрозділами фінансової розвідки ЄС та опрацювання з цією метою можливості підключення Держфінмоніторингу України до платформ інформаційного обміну підрозділів фінансової розвідки ЄС (FIU.Net) задля збільшення транскордонного обміну інформацією щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризмуВідмивання коштівРеформа фінансового секторун/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1120Відновити конституційну реформу шляхом інклюзивного та представницького процесу, зокрема за допомогою активних консультацій з громадянським суспільством, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, включаючи законодавчі кроки, спрямовані на внесення змін до Конституції для децентралізації влади та проведення судової реформиКонституційна реформаКонституційна реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1121Такі заходи мають вживатися шляхом інклюзивного та представницького процесу відповідно до рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, ГРЕКО та Венеціанської комісії;Виборча реформаВиборча реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1122Перегляд законодавство щодо місцевих виборів з огляду на заплановане проведення місцевих виборів у другій половину 2015 рокуВиборча реформаВиборча реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1123Вдосконалення і гармонізація всього виборчого законодавства шляхом його уніфікації, покращення іншого законодавства, пов’язаного з виборами, зокрема, закони про референдуми і про Центральну виборчу комісію, а також законодавства про фінансування політичних партій (у тому числі державне фінансування) шляхом інклюзивного і представницького процесу у відповідності з рекомендаціями ОБСЄ/БДІПЛ, Венеціанської комісії та ГРЕКОПолітичний діалогВиборча реформан/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1124Посилити та зміцнити співробітництво, в тому числі через технічну допомогу, спрямовану на вжиття належних заходів, зокрема для забезпечення достатньої адміністративної спроможності центрального органу виконавчої влади, відповідального за економічну політику, з виконання своїх завдань, що стосуються державних закупівельДержавні закупівліРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1125Працювати у напрямку подальшої гармонізації законодавства України у сфері державних закупівель до найновішого законодавства ЄС на основі стратегії щодо державних закупівельДержавні закупівліРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1126Забезпечити достатню адміністративну спроможність незалежного наглядового органу (Антимонопольний комітет) для впровадження ефективних заходів відповідно до Директив 89/665 та 92/13 щодо державних закупівельДержавні закупівліРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1127Розпочати роботу з підготовки всеохоплюючої дорожньої карти щодо державних закупівель, визначеної статтею 152 Угоди про асоціацію, використовуючи існуючої домовленості для технічної допомоги, включаючи, де це необхідно, шляхом зустрічей на експертному рівніДержавні закупівліРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1128Забезпечити проведення закупівель на конкурсній основі та гарантувати доступ до інформації щодо державних закупівель, зокрема для державних підприємствРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1129Підвищення прозорості та конкурентоспроможності в галузі державних закупівельРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1130Формування переліку виключень із сфери державних закупівель у відповідність до директив ЄС щодо державних закупівельРеформа державних закупівельРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1131Популяризація сталого розвитку та «озеленення» економіки, серед іншого, шляхом імплементації заходів, що стосуються управління відходами, «зелених» державних закупівель та шляхом впровадження принципів і рішень ефективного використання ресурсівНавколишне природне середовище та зміна кліматуРеформа державних закупівельн/дУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1132Програма популяризації України в світіПрограма популяризації України в світіПрограма популяризації України в світі Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСТакТак
1133Забезпечення енергією і паливом національної економікиСтале функціонування економікиЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1134Забезпечення енергетичної незалежності, створення стратегічних резервів, диверсифікація джерел і шляхів поставок. З одного Джерела, Україна повинна отримувати не більше 30% енергетичного ресурсу (я/е окремо) шляхів поставокЕнергозалежністьЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1135Оптимізація енергетичного балансу України і його оцінка за критеріями ефективності (зниження енергоємності ВВП, розвиток власної генерації з власних ресурсів (тут необов'язково ВДЕ)Неповний, поверховий аудит енергетичної галузіЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1136Недостатньо захищена та надійна енергоструктураНедостатньо захищена та надійна енергоструктураЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1137Функціонування конкурентних і прозорих ринків електроенергії, теплової енергії, газу, нафти і нафтопродуктів,вугілля, сервісу з енергоефективності. Розвиток нових ринків - ринків розподіленої генераціїНизька прозорість ЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1138Формування, моніторинг і оптимізація на регулярній основі енергетичного балансу з урахуванням показників енергетичних ринків і вимог національної економіки (треба звести до балансу економіку, яка зацікавлена отримувати енергію за найменшою ціною та вимоги сектору енергетики для підтримки його інвест. привабливості, стабільності та безпеки)Низька конкурентністьЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1139Інвестиційна привабливість (залучення інвестицій)Мала кількість прямих інвестиційЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1140Вдосконалення законодавства, що регулює діяльність енергетичного сектору, з урахуванням вимог acquis communautaireПроблема гармонізаціїЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1141Інтеграція України (українських енергетичних товарів) в регуляторному полі світових (європейських) енергетичних ринківПроблема гармонізаціїЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1142Формування, моніторинг і оптимізація на регулярній основі енергетичного балансу з урахуванням екологічних показників, а також показників зниження якості життя населення)Недостатньо якісне врахування соціальних та природних екстерналійЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1143Введення державних пільг та стимулів для розвитку власного видобування енергоресурсів, а також експорту енергоресурсів на інші енергетичні ринкиЕнергетична експансіяЕнергетикаЕнергетична стратегія України на період до 2030 р.НіНі
1144Утворення Національної комісії з регулювання транспортуНедостатня ефективність державного регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі транспортуІнфраструктураПро затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 роціНіНі
1145Поступова ліквідація перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями і впровадження механізмів компенсації збитків перевізникам від здійснення пасажирських перевезень за тарифами, що є нижчими, ніж економічно обґрунтовані (Угода)Недостатня ефективність державного регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі транспортуІнфраструктураПро затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 роціНіНі
1146Затвердження Порядку та умов укладення договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, залучених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктуриНедостатня ефективність державного регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі транспортуІнфраструктураПро затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 роціНіНі
1147Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України «Про морські порти». Захист інтересів інвесторів (Угода) Недостатня ефективність державного регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі транспортуІнфраструктураПро затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 роціНіНі
1148Сприяння здійсненню ефективних і безпечних транспортних перевезень, а також інтермодальності й оперативної сумісності транспортних системНедостатньо ефективні і безпечні транспортні перевезенняІнфраструктураУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониНіНі
1149Здійснення ефективного державного контролю за дотриманням норм вагового навантаження для доріг загального користування і місцевих доріг у тому числі із застосуванням систем автоматизованого контролю та запровадженням сезонних обмеженьВисокий рівень псування дорожнього покриття автомобільних дорігІнфраструктураУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониНіНі
1150Посилення контролю за дотриманням норм вагового навантаженняВисокий рівень псування дорожнього покриття автомобільних дорігІнфраструктураПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1151Забезпечення екологічної безпеки, обов'язкового дотримання екологічних стандартів і нормативів під час провадження діяльності у галузі транспортуВисокий рівень забруднення атмосферного повітря під час використання транспортних засобівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1152Визначити механізм здійснення габаритно-вагового контролю великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що використовуються на автомобільних дорогах загального користуванняВисокий рівень псування дорожнього покриття автомобільних дорігІнфраструктураПро заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користуванняНіНі
1153Встановити єдині вимоги до проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів з вантажем або без нього автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздамиВисокий рівень псування дорожнього покриття автомобільних дорігІнфраструктураПро проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздамиНіНі
1154Уніфікація вимог до перевізниківНедостатній рівень уніфікації вимог до перевізників ІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1155Створення у пунктах пропуску через державний кордон ефективної системи контролю за ваговими і габаритними параметрами автотранспортних засобівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1156Удосконалення системи ліцензування окремих видів діяльності у галузі транспортуНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1157Удосконалення державної системи забезпечення безпеки на транспортіНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1158Утворення у системі центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту органу державного нагляду (контролю) за безпекою на транспортіНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1159Упровадження сучасних інформаційних технологій здійснення контролю за безпекою на транспортіНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1160Створення супутникових систем контролю та регулювання руху транспортних засобівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1161Удосконалення порядку допуску суб'єктів господарювання до провадження діяльності з перевезення пасажирів і вантажівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1162Підвищення вимог до безпечності конструкцій транспортних засобівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1163Удосконалення та розвиток державної системи забезпечення безпеки проведення операцій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, розроблення відповідних нормативно-правових актівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1164Створення реєстру небезпечних вантажівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1165Підвищення екологічності та енергоефективності транспортних засобів шляхом застосування міжнародних екологічних норм для транспортних засобів і моторних паливНедостатній рівень екологічності та енергоефективності транспортних засобівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1166Забезпечення розподілу між органами виконавчої влади функцій з управління дорожнім рухом, створення системи управління, гармонізованої з європейською Невідповідність вимогам законодавства ЄСІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1167Посилення вимог до автомобільних перевізників та контролю за дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки перевезень Недостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1168Удосконалення системи контролю за використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення та Конвенцією Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті Недостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1169Удосконалення системи технічного регулювання допуску транспортних засобів до участі в дорожньому русі, періодичного технічного контролю та технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів Недостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1170Створення єдиної системи навчання і сертифікації працівників автомобільного транспорту відповідно до європейських нормНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1171Підвищення безпеки мореплавства та забезпечення екологічної безпеки шляхом удосконалення системи державного управління у сфері безпеки судноплавства відповідно до зобов'язань держави прапора, держави порту і прибережної державиНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1172Підвищити рівень безпеки перевезень пасажирів та вантажівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1173Підвищити показники якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажівНедостатньо високі показники якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів в УкраїніІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1174Здійснення ефективних і безпечних транспортних перевезень, покращення руху пасажирів та вантажівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониНіНі
1175Забезпечення розвитку експорту транспортних послуг, ефективного використання транзитного потенціалу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного транспорту на міжнародному ринку транспортних послугНедостатній рівень використання транзитного потенціалу державиІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1176Розробка та реалізація заходів, спрямованих на приведення національних транзитних послуг (робіт) у відповідність з міжнародними стандартамиНевідповідність національних транзитних послуг (робіт) міжнародним стандартамІнфраструктураПро транзит вантажівНіНі
1177Створення умов для забезпечення швидкого переміщення транзитних вантажівНедостатній швидкість переміщення транзитних вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1178Збільшення обсягу транзитних перевезень пасажирів і вантажівНедостатній обсяг транзитних перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1179Приєднання і забезпечення виконання міжнародних транспортних конвенцій та угод Невідповідність вимогам законодавства ЄСІнфраструктураПро схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 рокуНіНі
1180Забезпечення гарантованого доступу пасажирів до перевезень на приміських і міжміських маршрутах та безумовне надання перевізникам визначених договорами послуг Забезпечення запланованого рівня регулярності перевезеньІнфраструктураПро затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспортуНіНі
1181Ліквідація недоліків, які негативно впливають, при організації перевезень на існуючих маршрутах та при відкритті новихНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспортуНіНі
1182Безумовне забезпечення встановлених організатором перевезень рівня якості та безпеки перевезення пасажирівНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро автомобільний транспортНіНі
1183Забезпечення раціонального використання автобусів в залежності від виду перевезеньНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро автомобільний транспортНіНі
1184Створення можливостей безперешкодного здійснення цільових перевезень пасажирів замовникамиНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспортуНіНі
1185Забезпечення інтересів перевізників і суб’єктів автостанційної діяльності при організації перевезень пасажирівНедостатній захист інтересів перевізників і суб’єктів автостанційної діяльності при організації перевезень пасажирівІнфраструктураПро затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспортуНіНі
1186Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажівВисокий ризик невідшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажівІнфраструктураПро затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажівНіНі
1187Визначення взаємних обов’язків обов’язкових для виконання перевізником і організатором перевезень при здійснення перевезеньВисокий рівень конфліктності між перевізником і організатором перевезень при здійснення перевезень через недостатню визначеність взаємних обов’язківІнфраструктураПро автомобільний транспортНіНі
1188Забезпечення виконання перевізниками умов перевезень, визначених законодавством і організаторами перевезеньВисока кількість випадків невиконання перевізниками умов перевезень, визначених законодавством і організаторами перевезеньІнфраструктураПро автомобільний транспортНіНі
1189Забезпечення раціонального використання автобусів на маршрутах за видами сполучень, категорією, класом та рівнем комфортностіНедостатньо високі значення показників раціонального використання автобусів на маршрутах за видами сполучень, категорією, класом та рівнем комфортностіІнфраструктураПро автомобільний транспортНіНі
1190Забезпечення страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу; страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам; страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу; страхування повітряних суден; страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робітВисокий ризик невідшкодування шкоди повітряними перевізникамиІнфраструктураПро затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіаціїНіНі
1191Організація втілення Міжнародних стандартів з питань сертифікації і допуску авіаційного персоналу до авіаційної діяльності шляхом відпрацювання відповідних нормативних документів (авіаційних правил та методичних рекомендацій)Недостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПовітряний кодекс УкраїниНіНі
1192Створення ефективної системи для проведення реєстрації, схвалення і сертифікації навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та відновлення кваліфікації авіаційного персоналу шляхом проведення відповідних заходів уповноваженим органом з питань цивільної авіації Недостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПовітряний кодекс УкраїниНіНі
1193Фінансування заходів щодо забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні відповідно до вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та участі України у міжнародних авіаційних організаціяхНедостатній рівень безпеки перевезень пасажирів і вантажівІнфраструктураПро створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціяхНіНі
1194Приведення нормативно-правових актів у сфері організації використання повітряного простору України у відповідність із вимогами Повітряного кодексу України, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), законодавства Європейського Союзу (ЄС), документів Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ)Невідповідність вимогам законодавства ЄСІнфраструктураПовітряний кодекс УкраїниНіНі
1195Приведення нормативно-правових актів з питань обслуговування повітряного руху у повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Україну, у відповідність до стандартів та рекомендованої практики ІКАО та вимог ЄВРОКОНТРОЛЮНевідповідність вимогам законодавства ЄСІнфраструктураПовітряний кодекс УкраїниНіНі
1196Проведення розмежування земель різних форм власностіНезавершеність земельної реформи і частині розмежування земель різних форм власностіСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1197Запровадження виключно аукціонного порядку передачі земель, що знаходяться в державній чи комунальній власності, в орендуПопередження зловживань з боку державних органів і органів місцевого самоврядування, які мають право укладати договора оренди земельних ділянок державної і комунальної форм власностіСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1198Залучення в організований аграрний ринок малих та самозайнятих форм господарювання, особистих селянських господарств, за умови дотримання такими господарствами законодавчо встановлених вимог щодо якості та безпечності харчової продукції. Законодавче закріплення сімейного типу господарювання (сімейних фермерських господарств з наданням таким господарствам статусу сільськогосподарських товаровиробниківНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»НіНі
1199Сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та держав-стратегічних партнерів України (Європейський Союз, США, Китай) для реалізації проектів в агропромисловому комплексіНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіСільське господарствоУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»НіНі
1200Жодна Сторона не повинна зберігати в силі, запроваджувати або відновлювати експортні субсидії або інші заходи еквівалентної дії щодо сільськогосподарських товарів, призначених для продажу на території іншої СторониМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1201Забезпечення повної прозорості стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються у торгівліМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1202Наближення законів України до законів ЄСМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1203Визнання стану здоров’я тварин і рослин Сторін та застосування принципу регіоналізаціїМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1204Встановлення механізму визнання еквівалентності стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються СторонамиМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1205Подальше впровадження принципів Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходівМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1206Встановлення механізмів та процедур щодо сприяння торгівліМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1207Забезпечення ефективної взаємодії між органами рибоохорони України, профільними науковими установами України та країн Придунав’я - членів ЄС щодо збереження водних біоресурсівМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1208Опрацювання із Стороною ЄС питання проведення спільних заходів, спрямованих на дієве впровадження Загальної рибогосподарської політики ЄС та наближення законодавства України до права ЄСМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1209Участь у заходах з розвитку багато- та двостороннього співробітництва у басейні Чорного моря з метою координації спільних дій у сфері управління рибальствомМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1210Забезпечення взаємодії органів рибоохорони України з органами контролю та інспекції ЄС, зокрема з Європейським агентством з контролю за рибальством (EFCA)Міжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1211Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту 555/2008/ЄС Європейської Комісії від 27 липня 2008 р., що визначає детальні правила впровадження Регламенту Ради 479/2008/ЄС щодо програм підтримки, торгівлі з третіми країнами, виробничого потенціалу та контролю виноробної галузіМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1212Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Ради ЄС № 479/2008 від 29 квітня 2008 р. про спільну організацію ринку винаМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1213Розроблення плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в частині політики якості, органічного фермерства, генетично модифікованих зернових культур, біорозмаїття, маркетингових стандартів для рослин, насіння рослин, продуктів, отриманих з рослин, фруктів та овочів, а також маркетингових стандартів для живих тварин та продуктів тваринного походженнМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1214Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС щодо законодавства та процедурних змін, прийнятих з питань санітарних та фітосанітарних заходівМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1215Укладення угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогуМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1216Вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організація семінарів в Україні, навчальних поїздок до держав - членів ЄС тощоМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1217Утворення кредитних спілок у сільській місцевості з метою розвитку ринкової інфраструктуриМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1218Утворення консультаційних служб для сільських громадМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1219Стимулювання розвитку об’єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄСМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1220Укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС, організація та проведення тренінгів для сільського населення, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів із залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав - членів ЄСМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1221Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/41/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системіМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1222Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмівМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1223Формування системи ключових показників статистики сільського, лісового та рибного господарства відповідно до вимог, передбачених Глобальною стратегією удосконалення сільськогосподарської та сільської статистики, підготовленою Світовим банком разом з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООНМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоПро імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1224Україна після завершення процедури заперечення відповідно до критеріїв, викладених у Додатку XXII-В до цієї Угоди, та розглянувши географічні зазначення для сільськогосподарських і харчових продуктів Сторони ЄС, перелічених у Додатку XXII-С до цієї Угоди, та географічних зазначень для вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв Сторони ЄС, перелічених у Додатку XXII-D до цієї Угоди, які зареєстровані Стороною ЄС відповідно до законодавства, що згадується у пункті 2, охороняє такі географічні зазначення відповідно до рівня охорони, встановленого цим ПідрозділомМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1225Сприяння взаємному розумінню політик у сфері сільського господарства та розвитку сільських територійМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1226Посилення адміністративних спроможностей на центральному та місцевому рівнях щодо планування, оцінки та реалізації політикиМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1227Заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, з урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення застосування методів органічного виробництва й використання біотехнологій, inter alia шляхом впровадження найкращих практик у цих сферахМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1228Обмін знаннями та найкращими практиками щодо політики розвитку сільських територій з метою сприяння економічному добробуту сільських громадМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1229Покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі та ефективності і прозорості ринків, а також умов для інвестуванняМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1230Сприяння інноваціям шляхом проведення досліджень та просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробниківМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1231Посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках міжнародних організаційМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1232Заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якостіМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1233Заохочення належного управління та найкращих практик в управлінні рибальством з метою забезпечення збереження та управління рибними запасами у спосіб, який забезпечує сталість таких запасів та ґрунтується на екосистемному підходіМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1234Заохочення відповідального рибальства та управління рибним господарством, які відповідають принципам сталого розвитку, задля збереження рибних запасів та екосистем у здоровому станіМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1235Заохочення співробітництва у рамках регіональних організацій з управління рибальством (РОУР)Міжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1236Забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема, управління водними живими ресурсами, рибальськими зусиллями та технічними заходамиМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1237Забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема, перевірці й контролі рибальської діяльності шляхом використання необхідного обладнання для спостереження, зокрема системи моніторингу суден, а також на розбудові відповідних адміністративних та судових структур, здатних застосовувати належні заходиМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1238Забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема, узгодженому зборі даних про вилов, вивантаження, флот, біологічні та економічні даніМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1239Забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема, управлінні риболовними потужностями, в тому числі функціонуючим реєстром риболовного флотуМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1240Забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема, вдосконаленні ефективності ринків, зокрема шляхом просування організацій виробників, надання інформації споживачам, стандартів розміщення на ринку та простежуваностіМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1241Забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема, розвитку структурної політики у галузі рибальства, з особливою увагою до сталого розвитку прибережних громадМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1242Просування інтегрованого підходу до морських справ, належного управління та обміну найкращими практиками використання морського просторуМіжнародні зобов'язанняСільське господарствост. 411 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1243Створення рамок вирішення суперечностей між конкуруючими видами діяльності людини та управління їхнім впливом на морське середовище шляхом підтримки планування морського простору як інструменту, який сприяє покращенню процесу прийняття рішеньМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1244Підтримки сталого розвитку прибережних регіонів та морської промисловості як рушія економічного зростання та зайнятості, в тому числі шляхом обміну найкращою практикоюМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1245Підтримки стратегічних альянсів між галузями морської промисловості, службами, науковими інституціями, які спеціалізуються на морських та морегосподарських дослідженнях, включно зі створенням міжгалузевих морегосподарських кластерівМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1246Докладання зусиль для покращення морської безпеки та заходів безпеки на морі, удосконалення транскордонного та міжгалузевого морського нагляду, спрямованого на вирішення зростаючих ризиків, спричинених інтенсивним морським рухом, робочими викидами суден, нещасними випадками на морі та незаконною діяльністю, ґрунтуючись на досвіді Координаційно-інформаційного центру в м. БургасМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1247Встановлення регулярного діалогу та сприяння різноманітним мережам між заінтересованими сторонамиМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1248Застосування експертизи щодо правового та технічного потенціалу у цій сфері з метою впровадження відповідних систем законодавства та ринкового наглядуМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1249Удосконалення інформації, що надається споживачамМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1250Заохочення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками споживачівМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1251Навчання представників органів влади та інших представників інтересів споживачівМіжнародні зобов'язанняСільське господарствоУгода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониЄСНіНі
1252Розвиток ринку оренди землі (можливість продажу прав та їх застави)Недостатній доступ до всіх економічних можливостей ринку оренди землі Сільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1253Спрощення процедур реєстрації договорів орендиЗабюрократизована процедура реєстрації договорів орендиСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1254Запровадження механізмів збереження та відтворення земельних ресурсів шляхом розвитку меліорації, рекультивації, нормування та стандартизації у галузі охорони земельПопередження негативного впливу від нераціонального використання земель Сільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1255Надання права розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам, в інших випадках - обов’язкове погодження питань використання земель з органами місцевого самоврядуванняВідсутність достатньої підтримки добровільного об'єднання територіальних громад в країні з метою формування спроможних органів місцевого самоврядування до виконання наданих ним повноваженьСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1256Залучення інвестицій у розвиток аграрного секторуВідсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1257Застосування різних форм державної підтримкиНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), відсутність достатньої кількості обігових коштів в аграрному секторіСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1258Запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: спрощення системи оподаткуванняНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), неможливість здійсення державної підтримки без відповідного нормативного обгрунтуванняСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1259Запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: пільгове кредитуванняНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), неможливість здійсення державної підтримки без відповідного нормативного обгрунтуванняСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1260Запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: створення умов для використання державної інфраструктуриНедостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), неможливість здійсення державної підтримки без відповідного нормативного обгрунтуванняСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1261Запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: забезпечення доступу до внутрішніх ринків збуту Недостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), неможливість здійсення державної підтримки без відповідного нормативного обгрунтуванняСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі
1262Запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва Недостатній розвиток фермерських господарств (малих та середніх товаровиробників), неможливість здійсення державної підтримки без відповідного нормативного обгрунтуванняСільське господарствоПро Програму діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНіНі

Додати завдання